• BLANCO 495.39.037 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น ZIA 8 S สี Anthracite

  BLANCO 495.39.037 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ZIA 8 S สี Anthracite

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์สวยทันสมัย ด้วยลายเส้นที่คมชัด
  • ดีไซน์ขอบให้แคบลง เพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว
  • ลักษณะเฉพาะของกรอบอ่าง ทำให้ขนาดหลุมระบายน้ำใหญ่ขึ้น
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.038 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น ZIA 8 S สี Jasmine

  BLANCO 495.39.038 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ZIA 8 S สี Jasmine

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์สวยทันสมัย ด้วยลายเส้นที่คมชัด
  • ดีไซน์ขอบให้แคบลง เพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว
  • ลักษณะเฉพาะของกรอบอ่าง ทำให้ขนาดหลุมระบายน้ำใหญ่ขึ้น
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.039 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น ZIA 8 S สี White

  BLANCO 495.39.039 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ZIA 8 S สี White

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์สวยทันสมัย ด้วยลายเส้นที่คมชัด
  • ดีไซน์ขอบให้แคบลง เพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว
  • ลักษณะเฉพาะของกรอบอ่าง ทำให้ขนาดหลุมระบายน้ำใหญ่ขึ้น
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.040 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น ZIA 8 S สี Alu Metallic

  BLANCO 495.39.040 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ZIA 8 S สี Alu Metallic

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์สวยทันสมัย ด้วยลายเส้นที่คมชัด
  • ดีไซน์ขอบให้แคบลง เพื่อเน้นลายเส้นให้โฉบเฉี่ยว
  • ลักษณะเฉพาะของกรอบอ่าง ทำให้ขนาดหลุมระบายน้ำใหญ่ขึ้น
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.078 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1 หลุม รุ่น METRA 5 S สี Anthracite

  BLANCO 495.39.078 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 5 S สี Anthracite

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • คุ้มค่ายิ่งกว่าด้วยขนาดพื้นที่ของอ่างที่กว้างพิเศษ
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.079 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1 หลุม รุ่น METRA 5 S สี Jasmine

  BLANCO 495.39.079 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 5 S สี Jasmine

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • คุ้มค่ายิ่งกว่าด้วยขนาดพื้นที่ของอ่างที่กว้างพิเศษ
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.080 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1 หลุม รุ่น METRA 5 S สี White

  BLANCO 495.39.080 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 5 S สี White

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • คุ้มค่ายิ่งกว่าด้วยขนาดพื้นที่ของอ่างที่กว้างพิเศษ
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.081 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1 หลุม รุ่น METRA 5 S สี Alu Metallic

  BLANCO 495.39.081 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 5 S สี Alu Metallic

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • คุ้มค่ายิ่งกว่าด้วยขนาดพื้นที่ของอ่างที่กว้างพิเศษ
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.085 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1½ หลุม รุ่น METRA 6 S สี Anthracite

  BLANCO 495.39.085 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1½ หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 6 S สี Anthracite

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • ด้วยขนาดของอ่างที่ใหญ่ขึ้น จึงช่วยเพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.086 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1½ หลุม รุ่น METRA 6 S สี Jasmine

  BLANCO 495.39.086 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1½ หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 6 S สี Jasmine

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • ด้วยขนาดของอ่างที่ใหญ่ขึ้น จึงช่วยเพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.087 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1½ หลุม รุ่น METRA 6 S สี White

  BLANCO 495.39.087 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1½ หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 6 S สี White

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • ด้วยขนาดของอ่างที่ใหญ่ขึ้น จึงช่วยเพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.088 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1½ หลุม รุ่น METRA 6 S สี Alu Metallic

  BLANCO 495.39.088 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 1½ หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 6 S สี Alu Metallic

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • ด้วยขนาดของอ่างที่ใหญ่ขึ้น จึงช่วยเพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.092 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น METRA 8 S สี Anthracite

  BLANCO 495.39.092 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 8 S สี Anthracite

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • หลุมอ่างใหญ่พิเศษ เพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • ติดตั้งช่องระบายน้ำล้นตรงกลางระหว่างหลุมอ่างทั้งสองหลุม
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.093 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น METRA 8 S สี Jasmine

  BLANCO 495.39.093 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 8 S สี Jasmine

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • หลุมอ่างใหญ่พิเศษ เพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • ติดตั้งช่องระบายน้ำล้นตรงกลางระหว่างหลุมอ่างทั้งสองหลุม
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.094 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น METRA 8 S สี White

  BLANCO 495.39.094 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 8 S สี White

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • หลุมอ่างใหญ่พิเศษ เพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • ติดตั้งช่องระบายน้ำล้นตรงกลางระหว่างหลุมอ่างทั้งสองหลุม
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.095 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น METRA 8 S สี Alu Metallic

  BLANCO 495.39.095 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 8 S สี Alu Metallic

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • หลุมอ่างใหญ่พิเศษ เพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • ติดตั้งช่องระบายน้ำล้นตรงกลางระหว่างหลุมอ่างทั้งสองหลุม
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบที่พักจานด้านซ้ายและที่พักจานด้านขวา
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.099 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น METRA 9 สี Anthracite

  BLANCO 495.39.099 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 9 สี Anthracite

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • หลุมอ่างใหญ่พิเศษ เพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • พื้นที่ขนาดกว้างสำหรับการติดตั้งก๊อกน้ำและที่กดสบู่เพิ่มเติม
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.100 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น METRA 9 สี Jasmine

  BLANCO 495.39.100 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 9 สี Jasmine

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • หลุมอ่างใหญ่พิเศษ เพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • พื้นที่ขนาดกว้างสำหรับการติดตั้งก๊อกน้ำและที่กดสบู่เพิ่มเติม
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.101 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น METRA 9 สี White

  BLANCO 495.39.101 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 9 สี White

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • หลุมอ่างใหญ่พิเศษ เพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • พื้นที่ขนาดกว้างสำหรับการติดตั้งก๊อกน้ำและที่กดสบู่เพิ่มเติม
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
 • BLANCO 495.39.102 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม รุ่น METRA 9 สี Alu Metallic

  BLANCO 495.39.102 อ่างล้างจาน SILGRANIT™ 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น METRA 9 สี Alu Metallic

   

  คุณสมบัติ

   

  • ดีไซน์รูปโฉมใหม่ที่เหนือระดับ ด้วยศิลปะแห่งเส้นตรง
  • หลุมอ่างใหญ่พิเศษ เพิ่มพื้นที่ในการล้าง
  • ออกแบบอย่างลงตัวด้วยอ่างหลักและอ่างรอง พร้อมยกระดับความสะดวกสบาย
  • พื้นที่ขนาดกว้างสำหรับการติดตั้งก๊อกน้ำและที่กดสบู่เพิ่มเติม
  • การออกแบบที่พัฒนาระบบการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
  • พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง, ตะแกรงกรองเศษอาหาร ∅3½”, ท่อดักกลิ่น
  • แนะนำใช้ร่วมกับ ก๊อกน้ำดีไซน์และสีสันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับอ่างล้างจาน SILGRANIT™
thTH

Main Menu