• AQUA AUT-1000 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,000 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-1000 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,000 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-1200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,200 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-1200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,200 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-1600 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,600 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-1600 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,600 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-1900 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,900 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-1900 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,900 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-2100 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2,100 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-2100 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2,100 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-3000 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 3,000 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-3000 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 3,000 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-4100 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4,100 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-4100 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4,100 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-5200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 5,200 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-5200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 5,200 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-6200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 6,200 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-6200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 6,200 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • DOS DUT-01/BL-1000L ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,000 L รุ่น Gold

  DOS DUT-01/BL-1000L ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,000 L รุ่น Gold

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยความแข็งแรงของตัวถังที่หนาเป็นพิเศษ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน Canadian Standard ทั้งแรงกดและแรงอัดนอกด้วยการทดสอบ Load Test และ Vacuum Test ของตัวถัง แข็งแรง มั่นใจ ได้ทุกใบ
  • วัสดุที่ใช้เป็นโพลีเอธิลีน เกรดบรรจุอาหาร สะอาด ปลอดภัยในการบรรจุน้ำอุปโภคตลอดอายุการใช้งาน
  • ฝาถังลายหินสีน้ำตาล (AEC COVER) ฝาถังออกแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมที่กลมกลืน” ที่ผสานวัสดุและโครงสร้างด้านวิศวกรรม สีและลายหินธรรมชาติ เข้ากับการจัดแต่งสวนสวย มือจับแบบ Flip Lock ช่องมือเปิดมีฝาปิดกลมกลืนกับพื้นผิว
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
   World Class Technologies for World Class Products
  • ด้วยผนังที่หนาเป็นพิเศษ ไม่บุบง่าย ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงอัดใต้ดิน
  • พร้อมฟุตวาล์วและลูกลอยทองเหลืองอย่างดีจากอิตาลี ไม่เป็นสนิม ทนทานตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งง่าย
 • DOS DUT-01/BL-1600L ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,600 L รุ่น Gold

  DOS DUT-01/BL-1600L ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,600 L รุ่น Gold

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยความแข็งแรงของตัวถังที่หนาเป็นพิเศษ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน Canadian Standard ทั้งแรงกดและแรงอัดนอกด้วยการทดสอบ Load Test และ Vacuum Test ของตัวถัง แข็งแรง มั่นใจ ได้ทุกใบ
  • วัสดุที่ใช้เป็นโพลีเอธิลีน เกรดบรรจุอาหาร สะอาด ปลอดภัยในการบรรจุน้ำอุปโภคตลอดอายุการใช้งาน
  • ฝาถังลายหินสีน้ำตาล (AEC COVER) ฝาถังออกแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมที่กลมกลืน” ที่ผสานวัสดุและโครงสร้างด้านวิศวกรรม สีและลายหินธรรมชาติ เข้ากับการจัดแต่งสวนสวย มือจับแบบ Flip Lock ช่องมือเปิดมีฝาปิดกลมกลืนกับพื้นผิว
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
   World Class Technologies for World Class Products
  • ด้วยผนังที่หนาเป็นพิเศษ ไม่บุบง่าย ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงอัดใต้ดิน
  • พร้อมฟุตวาล์วและลูกลอยทองเหลืองอย่างดีจากอิตาลี ไม่เป็นสนิม ทนทานตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งง่าย
 • DOS DUT-02/BL-1000L ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,000 L รุ่น Extra

  DOS DUT-02/BL-1000L ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,000 L รุ่น Extra

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยความแข็งแรงของตัวถังที่หนาเป็นพิเศษ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน Canadian Standard ทั้งแรงกดและแรงอัดนอกด้วยการทดสอบ Load Test และ Vacuum Test ของตัวถัง แข็งแรง มั่นใจ ได้ทุกใบ
  • วัสดุที่ใช้เป็นโพลีเอธิลีน เกรดบรรจุอาหาร สะอาด ปลอดภัยในการบรรจุน้ำอุปโภคตลอดอายุการใช้งาน
  • ฝาถังลายหินสีดำ (AEC COVER) ฝาถังออกแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมที่กลมกลืน” ที่ผสานวัสดุและโครงสร้างด้านวิศวกรรม สีและลายหินธรรมชาติ เข้ากับการจัดแต่งสวนสวย มือจับแบบ Flip Lock ช่องมือเปิดมีฝาปิดกลมกลืนกับพื้นผิว
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
   World Class Technologies for World Class Products
  • ด้วยผนังที่หนาเป็นพิเศษ ไม่บุบง่าย ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงอัดใต้ดิน
 • DOS DUT-02/BL-1600L ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,600 L รุ่น Extra

  DOS DUT-02/BL-1600L ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,600 L รุ่น Extra

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยความแข็งแรงของตัวถังที่หนาเป็นพิเศษ ผ่านการทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน Canadian Standard ทั้งแรงกดและแรงอัดนอกด้วยการทดสอบ Load Test และ Vacuum Test ของตัวถัง แข็งแรง มั่นใจ ได้ทุกใบ
  • วัสดุที่ใช้เป็นโพลีเอธิลีน เกรดบรรจุอาหาร สะอาด ปลอดภัยในการบรรจุน้ำอุปโภคตลอดอายุการใช้งาน
  • ฝาถังลายหินสีดำ (AEC COVER) ฝาถังออกแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมที่กลมกลืน” ที่ผสานวัสดุและโครงสร้างด้านวิศวกรรม สีและลายหินธรรมชาติ เข้ากับการจัดแต่งสวนสวย มือจับแบบ Flip Lock ช่องมือเปิดมีฝาปิดกลมกลืนกับพื้นผิว
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
   World Class Technologies for World Class Products
  • ด้วยผนังที่หนาเป็นพิเศษ ไม่บุบง่าย ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงอัดใต้ดิน
 • PP HT-10 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 10 m³ รุ่น Big Tank

  PP HT-10 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 10 m³ รุ่น Big Tank

   

  • ถังสำรองน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ ใช้สำรองน้ำในปริมาณที่มาก เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงาน หรือสถานประกอบการ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) คุณภาพสูง
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ระบบป้องกัน 2 ชั้น จากแรงดันในถังต่ำกว่าแรงดันชั้นบรรยากาศ
  • ป้องกันรังสี UV ด้วยสาร UV Absorber
  • ออกแบบเสริมพิเศษด้วย Sub Frame Sandwich Structure
  • ผลิตด้วยเทคโนโลยี Filament Winding
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ผ่านการทดสอบด้านวัสดุ ตามมาตรฐานสากล
  • หมดปัญหาการรั่วซึม หรือแตกร้าวของบ่อคอนกรีต
  • ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปราศจากสนิม 100%
 • PP HT-100 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 100 m³ รุ่น Big Tank

  PP HT-100 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 100 m³ รุ่น Big Tank

   

  • ถังสำรองน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ ใช้สำรองน้ำในปริมาณที่มาก เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงาน หรือสถานประกอบการ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) คุณภาพสูง
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ระบบป้องกัน 2 ชั้น จากแรงดันในถังต่ำกว่าแรงดันชั้นบรรยากาศ
  • ป้องกันรังสี UV ด้วยสาร UV Absorber
  • ออกแบบเสริมพิเศษด้วย Sub Frame Sandwich Structure
  • ผลิตด้วยเทคโนโลยี Filament Winding
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ผ่านการทดสอบด้านวัสดุ ตามมาตรฐานสากล
  • หมดปัญหาการรั่วซึม หรือแตกร้าวของบ่อคอนกรีต
  • ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปราศจากสนิม 100%
 • PP HT-12 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 12 m³ รุ่น Big Tank

  PP HT-12 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 12 m³ รุ่น Big Tank

   

  • ถังสำรองน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ ใช้สำรองน้ำในปริมาณที่มาก เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงาน หรือสถานประกอบการ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) คุณภาพสูง
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ระบบป้องกัน 2 ชั้น จากแรงดันในถังต่ำกว่าแรงดันชั้นบรรยากาศ
  • ป้องกันรังสี UV ด้วยสาร UV Absorber
  • ออกแบบเสริมพิเศษด้วย Sub Frame Sandwich Structure
  • ผลิตด้วยเทคโนโลยี Filament Winding
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ผ่านการทดสอบด้านวัสดุ ตามมาตรฐานสากล
  • หมดปัญหาการรั่วซึม หรือแตกร้าวของบ่อคอนกรีต
  • ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปราศจากสนิม 100%
 • PP HT-15 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 15 m³ รุ่น Big Tank

  PP HT-15 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 15 m³ รุ่น Big Tank

   

  • ถังสำรองน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ ใช้สำรองน้ำในปริมาณที่มาก เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงาน หรือสถานประกอบการ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) คุณภาพสูง
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ระบบป้องกัน 2 ชั้น จากแรงดันในถังต่ำกว่าแรงดันชั้นบรรยากาศ
  • ป้องกันรังสี UV ด้วยสาร UV Absorber
  • ออกแบบเสริมพิเศษด้วย Sub Frame Sandwich Structure
  • ผลิตด้วยเทคโนโลยี Filament Winding
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ผ่านการทดสอบด้านวัสดุ ตามมาตรฐานสากล
  • หมดปัญหาการรั่วซึม หรือแตกร้าวของบ่อคอนกรีต
  • ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปราศจากสนิม 100%
 • PP HT-20 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 20 m³ รุ่น Big Tank

  PP HT-20 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 20 m³ รุ่น Big Tank

   

  • ถังสำรองน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ ใช้สำรองน้ำในปริมาณที่มาก เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงาน หรือสถานประกอบการ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) คุณภาพสูง
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ระบบป้องกัน 2 ชั้น จากแรงดันในถังต่ำกว่าแรงดันชั้นบรรยากาศ
  • ป้องกันรังสี UV ด้วยสาร UV Absorber
  • ออกแบบเสริมพิเศษด้วย Sub Frame Sandwich Structure
  • ผลิตด้วยเทคโนโลยี Filament Winding
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ผ่านการทดสอบด้านวัสดุ ตามมาตรฐานสากล
  • หมดปัญหาการรั่วซึม หรือแตกร้าวของบ่อคอนกรีต
  • ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปราศจากสนิม 100%
 • PP HT-25 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 25 m³ รุ่น Big Tank

  PP HT-25 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 25 m³ รุ่น Big Tank

   

  • ถังสำรองน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ ใช้สำรองน้ำในปริมาณที่มาก เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงาน หรือสถานประกอบการ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) คุณภาพสูง
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ระบบป้องกัน 2 ชั้น จากแรงดันในถังต่ำกว่าแรงดันชั้นบรรยากาศ
  • ป้องกันรังสี UV ด้วยสาร UV Absorber
  • ออกแบบเสริมพิเศษด้วย Sub Frame Sandwich Structure
  • ผลิตด้วยเทคโนโลยี Filament Winding
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ผ่านการทดสอบด้านวัสดุ ตามมาตรฐานสากล
  • หมดปัญหาการรั่วซึม หรือแตกร้าวของบ่อคอนกรีต
  • ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปราศจากสนิม 100%
 • PP HT-30 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 30 m³ รุ่น Big Tank

  PP HT-30 UG ถังเก็บน้ำฝังดินขนาดใหญ่ 30 m³ รุ่น Big Tank

   

  • ถังสำรองน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ ใช้สำรองน้ำในปริมาณที่มาก เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงงาน หรือสถานประกอบการ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) คุณภาพสูง
  • แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี
  • ระบบป้องกัน 2 ชั้น จากแรงดันในถังต่ำกว่าแรงดันชั้นบรรยากาศ
  • ป้องกันรังสี UV ด้วยสาร UV Absorber
  • ออกแบบเสริมพิเศษด้วย Sub Frame Sandwich Structure
  • ผลิตด้วยเทคโนโลยี Filament Winding
  • ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element
  • ผ่านการทดสอบด้านวัสดุ ตามมาตรฐานสากล
  • หมดปัญหาการรั่วซึม หรือแตกร้าวของบ่อคอนกรีต
  • ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่เป็นตะไคร่น้ำ ปราศจากสนิม 100%
thTH

Main Menu