• A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 100 L (แขวนผนัง แนวตั้ง) รุ่น MEV-100

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 100 L (แขวนผนัง แนวตั้ง) รุ่น MEV-100

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยึดติดผนัง รูปทรงแนวตั้ง
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น MEV อุณหภูมิสูงสุด 87°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 100 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-100

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 100 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-100

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยึดติดผนัง รูปทรงแนวนอน
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น ELJH อุณหภูมิสูงสุด 85–90°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 150 L (ตั้งพื้น) รุ่น EES-40

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 150 L (ตั้งพื้น) รุ่น EES-40

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดตั้งพื้น รูปทรงแนวตั้ง
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Double Heating Element ใช้ระบบขดลวดความร้อนคู่ที่สลับการทำงานเพื่อเร่งความร้อนได้รวดเร็วกว่าและประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาว
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น EES อุณหภูมิสูงสุด 74–80°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 190 L (ตั้งพื้น) รุ่น EES-50

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 190 L (ตั้งพื้น) รุ่น EES-50

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดตั้งพื้น รูปทรงแนวตั้ง
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Double Heating Element ใช้ระบบขดลวดความร้อนคู่ที่สลับการทำงานเพื่อเร่งความร้อนได้รวดเร็วกว่าและประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาว
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น EES อุณหภูมิสูงสุด 74–80°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 30 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-30

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 30 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-30

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยึดติดผนัง รูปทรงแนวนอน
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น ELJH อุณหภูมิสูงสุด 85–90°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 40 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-40

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 40 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-40

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยึดติดผนัง รูปทรงแนวนอน
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น ELJH อุณหภูมิสูงสุด 85–90°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 455 L (ตั้งพื้น) รุ่น EES-120

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 455 L (ตั้งพื้น) รุ่น EES-120

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดตั้งพื้น รูปทรงแนวตั้ง
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Double Heating Element ใช้ระบบขดลวดความร้อนคู่ที่สลับการทำงานเพื่อเร่งความร้อนได้รวดเร็วกว่าและประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาว
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น EES อุณหภูมิสูงสุด 74–80°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 50 L (แขวนผนัง แนวตั้ง) รุ่น MEV-50

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 50 L (แขวนผนัง แนวตั้ง) รุ่น MEV-50

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยึดติดผนัง รูปทรงแนวตั้ง
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น MEV อุณหภูมิสูงสุด 87°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 50 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-50

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 50 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-50

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยึดติดผนัง รูปทรงแนวนอน
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น ELJH อุณหภูมิสูงสุด 85–90°C)
 • A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 80 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-80

  A. O. SMITH เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม 80 L (แขวนผนัง แนวนอน) รุ่น ELJH-80

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนถังเก็บ ชนิดยึดติดผนัง รูปทรงแนวนอน
  • กว่า 147 ปี ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บ A.O. Smith จากสหรัฐอเมริกายืนหนึ่งเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากทั่วโลก
  • ตัวถังและขดลวดทำความร้อนเคลือบด้วยสารแก้วพิเศษ Blue Diamond Glass Lining ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของถัง และลดภาวะการเกิดตะกรันอย่างได้ผล ยืดอายุการใช้งานได้ระยะยาวสูงถึง 10 ปีขึ้นไป โดยเป็นลิขสิทธิ์การคิดค้นสารเคลือบแก้วโดยเฉพาะของ A.O. Smith
  • สามารถกักเก็บอุณหภูมิน้ำภายในถังได้คงที่สูงสุดถึง 6 ชั่วโมง โดยจะสูญเสียอุณหภูมิลดลงเพียง 5°C ด้วยนวัตกรรมการอัดฉีดฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน Polyurethane Foam ชนิดพิเศษของ A.O. Smith
  • Anode Rod แท่งจับตะกรัน ทนต่อสภาวะน้ำที่มีความกระด้างสูง ช่วยดักจับตะกรันและป้องกันให้ถังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Thermo Cut-Out จะตัดการทำงานของเครื่องทันที เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงผิดปกติ (รุ่น ELJH อุณหภูมิสูงสุด 85–90°C)
 • ENGLEFIELD K-78221X-WK เครื่องทำน้ำร้อน 6,500 W รุ่น Shore สีขาว

  ENGLEFIELD K-78221X-WK เครื่องทำน้ำร้อน 6,500 W รุ่น Shore สีขาว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS เกรด V0 ป้องกันไฟลุกลาม
  • หม้อต้มทองแดง เสริมผิวเคลือบอีนาเมลซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
  • คงประสิทธิภาพการทำงานแม้แรงดันน้ำต่ำ 0.1 Bar
  • ระดับการป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP25
  • ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในตัวเครื่อง
  • ตัดการทำงานทันทีหากอุณหภูมิสูงเกิน 65 องศาเซลเซียส
  • หยุดการทำงานอย่างถาวรอุณหภูมิสูงเกิน 90 องศาเซลเซียส
  • ปุ่มควบคุมอุณหภูมิง่ายต่อการใช้งาน
  • ระบบนิรภัยแบบแมคคานิกตัดกระแสไฟฟ้า ตัดทำงานทันทีหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
  • พร้อมระบบสวิตซ์ควบคุมแรงดันน้ำอัตโนมัติในตัว
  • วาล์วนิรภัย ช่วยระบายแรงดันภายในระบบออกอัตโนมัติ
  • ท่อน้ำออกผลิตจากทองเหลือง
  • รูปทรงสวยงามด้วยดีไซน์แบบร่วมสมัย
  • ขนาด : 187 x 100 x 279 mm
  • รับรองคุณภาพด้วยการรับประกันที่เหนือกว่า

  – รับประกัน 10 ปี สำหรับการรั่วซึมของหม้อต้ม
  – รับประกัน 5 ปี สำหรับอุปกรณ์ทำความร้อน
  – รับประกัน 1 ปี สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ

 • ENGLEFIELD K-78222X-WK เครื่องทำน้ำร้อน 8,000 W รุ่น Shore สีขาว

  ENGLEFIELD K-78222X-WK เครื่องทำน้ำร้อน 8,000 W รุ่น Shore สีขาว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS เกรด V0 ป้องกันไฟลุกลาม
  • หม้อต้มทองแดง เสริมผิวเคลือบอีนาเมลซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
  • คงประสิทธิภาพการทำงานแม้แรงดันน้ำต่ำ 0.1 Bar
  • ระดับการป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP25
  • ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในตัวเครื่อง
  • ตัดการทำงานทันทีหากอุณหภูมิสูงเกิน 65 องศาเซลเซียส
  • หยุดการทำงานอย่างถาวรอุณหภูมิสูงเกิน 90 องศาเซลเซียส
  • ปุ่มควบคุมอุณหภูมิง่ายต่อการใช้งาน
  • ระบบนิรภัยแบบแมคคานิกตัดกระแสไฟฟ้า ตัดทำงานทันทีหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
  • พร้อมระบบสวิตซ์ควบคุมแรงดันน้ำอัตโนมัติในตัว
  • วาล์วนิรภัย ช่วยระบายแรงดันภายในระบบออกอัตโนมัติ
  • ท่อน้ำออกผลิตจากทองเหลือง
  • รูปทรงสวยงามด้วยดีไซน์แบบร่วมสมัย
  • ขนาด : 187 x 100 x 279 mm
  • รับรองคุณภาพด้วยการรับประกันที่เหนือกว่า

  – รับประกัน 10 ปี สำหรับการรั่วซึมของหม้อต้ม
  – รับประกัน 5 ปี สำหรับอุปกรณ์ทำความร้อน
  – รับประกัน 1 ปี สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ

 • MEX เครื่องทำน้ำร้อน Multi-Point 6,000 W สีเงิน รุ่น CENTRI 6R

  MEX เครื่องทำน้ำร้อน Multi-Point 6,000 W สีเงิน รุ่น CENTRI 6R

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนกำลังไฟฟ้า 6,000 W
  • ระบบควบคุมการทำงานแบบ SENSOR TOUCH CONTROL ที่ใช้ง่าย เปิด–ปิดเครื่อง และเลือกระดับความร้อนได้สะดวกเพียงสัมผัสจากปลายนิ้ว
  • ออกแบบภายในใหม่ แยกส่วนระหว่างหม้อต้มทองแดงและชุดแผงควบคุมพร้อมฝาครอบแผงควบคุม ปลอดภัยมากกว่า
  • ควบคุมการทำงานของขดลวดทำความร้อนด้วยชุดควบคุม 2 ชุด ให้ทำงานปลอดภัยมากขึ้น
  • ใช้ HALL EFFECT SENSOR ที่ตรวจจับการไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ และทำงานที่แรงดันน้ำต่ำกว่า
  • ด้วยระบบ THERMISTER ที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิของน้ำอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 mA ภายใน 0.1 วินาที
  • ปรับระดับความร้อนได้ 3 ระดับ
  • รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  • รับประกันหม้อต้มทองแดง 5 ปี
  • ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 21.5 x 24.0 x 8.5 cm
 • MEX เครื่องทำน้ำร้อน Multi-Point 6,000 W สีเงิน รุ่น CUBE6000R

  MEX เครื่องทำน้ำร้อน Multi-Point 6,000 W สีเงิน รุ่น CUBE6000R

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนกำลังไฟฟ้า 6,000 W
  • ออกแบบภายในใหม่ แยกส่วนระหว่างหม้อต้มทองแดงและชุดแผงควบคุมพร้อมฝาครอบแผงควบคุม ปลอดภัยมากกว่า
  • ควบคุมการทำงานของขดลวดทำความร้อนด้วยชุดควบคุม 2 ชุด ให้ทำงานปลอดภัยมากขึ้น
  • ใช้ TURBINE FLOW SENSOR ที่ตรวจจับการไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ และทำงานที่แรงดันน้ำต่ำกว่า
  • ด้วยระบบ THERMISTER ที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิของน้ำอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 mA ภายใน 0.1 วินาที
  • ปรับระดับความร้อนได้ 3 ระดับ
  • รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  • รับประกันหม้อต้มทองแดง 5 ปี
  • ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 29.0 x 22.0 x 9.0 cm
 • MEX เครื่องทำน้ำร้อน Multi-Point 8,000 W สีเงิน รุ่น CUBE8000R

  MEX เครื่องทำน้ำร้อน Multi-Point 8,000 W สีเงิน รุ่น CUBE8000R

   

  คุณสมบัติ

   

  • เครื่องทำน้ำร้อนกำลังไฟฟ้า 8,000 W
  • ออกแบบภายในใหม่ แยกส่วนระหว่างหม้อต้มทองแดงและชุดแผงควบคุมพร้อมฝาครอบแผงควบคุม ปลอดภัยมากกว่า
  • ควบคุมการทำงานของขดลวดทำความร้อนด้วยชุดควบคุม 2 ชุด ให้ทำงานปลอดภัยมากขึ้น
  • ใช้ TURBINE FLOW SENSOR ที่ตรวจจับการไหลเวียนของน้ำได้ละเอียด แม่นยำ และทำงานที่แรงดันน้ำต่ำกว่า
  • ด้วยระบบ THERMISTER ที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิของน้ำอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 mA ภายใน 0.1 วินาที
  • ปรับระดับความร้อนได้ 3 ระดับ
  • รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
  • รับประกันหม้อต้มทองแดง 5 ปี
  • ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 29.0 x 22.0 x 9.0 cm
 • STIEBEL ELTRON รีโมทคอนโทรล สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน รุ่น DHE 18 SLi 25 A

  STIEBEL ELTRON รีโมทคอนโทรล สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน รุ่น DHE 18 SLi 25 A

   

  คุณสมบัติ

   

  • รีโมทคอนโทรลควบคุมเครื่องทำน้ำร้อน 1 ตัว
  • เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยความแม่นยำ 100 %
 • STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำร้อนแบบ Heat Pump 302 L รุ่น WWK 302 H

  STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำร้อนแบบ Heat Pump 302 L รุ่น WWK 302 H

   

  คุณสมบัติ

   

  • Heat Pump ติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาดกะทัดรัดสำหรับระบายอากาศ ประหยัดค่าไฟสูงสุดถึง 80%
  • เทคโนโลยี Heat Pump จาก STIEBEL ELTRON ที่ได้รับการพัฒนามาตั๋งแต่ปี 1976
  • การดูแลรักษาง่ายเนื่องจากสามารถถอดฝาครอบออกได้สะดวก
  • เป็นหนึ่งใน Heat Pump ที่มีประสิทธิภาพ (COP) ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการทดสอบภายใต้กฎหมายประเทศเยอรมนี Erp Label A+
  • สามารถติดตั้งได้ง่ายและสะดวกในการบำรุงรักษา (เสียบปลั๊ก / ทำงาน)
  • ประสิทธิภาพสูงและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยการใช้แอโนดแบบไฟฟ้าที่ดูแลรักษาง่าย
  • ออกแบบท่อน้ำเข้าให้สามารถเติมน้ำโดยรักษาอุณหภูมิน้ำในถังให้ร้อนคงที่
  • ชิ้นส่วนที่บรรจุสารทำความเย็นทั้งหมดจะได้รับการป้องกันและปิดครอบโดยเฉพาะ ไม่ขึ้นสนิม
  • คอยล์เย็นเคลือบสารไฮโดรฟิลิกป้องกันไอจากน้ำทะเลและอากาศเค็ม
  • ฝาครอบพลาสติกครอบถังป้องกันน้ำพร้อมด้วยระบบน้ำทิ้งที่ออกแบบเป็นพิเศษ
  • ตัวถังได้รับการป้องกันทั้งจากภายในและภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบ
  • ทำงานเงียบ ไม่ก่อความรบกวน เสียงเบาเพียง 45 dB(A) ในระยะ 1 m ด้วยฉนวนเก็บเสียงทันสมัย
  • หุ้มฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง หนา 70 mm
  • อายุการใช้งานยาวนานด้วยประสิทธิภาพสูงของตัวส่งผ่านความร้อนแบบท่อรวม
  • Heating output สูงสุด 3.9 kW ที่สภาพอากาศ 30°C
  • ขนาดถังน้ำร้อน : 302 L
 • STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน 10,000 W รุ่น DHC 10 EL

  STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน 10,000 W รุ่น DHC 10 EL

   

  คุณสมบัติ

   

  • นวัตกรรมใหม่ของการออกแบบ โดยวิศวกรชาวเยอรมัน
  • ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องด้วยระบบ Microprocessor
  • ปลอดภัยจากการถูกน้ำร้อนลวกด้วยอุปกรณ์ตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกินกำหนด
  • ปรับอุณหภูมิได้ถึง 3 ระดับ และได้อุณหภูมิที่แม่นยำ
  • มาตรฐานการป้องกันน้ำระดับ IP 25
  • ออกแบบและผลิตภายใต้มาตรฐาน CB มาตรฐานระดับโลก
  • มีระบบควบคุมการไหลของน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านเข้าเครื่องในอัตราที่เหมาะสม และให้อุณหภูมิน้ำคงที่
  • แทงค์ทองแดงแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
  • จำกัดอุณหภูมิสูงสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ติดตั้งได้ทั้งบนกำแพงแบบโชว์เครื่อง หรือแบบซ่อนท่อ
  • ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานทุกครั้งที่อาบน้ำ
  • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี
  • ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 360 x 200 x 110 mm
 • STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน 10/12 kW รุ่น DCE-M 10/12 T

  STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน 10/12 kW รุ่น DCE-M 10/12 T

   

  คุณสมบัติ

   

  • Digital LCD display shows the shower water temperature at a glance
  • Maximum shower comfort with precise electronic output temperature control
  • Step-less temperature selection (30-60 °C)
  • 2-level heating system (10 and 12 kW)
  • Compact design for space saving installation
  • Direct Coil™ rapid heater technology Made In Germany
  • Size (H x W x D) : 479 x 239 x 140 mm
 • STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน 11,000 W รุ่น DHB-E 11 SLi

  STIEBEL ELTRON เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน 11,000 W รุ่น DHB-E 11 SLi

   

  คุณสมบัติ

   

  • สินค้านำเข้าจากประเทศเยอรมนี
  • ปรับความร้อนได้ 7 ระดับ
  • ขดลวดทำความร้อน (Bare Wire) ให้ความร้อนได้รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้งาน
  • เครื่องทำน้ำร้อนแบบใช้งานได้หลายจุด (Multi-Point Unit) มาพร้อมท่อจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นที่สามารถนำไปต่อใช้งานได้หลายจุด เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือฝักบัว
  • สามารถปรับระดับความร้อนได้ตามต้องการตั้งแต่ 30 – 60 องศาเซลเซียส
  • ระบบชดเชยแรงดันน้ำให้เหมาะสมและปรับอุณหภูมิให้คงที่
  • เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ด้วยโครงสร้างที่ออกแบบให้ป้องกันน้ำซึมเข้าเครื่องได้รอบด้าน ด้วยมาตรฐาน IP 25
  • ระบบไฟ 3 เฟส
  • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี
  • ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 478 x 225 x 114 mm
thTH

Main Menu