• AMERICAN STANDARD A-6110-978-901 ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow D250

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-901 (F46110-CHACT901) ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow D250 (ไม่รวมก๊อกผสมยืนอาบ)

   

  คุณสมบัติ

   

  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • EASYCLEAN
   ทำความสะอาดคราบตะกันและคราบสกปรกได้โดยง่าย
  • ผลิตจากทองเหลืองแท้ แข็งแกร่ง ไม่เปราะหักง่าย
  • หัวเรนชาวเวอร์ ขนาด ∅25 cm
  • ฝักบัวสายอ่อนผลิตจากพลาสติกคุณภาพ มีคุณสมบัติทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี
  • ฝักบัวสายอ่อน เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 9 cm และสามารถปรับรูปแบบน้ำได้
  • สามารถปรับระดับความสูงของฝักบัวสายอ่อนได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
  • สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้
  • สายฝักบัวแบบ Flex Hose ป้องกันปัญหาสายบิดเบี้ยวพันกัน และยังเพิ่มยางรองสำหรับข้อต่อท่อแบบพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมระหว่างใช้งาน
  • มีการผสมผสานดีไซน์ให้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำทุกรูปแบบ
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-902 ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow D220

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-902 (F46110-CHACT902) ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow D220 (ไม่รวมก๊อกผสมยืนอาบ)

   

  คุณสมบัติ

   

  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • EASYCLEAN
   ทำความสะอาดคราบตะกันและคราบสกปรกได้โดยง่าย
  • ผลิตจากทองเหลืองแท้ แข็งแกร่ง ไม่เปราะหักง่าย
  • หัวเรนชาวเวอร์ ขนาด ∅22 cm
  • ฝักบัวสายอ่อนผลิตจากพลาสติกคุณภาพ มีคุณสมบัติทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี
  • ฝักบัวสายอ่อน เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 9 cm และสามารถปรับรูปแบบน้ำได้
  • สามารถปรับระดับความสูงของฝักบัวสายอ่อนได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
  • สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้
  • สายฝักบัวแบบ Flex Hose ป้องกันปัญหาสายบิดเบี้ยวพันกัน และยังเพิ่มยางรองสำหรับข้อต่อท่อแบบพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมระหว่างใช้งาน
  • มีการผสมผสานดีไซน์ให้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำทุกรูปแบบ
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-903 ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow D20S

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-903 (F46110-CHACT903) ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow D20S (ไม่รวมก๊อกผสมยืนอาบ)

   

  คุณสมบัติ

   

  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • EASYCLEAN
   ทำความสะอาดคราบตะกันและคราบสกปรกได้โดยง่าย
  • ผลิตจากทองเหลืองแท้ แข็งแกร่ง ไม่เปราะหักง่าย
  • หัวเรนชาวเวอร์ ขนาด 20 x 20 cm
  • ฝักบัวสายอ่อนผลิตจากพลาสติกคุณภาพ มีคุณสมบัติทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี
  • สามารถปรับระดับความสูงของฝักบัวสายอ่อนได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
  • สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้
  • สายฝักบัวแบบ Flex Hose ป้องกันปัญหาสายบิดเบี้ยวพันกัน และยังเพิ่มยางรองสำหรับข้อต่อท่อแบบพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมระหว่างใช้งาน
  • มีการผสมผสานดีไซน์ให้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำทุกรูปแบบ
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-904 ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow D200

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-904 (F46110-CHACT904) ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow D200 (ไม่รวมก๊อกผสมยืนอาบ)

   

  คุณสมบัติ

   

  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • EASYCLEAN
   ทำความสะอาดคราบตะกันและคราบสกปรกได้โดยง่าย
  • ผลิตจากทองเหลืองแท้ แข็งแกร่ง ไม่เปราะหักง่าย
  • หัวเรนชาวเวอร์ ขนาด ∅20 cm
  • ฝักบัวสายอ่อนผลิตจากพลาสติกคุณภาพ มีคุณสมบัติทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี
  • สามารถปรับระดับความสูงของฝักบัวสายอ่อนได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
  • สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้
  • สายฝักบัวแบบ Flex Hose ป้องกันปัญหาสายบิดเบี้ยวพันกัน และยังเพิ่มยางรองสำหรับข้อต่อท่อแบบพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมระหว่างใช้งาน
  • มีการผสมผสานดีไซน์ให้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำทุกรูปแบบ
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-905 ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow H220

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-905 (F46110-CHACT905) ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow H220 (ไม่รวมก๊อกผสมยืนอาบ)

   

  คุณสมบัติ

   

  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • EASYCLEAN
   ทำความสะอาดคราบตะกันและคราบสกปรกได้โดยง่าย
  • ผลิตจากทองเหลืองแท้ แข็งแกร่ง ไม่เปราะหักง่าย
  • หัวเรนชาวเวอร์ ขนาด ∅22 cm
  • ฝักบัวสายอ่อนผลิตจากพลาสติกคุณภาพ มีคุณสมบัติทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี
  • ฝักบัวสายอ่อน เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 9 cm และสามารถปรับรูปแบบน้ำได้
  • สามารถปรับระดับความสูงของฝักบัวสายอ่อนได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
  • สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้
  • สายฝักบัวแบบ Flex Hose ป้องกันปัญหาสายบิดเบี้ยวพันกัน และยังเพิ่มยางรองสำหรับข้อต่อท่อแบบพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมระหว่างใช้งาน
  • มีการผสมผสานดีไซน์ให้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำทุกรูปแบบ
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-906 ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow H20S

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-906 (F46110-CHACT906) ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow H20S (ไม่รวมก๊อกผสมยืนอาบ)

   

  คุณสมบัติ

   

  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • EASYCLEAN
   ทำความสะอาดคราบตะกันและคราบสกปรกได้โดยง่าย
  • ผลิตจากทองเหลืองแท้ แข็งแกร่ง ไม่เปราะหักง่าย
  • หัวเรนชาวเวอร์ ขนาด 20 x 20 cm
  • ฝักบัวสายอ่อนผลิตจากพลาสติกคุณภาพ มีคุณสมบัติทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี
  • สามารถปรับระดับความสูงของฝักบัวสายอ่อนได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
  • สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้
  • สายฝักบัวแบบ Flex Hose ป้องกันปัญหาสายบิดเบี้ยวพันกัน และยังเพิ่มยางรองสำหรับข้อต่อท่อแบบพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมระหว่างใช้งาน
  • มีการผสมผสานดีไซน์ให้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำทุกรูปแบบ
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-907 ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow H200

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-907 (F46110-CHACT907) ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น Moonshadow H200 (ไม่รวมก๊อกผสมยืนอาบ)

   

  คุณสมบัติ

   

  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • EASYCLEAN
   ทำความสะอาดคราบตะกันและคราบสกปรกได้โดยง่าย
  • ผลิตจากทองเหลืองแท้ แข็งแกร่ง ไม่เปราะหักง่าย
  • หัวเรนชาวเวอร์ ขนาด ∅20 cm
  • ฝักบัวสายอ่อนผลิตจากพลาสติกคุณภาพ มีคุณสมบัติทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี
  • สามารถปรับระดับความสูงของฝักบัวสายอ่อนได้หลายระดับ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
  • สามารถปรับระยะห่างจากผนังได้
  • สายฝักบัวแบบ Flex Hose ป้องกันปัญหาสายบิดเบี้ยวพันกัน และยังเพิ่มยางรองสำหรับข้อต่อท่อแบบพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมระหว่างใช้งาน
  • มีการผสมผสานดีไซน์ให้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำทุกรูปแบบ
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-908AT ก๊อกผสมยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-908AT (FFAS4955-701500BT0) ก๊อกผสมยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET

   

  คุณสมบัติ

   

  • ก๊อกผสมพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Auto Temperature Mixer) ทำงานด้วยระบบเทอร์โมสตัทวาล์วนำเข้าจากเยอรมัน เพื่อคุณภาพในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ดีไซน์โมเดิร์น โดดเด่นด้วยสีขาว ช่วยให้ห้องน้ำดูเด่นมีสไตล์มากขึ้น
  • ปุ่ม Safety Lock ป้องกันการเปิดน้ำร้อนเกินไปโดยไม่ตั้งใจ; ปุ่มควบคุมการเปิด-ปิด ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้มากกว่า 300,000 ครั้ง
  • ตัวเรือนด้านนอกทำจากพลาสติกหนาคุณภาพสูง พร้อมการดีไซน์ที่ป้องกันไม่ให้พื้นผิวร้อนจนเกินไปจนเกินอันตรายต่อผู้ใช้ได้
  • เพิ่มชั้นวางสิ่งของเล็ก ๆ และขอแขวนด้านข้าง ตอบโจทย์การใช้งานในห้องน้ำ
  • ฝักบัวพร้อมเทคโนโลยีผสมอากาศเข้ากับน้ำ เพื่อให้ชุ่มฉ่ำและลดการใช้น้ำได้กว่า 20%
  • ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น รุ่น RainClick ในเซ็ต
  • PUSH & TURN
   เพียงปลายนิ้ว “กด” เพื่อเปิด-ปิดนํ้า และ “หมุน” เพื่อปรับปริมาณและอุณหภูมินํ้าตามที่ต้องการ
  • EASYCLICK
   คลิกง่ายด้วยปุ่มกดปุ่มเดียว สลับไปมาระหว่างสายนํ้าทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อการอาบนํ้าในแบบที่ต้องการ
  • SPACECREATE
   เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องนํ้าให้มากขึ้น
  • AIRNERGIZE
   เต็มอิ่มในการอาบนํ้าไปกับสายนํ้าที่นุ่มนวล ด้วยฝักบัวที่ใช้นํ้าปริมาณน้อยกว่า
  • THERMOCOMFORT
   รักษาอุณหภูมิที่สมํ่าเสมอ
  • THERMOSAFE
   ตัดการทำงานอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 49°C เมื่อระบบนํ้าเย็นทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
  • COOLSHIELD
   ตัวบอดี้ก๊อกนํ้าไม่ร้อนขณะใช้งาน ป้องกันการโดนลวกจากการสัมผัสก๊อกนํ้า
  • EASYGLIDE
   ปรับระดับความสูงฝักบัวสายอ่อนได้ง่าย ด้วยมือเดียว
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน ไม่หลุดร่อนง่าย เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-908AT-BK ก๊อกผสมยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET สี Matte Black

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-908AT-BK ก๊อกผสมยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET สี Matte Black

   

  คุณสมบัติ

   

  • ก๊อกผสมพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Auto Temperature Mixer) ทำงานด้วยระบบเทอร์โมสตัทวาล์วนำเข้าจากเยอรมัน เพื่อคุณภาพในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ดีไซน์โมเดิร์น โดดเด่นด้วยสีดำ ช่วยให้ห้องน้ำดูเด่นมีสไตล์มากขึ้น
  • ปุ่ม Safety Lock ป้องกันการเปิดน้ำร้อนเกินไปโดยไม่ตั้งใจ; ปุ่มควบคุมการเปิด-ปิด ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้มากกว่า 300,000 ครั้ง
  • ตัวเรือนด้านนอกทำจากพลาสติกหนาคุณภาพสูง พร้อมการดีไซน์ที่ป้องกันไม่ให้พื้นผิวร้อนจนเกินไปจนเกินอันตรายต่อผู้ใช้ได้
  • เพิ่มชั้นวางสิ่งของเล็ก ๆ และขอแขวนด้านข้าง ตอบโจทย์การใช้งานในห้องน้ำ
  • ฝักบัวพร้อมเทคโนโลยีผสมอากาศเข้ากับน้ำ เพื่อให้ชุ่มฉ่ำและลดการใช้น้ำได้กว่า 20%
  • ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น รุ่น RainClick ในเซ็ต
  • PUSH & TURN
   เพียงปลายนิ้ว “กด” เพื่อเปิด-ปิดนํ้า และ “หมุน” เพื่อปรับปริมาณและอุณหภูมินํ้าตามที่ต้องการ
  • EASYCLICK
   คลิกง่ายด้วยปุ่มกดปุ่มเดียว สลับไปมาระหว่างสายนํ้าทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อการอาบนํ้าในแบบที่ต้องการ
  • SPACECREATE
   เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องนํ้าให้มากขึ้น
  • AIRNERGIZE
   เต็มอิ่มในการอาบนํ้าไปกับสายนํ้าที่นุ่มนวล ด้วยฝักบัวที่ใช้นํ้าปริมาณน้อยกว่า
  • THERMOCOMFORT
   รักษาอุณหภูมิที่สมํ่าเสมอ
  • THERMOSAFE
   ตัดการทำงานอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 49°C เมื่อระบบนํ้าเย็นทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
  • COOLSHIELD
   ตัวบอดี้ก๊อกนํ้าไม่ร้อนขณะใช้งาน ป้องกันการโดนลวกจากการสัมผัสก๊อกนํ้า
  • EASYGLIDE
   ปรับระดับความสูงฝักบัวสายอ่อนได้ง่าย ด้วยมือเดียว
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน ไม่หลุดร่อนง่าย
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-908AT-GL ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET สี Polished Cool Sunrise

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-908AT-GL ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET สี Polished Cool Sunrise

   

  คุณสมบัติ

   

  • ก๊อกผสมพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Auto Temperature Mixer) ทำงานด้วยระบบเทอร์โมสตัทวาล์วนำเข้าจากเยอรมัน เพื่อคุณภาพในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ดีไซน์โมเดิร์น โดดเด่นด้วยสีดำ ช่วยให้ห้องน้ำดูเด่นมีสไตล์มากขึ้น
  • ปุ่ม Safety Lock ป้องกันการเปิดน้ำร้อนเกินไปโดยไม่ตั้งใจ; ปุ่มควบคุมการเปิด-ปิด ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้มากกว่า 300,000 ครั้ง
  • ตัวเรือนด้านนอกทำจากพลาสติกหนาคุณภาพสูง พร้อมการดีไซน์ที่ป้องกันไม่ให้พื้นผิวร้อนจนเกินไปจนเกินอันตรายต่อผู้ใช้ได้
  • เพิ่มชั้นวางสิ่งของเล็ก ๆ และขอแขวนด้านข้าง ตอบโจทย์การใช้งานในห้องน้ำ
  • ฝักบัวพร้อมเทคโนโลยีผสมอากาศเข้ากับน้ำ เพื่อให้ชุ่มฉ่ำและลดการใช้น้ำได้กว่า 20%
  • ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น รุ่น RainClick ในเซ็ต
  • PUSH & TURN
   เพียงปลายนิ้ว “กด” เพื่อเปิด-ปิดนํ้า และ “หมุน” เพื่อปรับปริมาณและอุณหภูมินํ้าตามที่ต้องการ
  • EASYCLICK
   คลิกง่ายด้วยปุ่มกดปุ่มเดียว สลับไปมาระหว่างสายนํ้าทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อการอาบนํ้าในแบบที่ต้องการ
  • SPACECREATE
   เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องนํ้าให้มากขึ้น
  • AIRNERGIZE
   เต็มอิ่มในการอาบนํ้าไปกับสายนํ้าที่นุ่มนวล ด้วยฝักบัวที่ใช้นํ้าปริมาณน้อยกว่า
  • THERMOCOMFORT
   รักษาอุณหภูมิที่สมํ่าเสมอ
  • THERMOSAFE
   ตัดการทำงานอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 49°C เมื่อระบบนํ้าเย็นทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
  • COOLSHIELD
   ตัวบอดี้ก๊อกนํ้าไม่ร้อนขณะใช้งาน ป้องกันการโดนลวกจากการสัมผัสก๊อกนํ้า
  • SWIVEL BATH SPOUT
   ปากก๊อกลงอ่างอาบนํ้า (Spout) พับเก็บได้ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และความสะดวกสบายภายในห้องนํ้า
  • AIRNERGIZE
   เต็มอิ่มในการอาบนํ้าไปกับสายนํ้าที่นุ่มนวล ด้วยฝักบัวที่ใช้นํ้าปริมาณน้อยกว่า
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน ไม่หลุดร่อนง่าย
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-908AT-GRA ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET สี Brushed Hard Graphite

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-908AT-GRA ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET สี Brushed Hard Graphite

   

  คุณสมบัติ

   

  • ก๊อกผสมพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Auto Temperature Mixer) ทำงานด้วยระบบเทอร์โมสตัทวาล์วนำเข้าจากเยอรมัน เพื่อคุณภาพในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ดีไซน์โมเดิร์น โดดเด่นด้วยสีดำ ช่วยให้ห้องน้ำดูเด่นมีสไตล์มากขึ้น
  • ปุ่ม Safety Lock ป้องกันการเปิดน้ำร้อนเกินไปโดยไม่ตั้งใจ; ปุ่มควบคุมการเปิด-ปิด ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้มากกว่า 300,000 ครั้ง
  • ตัวเรือนด้านนอกทำจากพลาสติกหนาคุณภาพสูง พร้อมการดีไซน์ที่ป้องกันไม่ให้พื้นผิวร้อนจนเกินไปจนเกินอันตรายต่อผู้ใช้ได้
  • เพิ่มชั้นวางสิ่งของเล็ก ๆ และขอแขวนด้านข้าง ตอบโจทย์การใช้งานในห้องน้ำ
  • ฝักบัวพร้อมเทคโนโลยีผสมอากาศเข้ากับน้ำ เพื่อให้ชุ่มฉ่ำและลดการใช้น้ำได้กว่า 20%
  • ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น รุ่น RainClick ในเซ็ต
  • PUSH & TURN
   เพียงปลายนิ้ว “กด” เพื่อเปิด-ปิดนํ้า และ “หมุน” เพื่อปรับปริมาณและอุณหภูมินํ้าตามที่ต้องการ
  • EASYCLICK
   คลิกง่ายด้วยปุ่มกดปุ่มเดียว สลับไปมาระหว่างสายนํ้าทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อการอาบนํ้าในแบบที่ต้องการ
  • SPACECREATE
   เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องนํ้าให้มากขึ้น
  • AIRNERGIZE
   เต็มอิ่มในการอาบนํ้าไปกับสายนํ้าที่นุ่มนวล ด้วยฝักบัวที่ใช้นํ้าปริมาณน้อยกว่า
  • THERMOCOMFORT
   รักษาอุณหภูมิที่สมํ่าเสมอ
  • THERMOSAFE
   ตัดการทำงานอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 49°C เมื่อระบบนํ้าเย็นทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
  • COOLSHIELD
   ตัวบอดี้ก๊อกนํ้าไม่ร้อนขณะใช้งาน ป้องกันการโดนลวกจากการสัมผัสก๊อกนํ้า
  • SWIVEL BATH SPOUT
   ปากก๊อกลงอ่างอาบนํ้า (Spout) พับเก็บได้ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และความสะดวกสบายภายในห้องนํ้า
  • AIRNERGIZE
   เต็มอิ่มในการอาบนํ้าไปกับสายนํ้าที่นุ่มนวล ด้วยฝักบัวที่ใช้นํ้าปริมาณน้อยกว่า
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน ไม่หลุดร่อนง่าย
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-909AT-BK ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET สี Matte Black

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-909AT-BK ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น EasySET สี Matte Black

   

  คุณสมบัติ

   

  • ก๊อกผสมพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Auto Temperature Mixer) ทำงานด้วยระบบเทอร์โมสตัทวาล์วนำเข้าจากเยอรมัน เพื่อคุณภาพในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน
  • ดีไซน์โมเดิร์น โดดเด่นด้วยสีดำ ช่วยให้ห้องน้ำดูเด่นมีสไตล์มากขึ้น
  • ปุ่ม Safety Lock ป้องกันการเปิดน้ำร้อนเกินไปโดยไม่ตั้งใจ; ปุ่มควบคุมการเปิด-ปิด ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้มากกว่า 300,000 ครั้ง
  • ตัวเรือนด้านนอกทำจากพลาสติกหนาคุณภาพสูง พร้อมการดีไซน์ที่ป้องกันไม่ให้พื้นผิวร้อนจนเกินไปจนเกินอันตรายต่อผู้ใช้ได้
  • เพิ่มชั้นวางสิ่งของเล็ก ๆ และขอแขวนด้านข้าง ตอบโจทย์การใช้งานในห้องน้ำ
  • ฝักบัวพร้อมเทคโนโลยีผสมอากาศเข้ากับน้ำ เพื่อให้ชุ่มฉ่ำและลดการใช้น้ำได้กว่า 20%
  • ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น รุ่น RainClick ในเซ็ต
  • PUSH & TURN
   เพียงปลายนิ้ว “กด” เพื่อเปิด-ปิดนํ้า และ “หมุน” เพื่อปรับปริมาณและอุณหภูมินํ้าตามที่ต้องการ
  • EASYCLICK
   คลิกง่ายด้วยปุ่มกดปุ่มเดียว สลับไปมาระหว่างสายนํ้าทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อการอาบนํ้าในแบบที่ต้องการ
  • SPACECREATE
   เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องนํ้าให้มากขึ้น
  • AIRNERGIZE
   เต็มอิ่มในการอาบนํ้าไปกับสายนํ้าที่นุ่มนวล ด้วยฝักบัวที่ใช้นํ้าปริมาณน้อยกว่า
  • THERMOCOMFORT
   รักษาอุณหภูมิที่สมํ่าเสมอ
  • THERMOSAFE
   ตัดการทำงานอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 49°C เมื่อระบบนํ้าเย็นทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
  • COOLSHIELD
   ตัวบอดี้ก๊อกนํ้าไม่ร้อนขณะใช้งาน ป้องกันการโดนลวกจากการสัมผัสก๊อกนํ้า
  • SWIVEL BATH SPOUT
   ปากก๊อกลงอ่างอาบนํ้า (Spout) พับเก็บได้ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และความสะดวกสบายภายในห้องนํ้า
  • AIRNERGIZE
   เต็มอิ่มในการอาบนํ้าไปกับสายนํ้าที่นุ่มนวล ด้วยฝักบัวที่ใช้นํ้าปริมาณน้อยกว่า
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน ไม่หลุดร่อนง่าย
 • AMERICAN STANDARD A-6110-978-909WK ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น Signature

  AMERICAN STANDARD A-6110-978-909WK (FFAS1772-701500BT0) ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบ พร้อมชุดเรนชาวเวอร์ รุ่น Signature

   

  คุณสมบัติ

   

  • COMFORTMOVE
   ควบคุมการเปิด-ปิดได้แม่นยำ
  • COMFORTMOVE
   คลิกง่ายด้วยปุ่มกดปุ่มเดียว เพื่อเลือกรูปแบบสายน้ำแบบที่ต้องการ
  • AIRNERGIZE
   เทคโนโลยีการผสมอากาศเข้ากับสายน้ำ สร้างสรรค์สายน้ำชุ่มฉ่ำ ประหยัดน้ำได้มากถึง 20%
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • EASYGLIDE
   ปรับระดับความสูงฝักบัวสายอ่อนได้ง่าย ด้วยมือเดียว
  • EASYCLEAN
   ทำความสะอาดง่าย
 • COTTO CT2134W ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง

  COTTO CT2134W ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วย ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น และ ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 X 8″
  • COTTO CLEAN : ควบคุมสารปนเปื้อนโลหะหนัก 4 ชนิด (ตะกั่ว, แคดเมี่ยม, ทองแดง, สังกะสี)
  • Extra Chrome : ชุบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน (ตัวก๊อก)
  • ชุดท่อลอยผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี ชุบ nickel-chromium
  • หัวฝักบัวก้านแข็งผลิตจาก ABS คุณภาพดี และ หัวฝักบัวสายอ่อนผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี
 • COTTO CT2149WS ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Scirocco

  COTTO CT2149WS ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Scirocco

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วย ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และ ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8″
  • COTTO CLEAN : ควบคุมสารปนเปื้อนโลหะหนัก 4 ชนิด (ตะกั่ว, แคดเมี่ยม, ทองแดง, สังกะสี)
  • Extra Chrome : ชุบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน (ตัวก๊อก)
  • ชุดท่อลอยผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี ชุบ nickel-chromium
  • สามารถปรับความสูงของท่อลอยได้เพื่อให้เหมาะสมกับระดับเพดานห้องน้ำ
 • COTTO CT2240W ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อน ฝักบัวก้านแข็ง และชั้นวางของ รุ่น Switch Panel

  COTTO CT2240W ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อน ฝักบัวก้านแข็ง และชั้นวางของ รุ่น Switch Panel

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วย ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น, ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8″, และชั้นวางของ
  • ชั้นวางของอะคริลิคเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องน้ำ (รับน้ำหนักได้สูงสุด 4 kg)
  • วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบสวิชต์ เปลี่ยนทิศทางน้ำได้ง่าย
  • ความสูงของท่อสามารถปรับความสูงได้ก่อนการติดตั้ง (1,000 – 1,300 mm)
  • ที่แขวนฝัดบัวสายอ่อนสามารถปรับระดับได้
  • ฝักบัวสายอ่อนสามารถปรับรูปแบบน้ำได้ 3 ฟังก์ชั่น
 • COTTO CT2241W ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อน ฝักบัวก้านแข็ง และชั้นวางของ รุ่น Switch Panel

  COTTO CT2241W ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อน ฝักบัวก้านแข็ง และชั้นวางของ รุ่น Switch Panel

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วย ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น, ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8 X 8″, และชั้นวางของ
  • ชั้นวางของอะคริลิคเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องน้ำ (รับน้ำหนักได้สูงสุด 4 kg)
  • วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบสวิชต์ เปลี่ยนทิศทางน้ำได้ง่าย
  • ความสูงของท่อสามารถปรับความสูงได้ก่อนการติดตั้ง (1,000 – 1,300 mm)
  • ที่แขวนฝักบัวสายอ่อนสามารถปรับระดับได้
 • COTTO CT2307W ชุดฝักบัวระบบเปิด-ปิดและควบคุมอุณหภูมิด้วยปุ่มกด และชั้นวางของ รุ่น Switch Panel

  COTTO CT2307W ชุดฝักบัวระบบเปิด-ปิดและควบคุมอุณหภูมิด้วยปุ่มกด และชั้นวางของ รุ่น Switch Panel

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วย ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น, ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 12″, วาล์วควบคุมอุณหภูมิ, และชั้นวางของ
  • วาล์วควบคุมอุณหภูมิด้วยการหมุน และมีปุ่มล็อกอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยที่ 38 องศาเซลเซียส
  • วาล์วเปิด-ปิดและวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำแบบกด ทนทานและใช้งานง่าย ผ่านการทดสอบถึง 100,000 ครั้ง
  • ชั้นวางของผลิตจากอะคริลิค ขนาด 14 x 35 x 7 cm เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในตัว
 • COTTO CT275C17WS ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Classic

  COTTO CT275C17WS ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Classic

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วย ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และ ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8″
  • Extra Chrome : ชุบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน (ตัวก๊อก)
  • ชุดท่อลอยผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี ชุบนิกเกิล-โครเมี่ยม
  • สามารถปรับความสูงของท่อลอยได้
 • COTTO CT5101W ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง

  COTTO CT5101W ก๊อกผสมลงอ่าง/ยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวก้านแข็ง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วย ฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และ ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 8″
  • COTTO CLEAN : ควบคุมสารปนเปื้อนโลหะหนัก 4 ชนิด (ตะกั่ว, แคดเมี่ยม, ทองแดง, สังกะสี)
  • Extra Chrome : ชุบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน (ตัวก๊อก)
  • ชุดท่อลอยผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี ชุบ nickel-chromium
  • หัวฝักบัวผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี ชุบนิกเกิ้ล-โครเมี่ยม
  • Easy-Clean Technology : ทำความสะอาดคราบตะกรันได้ง่าย เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสเบา ๆ ที่ Nozzle
thTH

Main Menu