• CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 11 mm สีงาช้าง

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 11 mm สีงาช้าง

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 11 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 4.37 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m

   

 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 11 mm สีมะฮอกกานี

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 11 mm สีมะฮอกกานี

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 11 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 4.37 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 11 mm สีไม้สัก

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 11 mm สีไม้สัก

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 11 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 4.37 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 14 mm สีงาช้าง

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 14 mm สีงาช้าง

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 14 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 5.20 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 14 mm สีมะฮอกกานี

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 14 mm สีมะฮอกกานี

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 14 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 5.20 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 14 mm สีไม้สัก

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Classic หน้า 4″ หนา 14 mm สีไม้สัก

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 14 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 5.20 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 11 mm สีงาช้าง

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 11 mm สีงาช้าง

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 11 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 4.37 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 11 mm สีมะฮอกกานี

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 11 mm สีมะฮอกกานี

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 11 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 4.37 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 11 mm สีไม้สัก

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 11 mm สีไม้สัก

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 11 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 4.37 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 14 mm สีงาช้าง

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 14 mm สีงาช้าง

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 14 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 5.20 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 14 mm สีมะฮอกกานี

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 14 mm สีมะฮอกกานี

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 14 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 5.20 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
 • CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 14 mm สีไม้สัก

  CONWOOD ไม้บัวพื้น คอนวูด รุ่น Louis หน้า 4″ หนา 14 mm สีไม้สัก

   

  • บัวพื้น ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังให้ดูเรียบร้อย แต่ไม้บัวพื้นคอนวูดยังเรียบเนียนจนสามารถต่อชนกับฝาผนังได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดรอยเปื้อนและคราบสกปรกบนผนังขณะทำความสะอาด

   

  คุณสมบัติ

   

  • ติดแนบสนิท เรียบเนียน
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  • สวยดุจไม้จริง
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ

   

   

  ขนาด (หนา x กว้าง x ยาว) 14 x 100 x 3050 mm
  น้ำหนัก 5.20 kg / แผ่น
  จำนวนแผ่น / หน่วยการทำงาน 0.32 แผ่น / m
thTH

Main Menu