• SUZUKA MCT-601 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Silver Grey

  SUZUKA MCT-601 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Silver Grey

   

  ขนาดสินค้า

  และบรรจุภัณฑ์

  Primer 1 L

  Texture Coat 1 L

  Topcoat 0.8 L

  ครอบคลุมพื้นที่ 6 – 7 m²

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตกแต่งสีผนังภายนอกด้วย MONOKrete สี Texture แนวปูน Loft ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยสีปูนเปลือย ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงเฉดสีเข้ม
  • ปกปิดรอยแตกร้าวชนิด Hair Crack ได้
  • ค่า VOC และ Odor ต่ำ
  • ไม่มีสารตะกั่วและฟอร์มาดีไฮด์
  • สินค้าได้รับ Green Choice เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลิ่นไม่เหม็น แห้งเร็ว ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่เป็นคราบขาว ไม่เป็นเชื้อรา ทนทาน ไม่หลุดร่อน
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้เกรียงปาดสีให้เกิดลายบนผนัง
 • SUZUKA MCT-602 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Natural Grey

  SUZUKA MCT-602 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Natural Grey

   

  ขนาดสินค้า

  และบรรจุภัณฑ์

  Primer 1 L

  Texture Coat 1 L

  Topcoat 0.8 L

  ครอบคลุมพื้นที่ 6 – 7 m²

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตกแต่งสีผนังภายนอกด้วย MONOKrete สี Texture แนวปูน Loft ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยสีปูนเปลือย ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงเฉดสีเข้ม
  • ปกปิดรอยแตกร้าวชนิด Hair Crack ได้
  • ค่า VOC และ Odor ต่ำ
  • ไม่มีสารตะกั่วและฟอร์มาดีไฮด์
  • สินค้าได้รับ Green Choice เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลิ่นไม่เหม็น แห้งเร็ว ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่เป็นคราบขาว ไม่เป็นเชื้อรา ทนทาน ไม่หลุดร่อน
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้เกรียงปาดสีให้เกิดลายบนผนัง
 • SUZUKA MCT-603 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Shark Grey

  SUZUKA MCT-603 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Shark Grey

   

  ขนาดสินค้า

  และบรรจุภัณฑ์

  Primer 1 L

  Texture Coat 1 L

  Topcoat 0.8 L

  ครอบคลุมพื้นที่ 6 – 7 m²

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตกแต่งสีผนังภายนอกด้วย MONOKrete สี Texture แนวปูน Loft ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยสีปูนเปลือย ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงเฉดสีเข้ม
  • ปกปิดรอยแตกร้าวชนิด Hair Crack ได้
  • ค่า VOC และ Odor ต่ำ
  • ไม่มีสารตะกั่วและฟอร์มาดีไฮด์
  • สินค้าได้รับ Green Choice เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลิ่นไม่เหม็น แห้งเร็ว ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่เป็นคราบขาว ไม่เป็นเชื้อรา ทนทาน ไม่หลุดร่อน
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้เกรียงปาดสีให้เกิดลายบนผนัง
 • SUZUKA MCT-604 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Granite Grey

  SUZUKA MCT-604 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Granite Grey

   

  ขนาดสินค้า

  และบรรจุภัณฑ์

  Primer 1 L

  Texture Coat 1 L

  Topcoat 0.8 L

  ครอบคลุมพื้นที่ 6 – 7 m²

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตกแต่งสีผนังภายนอกด้วย MONOKrete สี Texture แนวปูน Loft ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยสีปูนเปลือย ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงเฉดสีเข้ม
  • ปกปิดรอยแตกร้าวชนิด Hair Crack ได้
  • ค่า VOC และ Odor ต่ำ
  • ไม่มีสารตะกั่วและฟอร์มาดีไฮด์
  • สินค้าได้รับ Green Choice เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลิ่นไม่เหม็น แห้งเร็ว ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่เป็นคราบขาว ไม่เป็นเชื้อรา ทนทาน ไม่หลุดร่อน
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้เกรียงปาดสีให้เกิดลายบนผนัง
 • SUZUKA MCT-605 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Iron Grey

  SUZUKA MCT-605 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Iron Grey

   

  ขนาดสินค้า

  และบรรจุภัณฑ์

  Primer 1 L

  Texture Coat 1 L

  Topcoat 0.8 L

  ครอบคลุมพื้นที่ 6 – 7 m²

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตกแต่งสีผนังภายนอกด้วย MONOKrete สี Texture แนวปูน Loft ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยสีปูนเปลือย ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงเฉดสีเข้ม
  • ปกปิดรอยแตกร้าวชนิด Hair Crack ได้
  • ค่า VOC และ Odor ต่ำ
  • ไม่มีสารตะกั่วและฟอร์มาดีไฮด์
  • สินค้าได้รับ Green Choice เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลิ่นไม่เหม็น แห้งเร็ว ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่เป็นคราบขาว ไม่เป็นเชื้อรา ทนทาน ไม่หลุดร่อน
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้เกรียงปาดสีให้เกิดลายบนผนัง
 • SUZUKA MCT-606 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Charcoal Grey

  SUZUKA MCT-606 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Charcoal Grey

   

  ขนาดสินค้า

  และบรรจุภัณฑ์

  Primer 1 L

  Texture Coat 1 L

  Topcoat 0.8 L

  ครอบคลุมพื้นที่ 6 – 7 m²

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตกแต่งสีผนังภายนอกด้วย MONOKrete สี Texture แนวปูน Loft ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยสีปูนเปลือย ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงเฉดสีเข้ม
  • ปกปิดรอยแตกร้าวชนิด Hair Crack ได้
  • ค่า VOC และ Odor ต่ำ
  • ไม่มีสารตะกั่วและฟอร์มาดีไฮด์
  • สินค้าได้รับ Green Choice เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลิ่นไม่เหม็น แห้งเร็ว ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่เป็นคราบขาว ไม่เป็นเชื้อรา ทนทาน ไม่หลุดร่อน
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้เกรียงปาดสีให้เกิดลายบนผนัง
 • SUZUKA MCT-607 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Metal Grey

  SUZUKA MCT-607 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Metal Grey

   

  ขนาดสินค้า

  และบรรจุภัณฑ์

  Primer 1 L

  Texture Coat 1 L

  Topcoat 0.8 L

  ครอบคลุมพื้นที่ 6 – 7 m²

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตกแต่งสีผนังภายนอกด้วย MONOKrete สี Texture แนวปูน Loft ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยสีปูนเปลือย ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงเฉดสีเข้ม
  • ปกปิดรอยแตกร้าวชนิด Hair Crack ได้
  • ค่า VOC และ Odor ต่ำ
  • ไม่มีสารตะกั่วและฟอร์มาดีไฮด์
  • สินค้าได้รับ Green Choice เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลิ่นไม่เหม็น แห้งเร็ว ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่เป็นคราบขาว ไม่เป็นเชื้อรา ทนทาน ไม่หลุดร่อน
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้เกรียงปาดสีให้เกิดลายบนผนัง
 • SUZUKA MCT-608 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Shadow Grey

  SUZUKA MCT-608 MONOKrete สี Texture ทาภายนอก สี Shadow Grey

   

  ขนาดสินค้า

  และบรรจุภัณฑ์

  Primer 1 L

  Texture Coat 1 L

  Topcoat 0.8 L

  ครอบคลุมพื้นที่ 6 – 7 m²

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตกแต่งสีผนังภายนอกด้วย MONOKrete สี Texture แนวปูน Loft ที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยสีปูนเปลือย ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่เฉดสีอ่อนไปจนถึงเฉดสีเข้ม
  • ปกปิดรอยแตกร้าวชนิด Hair Crack ได้
  • ค่า VOC และ Odor ต่ำ
  • ไม่มีสารตะกั่วและฟอร์มาดีไฮด์
  • สินค้าได้รับ Green Choice เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลิ่นไม่เหม็น แห้งเร็ว ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่เป็นคราบขาว ไม่เป็นเชื้อรา ทนทาน ไม่หลุดร่อน
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้เกรียงปาดสีให้เกิดลายบนผนัง
thTH

Main Menu