• JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø10 mm ยาว 100 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø10 mm ยาว 100 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø13 mm ยาว 100 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø13 mm ยาว 100 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø15 mm ยาว 100 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø15 mm ยาว 100 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø20 mm ยาว 100 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø20 mm ยาว 100 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø25 mm ยาว 50 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø25 mm ยาว 50 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø30 mm ยาว 50 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø30 mm ยาว 50 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø50 mm ยาว 2 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø50 mm ยาว 2 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø6 mm ยาว 100 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø6 mm ยาว 100 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø8 mm ยาว 100 m

  JORAKAY จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด Ø8 mm ยาว 100 m

   

  • จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด โฟมเส้นอุดร่องชนิดโพลีเอทิลีน

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุชนิด Poly Ethylene Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยซีลแลนท์ (เช่น อะคริลิก ซิลิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)
  • ผลิตภัณฑ์ประเภท PE-Foam ผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
  • ไม่มีควันพิษเมื่อเกิดลุกไหม้ การลามไฟ Class HF-1
  • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง
  • ทน UV
  • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
  • ทนสารเคมี
  • ไม่เป็นพิษ
 • JORAKAY จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 7×7 ขนาด 0.2 X 10 m

  JORAKAY จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 7×7 ขนาด 0.2 X 10 m

   

  • จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 7×7 ตาข่ายใยแก้วเสริมกำลัง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วยสารโพลีเมอร์กันน้ำ เพื่อใช้ในการเสริมแรงดึงในระบบกันซึม ป้องกันการฉีกขาดการเคลื่อนไหวของรอยต่อโครงสร้างหรือ รับแรงเสียดสีจากการสัญจรบนผิวกันซึม
  • ชนิด E-Glass เนื้อเส้นใยเยอะละเอียด ช่วยให้ทากันซึมได้ง่ายไม่แข็ง
  • ปูง่ายไม่พันหรือย่น สามารถใช้กับงานพื้นและงานผนัง
  • รับแรงดึงได้สูงกว่า 490 N/kgF ทั้งสองทิศทาง
  • ขนาดช่องว่างกว้าง เพื่อให้วัสดุที่เสริมแรงซึมผ่านระหว่างชั้นได้
  • ใช้เสริมบริเวณมุม ขอบโดยรอบ หรือ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกร้าวในการทำงานของผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดยืดหยุ่น เช่น จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ / จระเข้ เฟล็กซ์ 2เค / หรือ จระเข้ รูฟ ชิลด์
  • ใช้เสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับขัดสีจากการสัญจร เช่น การทา จระเข้ รูฟ ชิลด์ บนดาดฟ้า
  • ใช้เสริมบริเวณมุม ขอบโดยรอบหรือในบริเวณที่เสี่ยงต่อการ แตกร้าว รวมถึง การซ่อมรอยร้าวในการฉาบแต่งซ่อมผิวคอนกรีตด้วยมอร์ต้า
  • ใช้เสริมแรงรอยต่อวัสดุต่างชนิดกัน เพื่อลดการแตกร้าว
  • ใช้เสริมรอยต่อแผ่นยิปซั่ม ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยใช้ร่วมกับวัสดุ ฉาบรอยต่อ เช่น ยิปซั่มหรือโพลีเมอร์แต่งผิวบาง
 • JORAKAY จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 7×7 ขนาด 1 X 100 m

  JORAKAY จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 7×7 ขนาด 1 X 100 m

   

  • จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 7×7 ตาข่ายใยแก้วเสริมกำลัง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสเคลือบด้วยสารโพลีเมอร์กันน้ำ เพื่อใช้ในการเสริมแรงดึงในระบบกันซึม ป้องกันการฉีกขาดการเคลื่อนไหวของรอยต่อโครงสร้างหรือ รับแรงเสียดสีจากการสัญจรบนผิวกันซึม
  • ชนิด E-Glass เนื้อเส้นใยเยอะละเอียด ช่วยให้ทากันซึมได้ง่ายไม่แข็ง
  • ปูง่ายไม่พันหรือย่น สามารถใช้กับงานพื้นและงานผนัง
  • รับแรงดึงได้สูงกว่า 490 N/kgF ทั้งสองทิศทาง
  • ขนาดช่องว่างกว้าง เพื่อให้วัสดุที่เสริมแรงซึมผ่านระหว่างชั้นได้
  • ใช้เสริมบริเวณมุม ขอบโดยรอบ หรือ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกร้าวในการทำงานของผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดยืดหยุ่น เช่น จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ / จระเข้ เฟล็กซ์ 2เค / หรือ จระเข้ รูฟ ชิลด์
  • ใช้เสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับขัดสีจากการสัญจร เช่น การทา จระเข้ รูฟ ชิลด์ บนดาดฟ้า
  • ใช้เสริมบริเวณมุม ขอบโดยรอบหรือในบริเวณที่เสี่ยงต่อการ แตกร้าว รวมถึง การซ่อมรอยร้าวในการฉาบแต่งซ่อมผิวคอนกรีตด้วยมอร์ต้า
  • ใช้เสริมแรงรอยต่อวัสดุต่างชนิดกัน เพื่อลดการแตกร้าว
  • ใช้เสริมรอยต่อแผ่นยิปซั่ม ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยใช้ร่วมกับวัสดุ ฉาบรอยต่อ เช่น ยิปซั่มหรือโพลีเมอร์แต่งผิวบาง
 • WEBER ปืนยิงซิลิโคนแบบหลอด

  WEBER ปืนยิงซิลิโคนแบบหลอด

   

  • ปืนยิงซิลิโคน คุณภาพสูง ผลิตจากวัสดุเกรดดีเยี่ยม แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนัก
  • สำหรับใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ซิลิโคนแบบหลอด
 • WEBER ปืนยิงซิลิโคนแบบไส้กรอก

  WEBER ปืนยิงซิลิโคนแบบไส้กรอก

   

  • ปืนยิงซิลิโคน คุณภาพสูง ผลิตจากวัสดุเกรดดีเยี่ยม แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนัก
  • สำหรับใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ซิลิโคนแบบไส้กรอก

  เวเบอร์ซีล เอ็มเอส 600 ml
  เวเบอร์ซีล พียู 600 ml

thTH

Main Menu