• JORAKAY จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกราท์ 20 kg

  JORAKAY จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกราท์ 20 kg

   

  • จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์ ซีเมนต์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สําหรับงานโครงสร้าง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนเกร้าท์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์พิเศษคุณภาพสูงสารผสมเพิ่ม และซิลิก้าเป็นองค์ประกอบ ใช้งานง่าย รับกําลังแรงอัดสูง ไม่หดตัวและไม่มีการเยิ้มนํ้าบนผิวคอนกรีต การใช้งานเหมาะสําหรับงานเกร้าท์ฐานเพื่อรองรับชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึง เสา คาน ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ฐานเครื่องจักรโรงงาน
  • รับนํ้าหนักได้มาก เหมาะสําหรับงานเกร้าท์ฐานเพื่อรองรับชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องจักร
  • รับกําลังอัดได้สูง มากกว่า 650 ksc
  • เนื้อละเอียด ไหลตัวได้ดี โดยไม่แตกร้าวหรือแยกตัว ไม่มีนํ้าเยิ้ม บนผิวคอนกรีต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ จีพี เกร้าท์ 20 kg

  JORAKAY จระเข้ จีพี เกร้าท์ 20 kg

   

  • จระเข้ จีพี เกร้าท์ ซีเมนต์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สําหรับงานทั่วไป

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนเกร้าท์ผสมเสร็จ ไม่หดตัว รับแรงอัดสูง เหมาะสําหรับงานเกร้าท์ทั่วไป เช่น งานเท รูโพรง ช่องว่าง ฐานโครงสร้างต่าง ๆ เสา ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หรือใช้ซ่อมแซมงานเกร้าท์ กรอบประตูระหว่างกําแพง หรือตามส่วนงานโครงสร้างต่าง ๆ
  • ให้กําลังอัดสูง มากกว่า 700 ksc
  • ไม่มีนํ้าเยิ้มบนผิวคอนกรีต
  • ไหลตัวได้ดี โดยไม่แยกตัว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ซีจี เกร้าท์ 25 kg

  JORAKAY จระเข้ ซีจี เกร้าท์ 25 kg

   

  • จระเข้ ซีจี เกร้าท์ ซีเมนต์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนเกร้าท์ผสมเสร็จ ไม่หดตัว รับแรงอัดสูง เหมาะสำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป เช่น งานเท รูโพรง ช่องว่าง ฐานโครงสร้างต่าง ๆ เสา รอยต่อผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป เป็นต้น
  • รับกําลังอัดได้สูง มากกว่า 600 ksc
  • เหมาะสำหรับงานอุดรอยต่อ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Pre-cast)
  • ไหลตัวผ่านช่องแคบได้ดี
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ นอน-เฟอร์รัส, นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์ 20 kg

  JORAKAY จระเข้ นอน-เฟอร์รัส, นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์ 20 kg

   

  • จระเข้ นอน-เฟอร์รัส, นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์ ซีเมนต์นอน-ชริ้งค์ เกร้าท์ ให้กำลังแรงอัดสูง สำหรับงานสาธารณูปโภค

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนเกร้าท์ผสมเสร็จที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่หดตัว รับแรงอัดสูง พิเศษ มีส่วนประกอบของซิลิก้า และเคมีผสมเพิ่มอื่น ๆ ใช้งานง่าย เพียงผสมนํ้า สามารถรับแรงอัดได้สูงพิเศษ ไม่หดตัว ไม่มีการเยิ้มนํ้า บนผิวคอนกรีต การใช้งานเหมาะสําหรับงานเกร้าท์ เสา ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปโครงสร้างขนาดใหญ่ ฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ และงาน สาธารณูปโภค
  • มีกําลังรับแรงอัดได้สูงเป็นพิเศษ มากกว่า 850 ksc
  • รับแรงอัดสูงพิเศษ เหมาะสําหรับงานเกร้าท์ฐานเพื่อรองรับชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ เช่น พื้น ผนัง คาน เสา รวมทั้งงานเกร้าท์ที่ฐานเครื่องจักร และงานสาธารณูปโภค
  • ไม่แตกร้าวหรือหดตัวเมื่อแข็งตัว
  • เนื้อละเอียด ไหลตัวได้ดี ไม่มีนํ้าเยิ้มบนผิวคอนกรีต
  • มีอัตราการขยายตัวตามมาตรฐาน
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928 20 kg

  JORAKAY จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928 20 kg

   

  • จระเข้ ฟาสท์ แพทซ์ 928 ซีเมนต์ซ่อมแซมพิเศษ สำหรับงานเร่งด่วน

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ เพียงแค่ผสมนํ้าตามอัตราส่วนก็สามารถใช้งานได้เลย ผลิตภัณฑ์สามารถก่อตัวได้รวดเร็ว เหมาะสําหรับใช้ซ่อมงานคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วนในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สะพาน สนามบิน และพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สามารถใช้งานได้ดีแม้แต่ในพื้นที่เย็นจัด เช่น ห้องทําความเย็นต่าง ๆ
  • สําหรับงานซ่อมแซมที่มีความหนาตั้งแต่ 13 mm ขึ้นไป
  • เหมาะสําหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วน เปิดใช้งานเร็ว เช่น พื้นถนน สนามบิน
  • รับแรงดึง แรงเฉือนได้ดี แรงยึดเกาะสูง และรับแรงอัดได้เร็ว
  • ใช้ได้ดีในพื้นที่ที่เย็นจัด เช่น ห้องทําความเย็น
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ มัลติ เพอโพส เกร้าท์ 20 kg

  JORAKAY จระเข้ มัลติ เพอโพส เกร้าท์ 20 kg

   

  • จระเข้ มัลติ เพอโพส เกร้าท์ ซีเมนต์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สําหรับงานทั่วไป

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนเกร้าท์ผสมเสร็จ ไม่หดตัว รับแรงอัดสูง มีส่วนประกอบของ ทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเคมีผสมเพิ่มอื่น ๆ ใช้งานง่าย รับกําลังแรงอัดสูง ไม่หดตัวและไม่การเยิ้มนํ้าบนผิวคอนกรีต การใช้งานเหมาะสําหรับงานเกร้าท์ทั่วไป ช่องว่างแคบ ๆ ใช้เป็นฐานรองรับ รองรับชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึง เสา คาน ผนัง คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หรือใช้สําหรับงานเทกรอบประตู ระหว่างกําแพงหรือตามงานโครงสร้างต่าง ๆ
  • มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด สามารถใช้กับเครื่องปั๊มได้
  • รับกําลังอัดได้สูง มากกว่า 800 ksc
  • สามารถผสมหินเกล็ดเพื่อเพิ่มความหนาได้
  • สีของผลิตภัณฑ์: สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ มัลติ เพอโพส เกร้าท์ 5 kg

  JORAKAY จระเข้ มัลติ เพอโพส เกร้าท์ 5 kg

   

  • จระเข้ มัลติ เพอโพส เกร้าท์ ซีเมนต์เกร้าท์ ชนิดไม่หดตัว สําหรับงานทั่วไป

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนเกร้าท์ผสมเสร็จ ไม่หดตัว รับแรงอัดสูง มีส่วนประกอบของ ทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเคมีผสมเพิ่มอื่น ๆ ใช้งานง่าย รับกําลังแรงอัดสูง ไม่หดตัวและไม่การเยิ้มนํ้าบนผิวคอนกรีต การใช้งานเหมาะสําหรับงานเกร้าท์ทั่วไป ช่องว่างแคบ ๆ ใช้เป็นฐานรองรับ รองรับชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึง เสา คาน ผนัง คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป หรือใช้สําหรับงานเทกรอบประตู ระหว่างกําแพงหรือตามงานโครงสร้างต่าง ๆ
  • มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด สามารถใช้กับเครื่องปั๊มได้
  • รับกําลังอัดได้สูง มากกว่า 800 ksc
  • สามารถผสมหินเกล็ดเพื่อเพิ่มความหนาได้
  • สีของผลิตภัณฑ์: สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า 20 kg

  JORAKAY จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า 20 kg

   

  • จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้าง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนทรายสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลงและสารประกอบอื่น ๆ สามารถรับแรงกดอัดได้สูง เพื่อใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้าง หรือปูนก่อฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตกร้าวบิ่น รอยหลุมลึก ความหนา 3-40 mm สามารถซ่อมแซมทั้งแนวราบและงานเหนือศีรษะ
  • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
  • สามารถรับแรงอัดได้สูง
  • มีการยึดเกาะที่ดี ใช้กับงานซ่อมได้ทั้งแนวราบและงานเหนือศีรษะ
  • ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 3-40 mm (หรือมากกว่า เมื่อผสมหินเกล็ดหรือฉาบหลายเที่ยว)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างที่แตกบิ่นเสียหาย เช่น รอยขอบมุมผนัง จมูกบันได รอยแตกร้าวของผนังคอนกรีตหรือปูนฉาบ
  • ซ่อมโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไม่เต็ม
  • ซ่อมเสาหรือคานโครงสร้างรับแรงที่ถูกกัดกร่อน
  • ซ่อมแซมท้องพื้นคอนกรีต
  • ผสมเหลวทาเหล็กเสริมแรงเพื่อป้องกันเหล็กเสริมจากการกัดกร่อน (Carbonation)
  • ซ่อมพื้นถนนที่มีการสัญจรปานกลาง
  • ใช้ปั้นแต่งลบมุมต่อชนพื้นผนังก่อนการทาวัสดุกันซึม
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า 5 kg

  JORAKAY จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า 5 kg

   

  • จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้าง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนทรายสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลงและสารประกอบอื่น ๆ สามารถรับแรงกดอัดได้สูง เพื่อใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้าง หรือปูนก่อฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตกร้าวบิ่น รอยหลุมลึก ความหนา 3-40 mm สามารถซ่อมแซมทั้งแนวราบและงานเหนือศีรษะ
  • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
  • สามารถรับแรงอัดได้สูง
  • มีการยึดเกาะที่ดี ใช้กับงานซ่อมได้ทั้งแนวราบและงานเหนือศีรษะ
  • ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 3-40 mm (หรือมากกว่า เมื่อผสมหินเกล็ดหรือฉาบหลายเที่ยว)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างที่แตกบิ่นเสียหาย เช่น รอยขอบมุมผนัง จมูกบันได รอยแตกร้าวของผนังคอนกรีตหรือปูนฉาบ
  • ซ่อมโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไม่เต็ม
  • ซ่อมเสาหรือคานโครงสร้างรับแรงที่ถูกกัดกร่อน
  • ซ่อมแซมท้องพื้นคอนกรีต
  • ผสมเหลวทาเหล็กเสริมแรงเพื่อป้องกันเหล็กเสริมจากการกัดกร่อน (Carbonation)
  • ซ่อมพื้นถนนที่มีการสัญจรปานกลาง
  • ใช้ปั้นแต่งลบมุมต่อชนพื้นผนังก่อนการทาวัสดุกันซึม
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ลาเท็กซ์ 1 L

  JORAKAY จระเข้ ลาเท็กซ์ 1 L

   

  • จระเข้ ลาเท็กซ์ น้ำยาประสานคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • นํ้ายาประเภทสูตรนํ้า ชนิด Carboxylate Styrene-Butadiene Copolymers ซึ่งมีส่วนผสมสารลดฟองอากาศ เหมาะสําหรับผสมใช้ในงานซีเมนต์ เหมาะสําหรับงานในปูนฉาบ ปูนซ่อมแซม ใช้เป็นยาประสานคอนกรีต เป็นสารรองพื้น (Primer) ในงานซีเมนต์ และงานยิปซั่ม
  • ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ และรับแรงดันได้มากขึ้น
  • เพิ่มความทนทาน
  • ลดปัญหาการแตกร้าว
  • ลดปัญหาการเกิด Carbonation ในผิวคอนกรีต
  • ลักษณะการใช้งาน
  • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีต ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ ใช้ทารองพื้นในงานซีเมนต์ และงานยิปซั่ม
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว
 • JORAKAY จระเข้ ลาเท็กซ์ 20 L

  JORAKAY จระเข้ ลาเท็กซ์ 20 L

   

  • จระเข้ ลาเท็กซ์ น้ำยาประสานคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • นํ้ายาประเภทสูตรนํ้า ชนิด Carboxylate Styrene-Butadiene Copolymers ซึ่งมีส่วนผสมสารลดฟองอากาศ เหมาะสําหรับผสมใช้ในงานซีเมนต์ เหมาะสําหรับงานในปูนฉาบ ปูนซ่อมแซม ใช้เป็นยาประสานคอนกรีต เป็นสารรองพื้น (Primer) ในงานซีเมนต์ และงานยิปซั่ม
  • ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ และรับแรงดันได้มากขึ้น
  • เพิ่มความทนทาน
  • ลดปัญหาการแตกร้าว
  • ลดปัญหาการเกิด Carbonation ในผิวคอนกรีต
  • ลักษณะการใช้งาน
  • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีต ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ ใช้ทารองพื้นในงานซีเมนต์ และงานยิปซั่ม
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว
 • JORAKAY จระเข้ ลาเท็กซ์ 3.75 L

  JORAKAY จระเข้ ลาเท็กซ์ 3.75 L

   

  • จระเข้ ลาเท็กซ์ น้ำยาประสานคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • นํ้ายาประเภทสูตรนํ้า ชนิด Carboxylate Styrene-Butadiene Copolymers ซึ่งมีส่วนผสมสารลดฟองอากาศ เหมาะสําหรับผสมใช้ในงานซีเมนต์ เหมาะสําหรับงานในปูนฉาบ ปูนซ่อมแซม ใช้เป็นยาประสานคอนกรีต เป็นสารรองพื้น (Primer) ในงานซีเมนต์ และงานยิปซั่ม
  • ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ และรับแรงดันได้มากขึ้น
  • เพิ่มความทนทาน
  • ลดปัญหาการแตกร้าว
  • ลดปัญหาการเกิด Carbonation ในผิวคอนกรีต
  • ลักษณะการใช้งาน
  • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีต ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ ใช้ทารองพื้นในงานซีเมนต์ และงานยิปซั่ม
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว
 • JORAKAY จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ 20 kg

  JORAKAY จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ 20 kg

   

  • จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ มอร์ตาร์สําหรับงานเชื่อมรอยต่อผนังสําเร็จรูป

   

  คุณสมบัติ

   

  • มอร์ตาร์สําหรับงานเชื่อมรอยต่อผนังสําเร็จรูป ใช้สําหรับยึดติด และฉาบเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติให้แรงยึดเกาะสูง หดตัวตํ่า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง ลดปัญหา การเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น เหมาะสําหรับผนังซีเมนต์ผสมโฟม ผนังคอนกรีตมวลเบา และผนังมวลเบาสําเร็จรูป ประเภทอื่น ๆ เป็นต้น
  • สําหรับผสานยึดติดและฉาบเก็บรอยต่อผนังมวลเบาสําเร็จรูป
  • แรงยึดเกาะสูง หดตัวตํ่า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง
  • ลดปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 1 L

  JORAKAY จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 1 L

   

  • จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต นํ้ายาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • นํ้ายาอะคริลิก ลาเท็กซ์ ชนิดเข้มข้น ใช้ผสมปูนทราย หรือ คอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและยึดประสานซีเมนต์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในงานที่ต้องการฉาบซ่อมพื้นผิวบาง เพื่อเป็นวัสดุเชื่อม ประสาน การยึดเกาะยังคงแข็งแรงถึงแม้อยู่ในสภาวะที่ชื้น หรือใช้เป็น ตัวประสานอิฐ หรือบล็อคในการก่อสร้าง (ซึ่งไม่ใช่งานโครงสร้าง) เพื่อเสริมความแข็งแรง
  • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ
  • เพิ่มการยึดเกาะ ทนต่อแรงกระแทก การขัดสี ความชื้นหรือสารเคมี
  • เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับปูนฉาบซ่อม
  • สีผลิตภัณฑ์ : สีขาว
 • JORAKAY จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 20 L

  JORAKAY จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 20 L

   

  • จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต นํ้ายาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • นํ้ายาอะคริลิก ลาเท็กซ์ ชนิดเข้มข้น ใช้ผสมปูนทราย หรือ คอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและยึดประสานซีเมนต์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในงานที่ต้องการฉาบซ่อมพื้นผิวบาง เพื่อเป็นวัสดุเชื่อม ประสาน การยึดเกาะยังคงแข็งแรงถึงแม้อยู่ในสภาวะที่ชื้น หรือใช้เป็น ตัวประสานอิฐ หรือบล็อคในการก่อสร้าง (ซึ่งไม่ใช่งานโครงสร้าง) เพื่อเสริมความแข็งแรง
  • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ
  • เพิ่มการยึดเกาะ ทนต่อแรงกระแทก การขัดสี ความชื้นหรือสารเคมี
  • เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับปูนฉาบซ่อม
  • สีผลิตภัณฑ์ : สีขาว
 • JORAKAY จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 3.75 L

  JORAKAY จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 3.75 L

   

  • จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต นํ้ายาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • นํ้ายาอะคริลิก ลาเท็กซ์ ชนิดเข้มข้น ใช้ผสมปูนทราย หรือ คอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและยึดประสานซีเมนต์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในงานที่ต้องการฉาบซ่อมพื้นผิวบาง เพื่อเป็นวัสดุเชื่อม ประสาน การยึดเกาะยังคงแข็งแรงถึงแม้อยู่ในสภาวะที่ชื้น หรือใช้เป็น ตัวประสานอิฐ หรือบล็อคในการก่อสร้าง (ซึ่งไม่ใช่งานโครงสร้าง) เพื่อเสริมความแข็งแรง
  • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ
  • เพิ่มการยึดเกาะ ทนต่อแรงกระแทก การขัดสี ความชื้นหรือสารเคมี
  • เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับปูนฉาบซ่อม
  • สีผลิตภัณฑ์ : สีขาว
 • JORAKAY จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 5 L

  JORAKAY จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต 5 L

   

  • จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต นํ้ายาประสานและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • นํ้ายาอะคริลิก ลาเท็กซ์ ชนิดเข้มข้น ใช้ผสมปูนทราย หรือ คอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและยึดประสานซีเมนต์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในงานที่ต้องการฉาบซ่อมพื้นผิวบาง เพื่อเป็นวัสดุเชื่อม ประสาน การยึดเกาะยังคงแข็งแรงถึงแม้อยู่ในสภาวะที่ชื้น หรือใช้เป็น ตัวประสานอิฐ หรือบล็อคในการก่อสร้าง (ซึ่งไม่ใช่งานโครงสร้าง) เพื่อเสริมความแข็งแรง
  • ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ
  • เพิ่มการยึดเกาะ ทนต่อแรงกระแทก การขัดสี ความชื้นหรือสารเคมี
  • เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับปูนฉาบซ่อม
  • สีผลิตภัณฑ์ : สีขาว
 • JORAKAY จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 1 kg

  JORAKAY จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 1 kg

   

  • จระเข้ อะคริลิก แพทช์ ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างหนา มากกว่า 13 mm

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ โพลิเมอร์โมดิฟายซีเมนต์ มีส่วนผสมของอะคริลิก โพลีเมอร์แห้ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิก้า พลาสติกไซเซอร์ สารลดน้ำ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ใช้สำหรับซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง หรือตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะสูง รับแรงดัด และแรงดึงที่ดีมาก มีการดูดซึมต่ำ เหมาะสำหรับซ่อมรอยร้าวของคอนกรีตและส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างที่ต้องการความหนาตั้งแต่ 13-50 mm เช่น ผนังคอนกรีต เสา บันไดคอนกรีต ฯลฯ
  • สามารถซ่อมโครงสร้างที่มีความหนา 13-50 mm
  • ให้การยึดเกาะดี รับแรงดัด แรงดึงได้สูง
  • ให้กําลังอัดสูง มากกว่า 360 ksc
  • สามารถใช้ซ่อมงานเหนือศรีษะได้
  • แห้งเร็ว ได้ประสิทธิภาพที่ดี เปิดใช้งานได้เร็ว
  • ป้องกันการขูดขีด และความเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็งได้ดี
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 20 kg

  JORAKAY จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 20 kg

   

  • จระเข้ อะคริลิก แพทช์ ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างหนา มากกว่า 13 mm

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ โพลิเมอร์โมดิฟายซีเมนต์ มีส่วนผสมของอะคริลิก โพลีเมอร์แห้ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิก้า พลาสติกไซเซอร์ สารลดน้ำ และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ใช้สำหรับซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง หรือตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะสูง รับแรงดัด และแรงดึงที่ดีมาก มีการดูดซึมต่ำ เหมาะสำหรับซ่อมรอยร้าวของคอนกรีตและส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างที่ต้องการความหนาตั้งแต่ 13-50 mm เช่น ผนังคอนกรีต เสา บันไดคอนกรีต ฯลฯ
  • สามารถซ่อมโครงสร้างที่มีความหนา 13-50 mm
  • ให้การยึดเกาะดี รับแรงดัด แรงดึงได้สูง
  • ให้กําลังอัดสูง มากกว่า 360 ksc
  • สามารถใช้ซ่อมงานเหนือศรีษะได้
  • แห้งเร็ว ได้ประสิทธิภาพที่ดี เปิดใช้งานได้เร็ว
  • ป้องกันการขูดขีด และความเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็งได้ดี
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล 1 kg

  JORAKAY จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล 1 kg

   

  • จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล กาวอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก และยึดติดวัสดุต่าง ๆ

   

  คุณสมบัติ

   

  • กาวอีพ็อกซี่ ประเภท 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน A เป็น อีพ็อกซี่เรซิ่น และส่วน B ป็นสารเร่งแข็ง โดยผสมทั้งสองส่วน ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน จะได้เนื้อครีมสีเทาใช้ในการยึดติดวัสดุต่าง ๆ เช่น คอนกรีต เหล็ก หิน โครงสร้าง ซ่อมรอยแตกคอนกรีต และซ่อมเกลียวสลักยึด ติดกระเบื้องบน พื้นเปียกหรือติดกระเบื้องที่หลุดในนํ้าได้
  • ยึดเกาะกับคอนกรีตและผิวต่าง ๆ ได้ดี
  • ไม่ไหลย้อยและหดตัว
  • มีความคงทน ทนแรงกดและแรงดึงสูง
  • สามารถแข็งตัวได้แม้อยู่ในนํ้า
  • ใช้สําหรับงานเสียบเหล็ก ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีต และประสานรอยต่อคอนกรีต โลหะ หิน กระเบื้องและไม้ เป็นต้น
  • ติดกระเบื้องบนพื้นเปียกหรือติดกระเบื้องที่หลุดในน้ำได้โดยไม่ต้องเอาน้ำออก
  • สีผลิตภัณฑ์ : สีเทา
thTH

Main Menu