• SUZUKA GM-01 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีดำ

  SUZUKA GM-01 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีดำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-01 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีดำ

  SUZUKA GM-01 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีดำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-03 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีน้ำตาล

  SUZUKA GM-03 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีน้ำตาล

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-03 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีน้ำตาล

  SUZUKA GM-03 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีน้ำตาล

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-04 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีเหลือง

  SUZUKA GM-04 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีเหลือง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-04 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีเหลือง

  SUZUKA GM-04 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีเหลือง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-11 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีเทา

  SUZUKA GM-11 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีเทา

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-11 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีเทา

  SUZUKA GM-11 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีเทา

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-12 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีเทาเขียว

  SUZUKA GM-12 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีเทาเขียว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-12 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีเทาเขียว

  SUZUKA GM-12 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีเทาเขียว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-16 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีขาว

  SUZUKA GM-16 KASTONE Grouting ยาแนว 1 kg สีขาว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA GM-16 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีขาว

  SUZUKA GM-16 KASTONE Grouting ยาแนว 3.5 kg สีขาว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ยาแนวมีลักษณะเป็นเม็ดทราย สีสด คมชัด เลือก Match กับหินและอิฐได้ทุกสี
  • มีให้เลือกหลากหลายสีโทนธรรมชาติและพื้นผิว
  • กันน้ำ
  • ป้องกันการแตกร้าว
  • สามารถหด-ขยายตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
  • เป็นยาแนวสำหรับการลงร่องกว้างเท่านั้น 4-15 mm เหมาะสำหรับงานหินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ ที่ต้องการร่องใหญ่เท่านั้น ไม่เหมาะกับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปที่ร่อง 2-3 mm
  • Mixing Ratio

  – ยาแนว 1 kg : น้ำ 200 g

  – ยาแนว 3.5 kg : น้ำ 700 g

 • SUZUKA KASTONE Stone Care: High Gloss น้ำยาเคลือบผิว 1 L

  SUZUKA KASTONE Stone Care: High Gloss น้ำยาเคลือบผิว 1 L

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มอายุการใช้งานของวัสดุตกแต่งพื้นและผนังด้วย KASTONE® Stone Care น้ำยาเคลือบผิว เพื่อคงความสวยงามและปกป้องไม่ให้เกิดคราบสกปรก
  • เหมาะสำหรับ หินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ อิฐ หินล้าง ทรายล้าง คอนกรีตเปลือย
  • ป้องกันรังสี UV
  • เพิ่มความคงทนและยืดอายุการใช้งาน
  • กันน้ำ ลดโอกาสการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันการเกิดคราบสกปรก และง่ายต่อการทำความสะอาด
  • มี 2 สูตร
   1. High Gloss – ทำให้สีเข้มขึ้นและเพิ่มความเงางาม
   2. Natural – ทำให้สีที่ได้เป็นธรรมชาติและรักษาสีเดิมไว้

   

  High Gloss 1 L 4 L 18 L
  ครอบคลุมพื้นที่ 7 – 10 m² 28 – 40 m² 126 – 180 m²
 • SUZUKA KASTONE Stone Care: High Gloss น้ำยาเคลือบผิว 18 L

  SUZUKA KASTONE Stone Care: High Gloss น้ำยาเคลือบผิว 18 L

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มอายุการใช้งานของวัสดุตกแต่งพื้นและผนังด้วย KASTONE® Stone Care น้ำยาเคลือบผิว เพื่อคงความสวยงามและปกป้องไม่ให้เกิดคราบสกปรก
  • เหมาะสำหรับ หินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ อิฐ หินล้าง ทรายล้าง คอนกรีตเปลือย
  • ป้องกันรังสี UV
  • เพิ่มความคงทนและยืดอายุการใช้งาน
  • กันน้ำ ลดโอกาสการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันการเกิดคราบสกปรก และง่ายต่อการทำความสะอาด
  • มี 2 สูตร
   1. High Gloss – ทำให้สีเข้มขึ้นและเพิ่มความเงางาม
   2. Natural – ทำให้สีที่ได้เป็นธรรมชาติและรักษาสีเดิมไว้

   

  High Gloss 1 L 4 L 18 L
  ครอบคลุมพื้นที่ 7 – 10 m² 28 – 40 m² 126 – 180 m²
 • SUZUKA KASTONE Stone Care: High Gloss น้ำยาเคลือบผิว 4 L

  SUZUKA KASTONE Stone Care: High Gloss น้ำยาเคลือบผิว 4 L

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มอายุการใช้งานของวัสดุตกแต่งพื้นและผนังด้วย KASTONE® Stone Care น้ำยาเคลือบผิว เพื่อคงความสวยงามและปกป้องไม่ให้เกิดคราบสกปรก
  • เหมาะสำหรับ หินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ อิฐ หินล้าง ทรายล้าง คอนกรีตเปลือย
  • ป้องกันรังสี UV
  • เพิ่มความคงทนและยืดอายุการใช้งาน
  • กันน้ำ ลดโอกาสการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันการเกิดคราบสกปรก และง่ายต่อการทำความสะอาด
  • มี 2 สูตร
   1. High Gloss – ทำให้สีเข้มขึ้นและเพิ่มความเงางาม
   2. Natural – ทำให้สีที่ได้เป็นธรรมชาติและรักษาสีเดิมไว้

   

  High Gloss 1 L 4 L 18 L
  ครอบคลุมพื้นที่ 7 – 10 m² 28 – 40 m² 126 – 180 m²
 • SUZUKA KASTONE Stone Care: Natural น้ำยาเคลือบผิว 1 L

  SUZUKA KASTONE Stone Care: Natural น้ำยาเคลือบผิว 1 L

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มอายุการใช้งานของวัสดุตกแต่งพื้นและผนังด้วย KASTONE® Stone Care น้ำยาเคลือบผิว เพื่อคงความสวยงามและปกป้องไม่ให้เกิดคราบสกปรก
  • เหมาะสำหรับ หินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ อิฐ หินล้าง ทรายล้าง คอนกรีตเปลือย
  • ป้องกันรังสี UV
  • เพิ่มความคงทนและยืดอายุการใช้งาน
  • กันน้ำ ลดโอกาสการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันการเกิดคราบสกปรก และง่ายต่อการทำความสะอาด
  • มี 2 สูตร
   1. High Gloss – ทำให้สีเข้มขึ้นและเพิ่มความเงางาม
   2. Natural – ทำให้สีที่ได้เป็นธรรมชาติและรักษาสีเดิมไว้

   

  Natural 1 L 5 L 18 L
  ครอบคลุมพื้นที่ 7 – 10 m² 35 – 50 m² 126 – 180 m²
 • SUZUKA KASTONE Stone Care: Natural น้ำยาเคลือบผิว 18 L

  SUZUKA KASTONE Stone Care: Natural น้ำยาเคลือบผิว 18 L

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มอายุการใช้งานของวัสดุตกแต่งพื้นและผนังด้วย KASTONE® Stone Care น้ำยาเคลือบผิว เพื่อคงความสวยงามและปกป้องไม่ให้เกิดคราบสกปรก
  • เหมาะสำหรับ หินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ อิฐ หินล้าง ทรายล้าง คอนกรีตเปลือย
  • ป้องกันรังสี UV
  • เพิ่มความคงทนและยืดอายุการใช้งาน
  • กันน้ำ ลดโอกาสการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันการเกิดคราบสกปรก และง่ายต่อการทำความสะอาด
  • มี 2 สูตร
   1. High Gloss – ทำให้สีเข้มขึ้นและเพิ่มความเงางาม
   2. Natural – ทำให้สีที่ได้เป็นธรรมชาติและรักษาสีเดิมไว้

   

  Natural 1 L 5 L 18 L
  ครอบคลุมพื้นที่ 7 – 10 m² 35 – 50 m² 126 – 180 m²
 • SUZUKA KASTONE Stone Care: Natural น้ำยาเคลือบผิว 5 L

  SUZUKA KASTONE Stone Care: Natural น้ำยาเคลือบผิว 5 L

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มอายุการใช้งานของวัสดุตกแต่งพื้นและผนังด้วย KASTONE® Stone Care น้ำยาเคลือบผิว เพื่อคงความสวยงามและปกป้องไม่ให้เกิดคราบสกปรก
  • เหมาะสำหรับ หินเทียม อิฐเทียม หินธรรมชาติ อิฐ หินล้าง ทรายล้าง คอนกรีตเปลือย
  • ป้องกันรังสี UV
  • เพิ่มความคงทนและยืดอายุการใช้งาน
  • กันน้ำ ลดโอกาสการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  • ป้องกันการเกิดคราบสกปรก และง่ายต่อการทำความสะอาด
  • มี 2 สูตร
   1. High Gloss – ทำให้สีเข้มขึ้นและเพิ่มความเงางาม
   2. Natural – ทำให้สีที่ได้เป็นธรรมชาติและรักษาสีเดิมไว้

   

  Natural 1 L 5 L 18 L
  ครอบคลุมพื้นที่ 7 – 10 m² 35 – 50 m² 126 – 180 m²
thTH

Main Menu