• KARAT K-37108X-NA ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 1,650 L (สำหรับ 5 คน)

  KARAT K-37108X-NA ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 1,650 L (สำหรับ 5 คน)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากไฟเบอร์กลาส (FRP)
  • ถังบำบัดน้ำเสีย กะรัต เซปติก แบบเติมอากาศ ปฏิวัติการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดอย่างได้ผล ประกอบด้วยกลไกการทำงานภายในระบบที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดจากถังกะรัต แบบเติมอากาศจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างแท้จริง ก่อนส่งกลับคืนสู่แหล่งน้ำ
  • ขนาด : 1.11 x 1.70 x 1.60 m
  • ความจุ : 1,650 L
 • KARAT K-37109X-NA ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 3,200 L (สำหรับ 8 คน)

  KARAT K-37109X-NA ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 3,200 L (สำหรับ 8 คน)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากไฟเบอร์กลาส (FRP)
  • ถังบำบัดน้ำเสีย กะรัต เซปติก แบบเติมอากาศ ปฏิวัติการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดอย่างได้ผล ประกอบด้วยกลไกการทำงานภายในระบบที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากประเทศญี่ปุ่น จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดจากถังกะรัต แบบเติมอากาศจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างแท้จริง ก่อนส่งกลับคืนสู่แหล่งน้ำ
  • ขนาด : 1.34 x 2.10 x 1.77 m
  • ความจุ : 3,200 L
 • PP MA 276 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 2,780 L รุ่น Sats

  PP MA 276 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 2,780 L รุ่น Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดเล็ก

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Suspended Growth, Sediment และ Disinfection
  • มีระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำ
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • ลดปัญหาส้วมอุดตัน บ่อส้วมทะลัก
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา ABS, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์), เครื่องเติมอากาศ
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP MA 411 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 4,130 L รุ่น Sats

  PP MA 411 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 4,130 L รุ่น Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดเล็ก

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Suspended Growth, Sediment และ Disinfection
  • มีระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำ
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • ลดปัญหาส้วมอุดตัน บ่อส้วมทะลัก
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา ABS, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์), เครื่องเติมอากาศ
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP MA 576 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 5,800 L รุ่น Sats

  PP MA 576 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 5,800 L รุ่น Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดเล็ก

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Suspended Growth, Sediment และ Disinfection
  • มีระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำ
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • ลดปัญหาส้วมอุดตัน บ่อส้วมทะลัก
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา ABS, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์), เครื่องเติมอากาศ
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP MA1126 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 12,700 L รุ่น Sats

  PP MA1126 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 12,700 L รุ่น Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดเล็ก

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Suspended Growth, Sediment และ Disinfection
  • มีระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำ
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • ลดปัญหาส้วมอุดตัน บ่อส้วมทะลัก
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์), เครื่องเติมอากาศ
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-1 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 1,050 L รุ่น Super Sats

  PP SS-1 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 1,050 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา ABS, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-10 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 10,340 L รุ่น Super Sats

  PP SS-10 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 10,340 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-11 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 11,350 L รุ่น Super Sats

  PP SS-11 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 11,350 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-12 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 12,350 L รุ่น Super Sats

  PP SS-12 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 12,350 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-13 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 13,320 L รุ่น Super Sats

  PP SS-13 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 13,320 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-14 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 14,240 L รุ่น Super Sats

  PP SS-14 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 14,240 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-15 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 15,160 L รุ่น Super Sats

  PP SS-15 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 15,160 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-16 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 16,180 L รุ่น Super Sats

  PP SS-16 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 16,180 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-17 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 17,100 L รุ่น Super Sats

  PP SS-17 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 17,100 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-18 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 18,100 L รุ่น Super Sats

  PP SS-18 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 18,100 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-19 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 19,080 L รุ่น Super Sats

  PP SS-19 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 19,080 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-2 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 2,120 L รุ่น Super Sats

  PP SS-2 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 2,120 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา ABS, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-20 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 20,200 L รุ่น Super Sats

  PP SS-20 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 20,200 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา FRP, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP SS-3 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 3,640 L รุ่น Super Sats

  PP SS-3 ถังบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเติมอากาศ 3,640 L รุ่น Super Sats

   

  • ถังบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเติมอากาศ ประกอบด้วย Septic, Aeration แบบ Fixed Film และ Sediment
  • ตัวถังผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยการบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
  • น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด
  • อุปกรณ์มาตรฐาน : ฝา ABS, Media, EBM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)
  • ราคาดังกล่าวรวมท่อ Flex แล้ว
  • รับประกัน 1 ปี
thTH

Main Menu