• JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับงานซ่อมแซม) 1 kg

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับงานซ่อมแซม) 1 kg

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับงานซ่อมแซม) สุดยอดกาวซีเมนต์ ซ่อมแซม กระเบื้องแตกร้าว-หลุดล่อน

   

  คุณสมบัติ

   

  • มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย, ผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่น ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ ใช้ปูทับกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องได้ทุกชนิด
  • แรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว
  • ทนต่อทุกสภาพอากาศ แรงกดและแรงสั่นสะเทือน
  • ปูทับกระเบื้องเดิมทั้งพื้นและผนัง
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว) 4 kg (ซีเมนต์ขาว)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว) 4 kg (ซีเมนต์ขาว)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว) สุดยอดกาวซีเมนต์ ปูโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว

   

  คุณสมบัติ

   

  • มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย, ผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่น ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ ใช้ปูทับกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องได้ทุกชนิด
  • เนื้อกาวสีขาวเนียน เพิ่มความโดดเด่นสีสันสดใสสวยงาม
  • สำหรับงานตกแต่ง หรือซ่อมแซม สะดวก ใช้งานง่าย
  • ปูทับกระเบื้องเดิมทั้งพื้นและผนัง
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว) 4 kg (ซีเมนต์เทา)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว) 4 kg (ซีเมนต์เทา)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง (สำหรับโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว) สุดยอดกาวซีเมนต์ ปูโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว

   

  คุณสมบัติ

   

  • มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย, ผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่น ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ ใช้ปูทับกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องได้ทุกชนิด
  • เนื้อกาวสีขาวเนียน เพิ่มความโดดเด่นสีสันสดใสสวยงาม
  • สำหรับงานตกแต่ง หรือซ่อมแซม สะดวก ใช้งานง่าย
  • ปูทับกระเบื้องเดิมทั้งพื้นและผนัง
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง 20 kg (ซีเมนต์ขาว)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง 20 kg (ซีเมนต์ขาว)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง สุดยอดกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ปูทับหลากหลายพื้นผิว

   

  คุณสมบัติ

   

  • มีผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ เหมาะสำหรับใช้ปูภายนอกอาคารโดยเฉพาะ ใช้ปูกระเบื้องเซรามิกทุกชนิด ปูหินอ่อน ปูแกรนิต ปูโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว และใช้ปูทับกระเบื้องเดิม โดยไม่ต้องสกัดของเก่า ทั้งพื้นและผนังภายใน รวมทั้งสามารถใช้ปูบนพื้นผิวไม้อัดโครงสร้าง แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
  • เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องทุกชนิดและกระเบื้องขนาดใหญ่ ตลอดจนใช้ปูทับพื้นเดิมได้ สามารถใช้ได้กับ พื้นและผนังภายใน-ภายนอกอาคาร แรงยึดเกาะสูง ยืดหยุ่นสูง และทนต่อทุกสภาพอากาศ
  • ปูได้หลากหลายวัสดุกรุผิว ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่มากทุกชนิด พื้นและผนังภายใน-ภายนอกอาคาร
  • ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ เรซิ่น กระเบื้องแก้ว พื้นและผนัง
  • ปูทับได้ทั้ง กระเบื้อง ไม้อัดโครงสร้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์
  • แรงยึดเกาะสูงพิเศษ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง 20 kg (ซีเมนต์เทา)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง 20 kg (ซีเมนต์เทา)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง สุดยอดกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ปูทับหลากหลายพื้นผิว

   

  คุณสมบัติ

   

  • มีผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง มีการยืดหยุ่นที่ดี ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศ เหมาะสำหรับใช้ปูภายนอกอาคารโดยเฉพาะ ใช้ปูกระเบื้องเซรามิกทุกชนิด ปูหินอ่อน ปูแกรนิต ปูโมเสกแก้ว กระเบื้องแก้ว และใช้ปูทับกระเบื้องเดิม โดยไม่ต้องสกัดของเก่า ทั้งพื้นและผนังภายใน รวมทั้งสามารถใช้ปูบนพื้นผิวไม้อัดโครงสร้าง แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
  • เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องทุกชนิดและกระเบื้องขนาดใหญ่ ตลอดจนใช้ปูทับพื้นเดิมได้ สามารถใช้ได้กับ พื้นและผนังภายใน-ภายนอกอาคาร แรงยึดเกาะสูง ยืดหยุ่นสูง และทนต่อทุกสภาพอากาศ
  • ปูได้หลากหลายวัสดุกรุผิว ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่มากทุกชนิด พื้นและผนังภายใน-ภายนอกอาคาร
  • ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ เรซิ่น กระเบื้องแก้ว พื้นและผนัง
  • ปูทับได้ทั้ง กระเบื้อง ไม้อัดโครงสร้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์
  • แรงยึดเกาะสูงพิเศษ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ฟ้า 20 kg

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้ฟ้า 20 kg

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้ฟ้า สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง กาวซีเมนต์ จระเข้ฟ้า ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิกทั่วไป ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องก่อนปู
  • ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดมาตรฐาน พื้นและผนังภายในอาคาร พื้นภายนอกอาคาร
  • กระเบื้องเซรามิกทุกขนาด พื้นและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • สวยเนี้ยบ จบงานไว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้สโตนเมท 20 kg (ซีเมนต์ขาว)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้สโตนเมท 20 kg (ซีเมนต์ขาว)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้สโตนเมท สำหรับปูหินอ่อน หินธรรมชาติ ลดการเกิดคราบขาว

   

  คุณสมบัติ

   

  • มีส่วนผสมซีเมนต์ขาวชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดคราบขาวได้ดี จึงเหมาะกับงานติดตั้ง หินธรรมชาติและกระเบื้องทุกชนิดได้ท้ังภายใน และภายนอกอาคาร
  • ใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
  • ลดการเกิดคราบขาว ด้วย WCAC Technology
  • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่มากทุกชนิด พื้นและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • เนื้อกาวสีขาวเนียน ช่วยให้หินอ่อน หินธรรมชาติสีอ่อน สวยสดใส
  • ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เกรย์สโตนเมท 20 kg

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เกรย์สโตนเมท 20 kg

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้เกรย์สโตนเมท สำหรับปูกระเบื้องและหินธรรมชาติสีเข้ม ลดการเกิดคราบขาว

   

  คุณสมบัติ

   

  • มีส่วนผสมของซีเมนต์ชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดคราบขาวได้ดี จึงเหมาะกับงานติดตั้งกระเบื้องและหินธรรมชาติสีเข้มทุกชนิด
  • ใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
  • ลดการเกิดคราบขาว ด้วย CAC Technology
  • เหมาะสำหรับกระเบื้องทุกชนิดและหินธรรมชาติสีเข้ม ทุกขนาด
  • ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว 20 kg

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว 20 kg

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว คุณภาพมาตรฐานอเมริกา ขวัญใจช่างไทย ยอดขายอันดับ 1

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุผสมพิเศษอื่น ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง กาวซีเมนต์จระเข้เขียวใช้สำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิกทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
  • สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นและผนัง ภายในอาคาร
  • กระเบื้องเซรามิกทุกขนาด พื้นและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • ปาดลื่น เนื้อละเอียด ทำงานง่าย
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน 20 kg (ซีเมนต์ขาว)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน 20 kg (ซีเมนต์ขาว)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน มาตรฐานสูง สำหรับงานปูทับ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และวัสดุผสมพิเศษอื่น ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูงสำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนการปู ปูผนังหินอ่อน แกรนิต โดยไม่ต้องใช้ตะขอยึด และสามารถปูทับพื้นเดิมได้ สำหรับงานภายในอาคารได้
  • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคาร
  • สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน 20 kg (ซีเมนต์เทา)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน 20 kg (ซีเมนต์เทา)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน มาตรฐานสูง สำหรับงานปูทับ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และวัสดุผสมพิเศษอื่น ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูงสำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนการปู ปูผนังหินอ่อน แกรนิต โดยไม่ต้องใช้ตะขอยึด และสามารถปูทับพื้นเดิมได้ สำหรับงานภายในอาคารได้
  • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคาร
  • สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นและผนัง ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เหลือง 20 kg

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เหลือง 20 kg

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้เหลือง คุณภาพดี ราคาประหยัด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานปูกระเบื้องเซรามิกทั่วไป ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องก่อนปู
  • ปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้นมาตรฐาน ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • ปูกระเบื้องเซรามิกทุกขนาด พื้นและผนัง ภายในอาคาร
  • คุ้มค่า ราคาประหยัด
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์ตรีม 20 kg

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์ตรีม 20 kg

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์ตรีม นวัตกรรมกาวซีเมนต์ สำหรับกระเบื้อง Big Slab

   

  คุณสมบัติ

   

  • มีผงลาเท็กซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ให้ดีขึ้น มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูงพิเศษ และมีการยืดหยุ่นตัวสูง ทนทานในทุกสภาพภูมิอากาศใช้ปูกระเบื้องเซรามิก พอร์ซเลน หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ ได้ทุกชนิด ใช้สำหรับงานปูขนาดใหญ่พิเศษ และใช้ปูทับพื้นเดิม โดยไม่ต้องสกัดกระเบื้องเก่าออกสามารถใช้งานได้ทั้งพื้นและผนังภายในและภายนอกรวมทั้งสามารถใช้ปูบนพื้นผิวไม้อัดโครงสร้าง แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
  • ปูกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อน หินธรรมชาติขนาดใหญ่ยักษ์
  • ปูทับได้ทั้ง กระเบื้อง ไม้อัดโครงสร้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์
  • แรงยึดเกาะสูงพิเศษ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
  • ได้รับมาตรฐานสูงสุดทั้งมาตรฐานยุโรปและอเมริกา
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์เพรส 20 kg

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์เพรส 20 kg

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์เพรส สำหรับงานเร่งด่วน หนึ่งเดียวที่ได้รับมาตรฐาน Fast Setting โดยเฉพาะ

   

  คุณสมบัติ

   

  • กาวซีเมนต์ชนิด โพลิเมอร์ โมดิฟรายด์ ชนิดแห้งตัวได้เร็ว (Fast Setting) รับแรงได้ใน 6 ชั่วโมง เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม สามารถใช้ปูกระเบื้องในขณะที่อุณหภูมิต่ำได้ เนื้อกาวมีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถปูกระเบื้องได้ทุกชนิด ปูทับกระเบื้องเดิมได้และงานเร่งด่วน เช่น งานห้องน้ำ โชว์รูม ห้องอาหาร ล็อบบี้ของโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
  • เปิดใช้พื้นที่ได้ใน 6-8 ชั่วโมง
  • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ทุกชนิด แรงยึดเกาะสูงพิเศษ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
  • ปูทับได้ทั้ง กระเบื้อง ไม้อัดโครงสร้าง ไฟเบอร์ซีเมนต์
  • ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ เรซิ่น กระเบื้องแก้ว พื้นและผนัง
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้แดง 20 kg (ซีเมนต์ขาว)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้แดง 20 kg (ซีเมนต์ขาว)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้แดง คุณภาพเกินมาตรฐาน เพิ่มแรงยึดเกาะ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และวัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูงสำหรับงานพื้นและผนัง โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร สามารถปูกระเบื้องสระว่ายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ พื้นหินอ่อน และ แกรนิต
  • สำหรับปูกระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องดินเผาในสระว่ายน้ำ
  • สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นและผนังภายในอาคาร พื้นภายนอกอาคาร
  • ปูหินอ่อน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้แดง 20 kg (ซีเมนต์เทา)

  JORAKAY กาวซีเมนต์ จระเข้แดง 20 kg (ซีเมนต์เทา)

   

  • กาวซีเมนต์ จระเข้แดง คุณภาพเกินมาตรฐาน เพิ่มแรงยึดเกาะ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และวัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูงสำหรับงานพื้นและผนัง โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร สามารถปูกระเบื้องสระว่ายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ พื้นหินอ่อน และ แกรนิต
  • สำหรับปูกระเบื้องเซรามิก และกระเบื้องดินเผาในสระว่ายน้ำ
  • สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ พื้นและผนังภายในอาคาร พื้นภายนอกอาคาร
  • ปูหินอ่อน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทา
 • JORAKAY กาวซีเมนต์ ชาละวัน 20 kg

  JORAKAY กาวซีเมนต์ ชาละวัน 20 kg

   

  • กาวซีเมนต์ ชาละวัน ยึดเกาะแน่น ราคาประหยัด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และวัสดุผสมพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง สำหรับกระเบื้องเซรามิกทั่วไป ใช้ได้ทั้งพื้น และผนังอาคาร โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องก่อนปู
  • ปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้นขนาดมาตรฐาน ภายใน-ภายนอกอาคาร
  • กระเบื้องเซรามิกทุกขนาด พื้นและผนัง ภายในอาคาร
  • ใช้งานง่ายไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส 2 kg สีขาวไข่มุก

  JORAKAY กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส 2 kg สีขาวไข่มุก

   

  • กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส สุดยอดกาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง ปูได้หลากหลายพื้นผิว

   

  คุณสมบัติ

   

  • กาวยาแนวมาตรฐานอเมริกา ที่สามารถปูกระเบื้องและยาแนวได้ในตัว จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความทนทานและพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น ปูโมเสกแก้ว โมเสกเรซิ่น หินอ่อนแท้ (Green Marble) หินธรรมชาติ หรือ วัสดุที่มีปัญหาเรื่องความชื้น (Moisture-Sensitive) ใช้ปูได้บนหลากหลายพื้นผิว เช่น ผิวคอนกรีต ผนังอิฐก่อ ผนังปูน ปูทับบนกระเบื้องเดิม แผ่นเหล็ก แผ่นกระจก แผ่นไฟเบอร์กลาส พื้นที่ที่ต้องสัมผัสหรือทำความสะอาดด้วยสารเคมีตลอดเวลา เช่น โรงพยาบาล ห้องเตรียมอาหาร ห้องครัว งานยาแนวภายนอกอาคาร โรงงาน ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  • สำหรับร่องยาแนวขนาด 2-6 mm (ผนัง) และ ขนาด 2-12 mm (พื้น)
  • ทนแรงกระแทก แรงดันน้ำ ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีและกรด
  • สุดยอดกาวปูและยาแนว ให้การยึดเกาะสูง ผิวแกร่ง ทนต่อการขูดขีด
  • ยับยั้งราดำ ตะไคร่น้ำ และแบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยีไมโครแบน
  • ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกแทรกฝังลึกในเนื้อยาแนว ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  • ทนอุณหภูมิสูง 177°C
  • สีของผลิตภัณฑ์ : 13 เฉดสี
  • ขนาดบรรจุ : 2 kg ต่อ 2 ส่วน บรรจุในกระป๋อง
   Part A (บน) 1 ถุง : Part B (ล่าง) 1 ถุง
 • JORAKAY กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส 2 kg สีครีมงาช้าง

  JORAKAY กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส 2 kg สีครีมงาช้าง

   

  • กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส สุดยอดกาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง ปูได้หลากหลายพื้นผิว

   

  คุณสมบัติ

   

  • กาวยาแนวมาตรฐานอเมริกา ที่สามารถปูกระเบื้องและยาแนวได้ในตัว จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความทนทานและพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น ปูโมเสกแก้ว โมเสกเรซิ่น หินอ่อนแท้ (Green Marble) หินธรรมชาติ หรือ วัสดุที่มีปัญหาเรื่องความชื้น (Moisture-Sensitive) ใช้ปูได้บนหลากหลายพื้นผิว เช่น ผิวคอนกรีต ผนังอิฐก่อ ผนังปูน ปูทับบนกระเบื้องเดิม แผ่นเหล็ก แผ่นกระจก แผ่นไฟเบอร์กลาส พื้นที่ที่ต้องสัมผัสหรือทำความสะอาดด้วยสารเคมีตลอดเวลา เช่น โรงพยาบาล ห้องเตรียมอาหาร ห้องครัว งานยาแนวภายนอกอาคาร โรงงาน ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  • สำหรับร่องยาแนวขนาด 2-6 mm (ผนัง) และ ขนาด 2-12 mm (พื้น)
  • ทนแรงกระแทก แรงดันน้ำ ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีและกรด
  • สุดยอดกาวปูและยาแนว ให้การยึดเกาะสูง ผิวแกร่ง ทนต่อการขูดขีด
  • ยับยั้งราดำ ตะไคร่น้ำ และแบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยีไมโครแบน
  • ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกแทรกฝังลึกในเนื้อยาแนว ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  • ทนอุณหภูมิสูง 177°C
  • สีของผลิตภัณฑ์ : 13 เฉดสี
  • ขนาดบรรจุ : 2 kg ต่อ 2 ส่วน บรรจุในกระป๋อง
   Part A (บน) 1 ถุง : Part B (ล่าง) 1 ถุง
 • JORAKAY กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส 2 kg สีครีมเนื้อ

  JORAKAY กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส 2 kg สีครีมเนื้อ

   

  • กาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง จระเข้ อีพ็อกซี่ พลัส สุดยอดกาวยาแนว & กาวปูกระเบื้อง ปูได้หลากหลายพื้นผิว

   

  คุณสมบัติ

   

  • กาวยาแนวมาตรฐานอเมริกา ที่สามารถปูกระเบื้องและยาแนวได้ในตัว จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความทนทานและพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น ปูโมเสกแก้ว โมเสกเรซิ่น หินอ่อนแท้ (Green Marble) หินธรรมชาติ หรือ วัสดุที่มีปัญหาเรื่องความชื้น (Moisture-Sensitive) ใช้ปูได้บนหลากหลายพื้นผิว เช่น ผิวคอนกรีต ผนังอิฐก่อ ผนังปูน ปูทับบนกระเบื้องเดิม แผ่นเหล็ก แผ่นกระจก แผ่นไฟเบอร์กลาส พื้นที่ที่ต้องสัมผัสหรือทำความสะอาดด้วยสารเคมีตลอดเวลา เช่น โรงพยาบาล ห้องเตรียมอาหาร ห้องครัว งานยาแนวภายนอกอาคาร โรงงาน ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  • สำหรับร่องยาแนวขนาด 2-6 mm (ผนัง) และ ขนาด 2-12 mm (พื้น)
  • ทนแรงกระแทก แรงดันน้ำ ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีและกรด
  • สุดยอดกาวปูและยาแนว ให้การยึดเกาะสูง ผิวแกร่ง ทนต่อการขูดขีด
  • ยับยั้งราดำ ตะไคร่น้ำ และแบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยีไมโครแบน
  • ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกแทรกฝังลึกในเนื้อยาแนว ปลอดภัยต่อสุขภาพ
  • ทนอุณหภูมิสูง 177°C
  • สีของผลิตภัณฑ์ : 13 เฉดสี
  • ขนาดบรรจุ : 2 kg ต่อ 2 ส่วน บรรจุในกระป๋อง
   Part A (บน) 1 ถุง : Part B (ล่าง) 1 ถุง
thTH

Main Menu