• JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส 20 kg

  JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส 20 kg

   

  • จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมพื้น เสริมระดับคอนกรีตชนิดบาง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ใช้ซ่อมปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าชำรุด สึกกร่อนจากการใช้งาน รวมทั้งใช้ซ่อมปรับผิวสำหรับบริเวณ พื้นลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว สามารถใช้ช่อมพื้นผิวชำรุด ที่มีความลึก 2-10 mm/เที่ยว โดยไม่เกิดรอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะ กับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม เมื่อใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์จระเข ฟลอร์ สมูท แพทร์ จะทำให้ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถปิดใช้งานพื้นที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจร หรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)
  • ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 mm/เที่ยว
  • แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
  • เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
  • สามารถซ่อมแซมบริเวณพื้นที่มีความลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 20 kg

  JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 20 kg

   

  • จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานปรับผิวพื้นคอนกรีตชนิดบาง ใช้ซ่อม ปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าสึกกร่อนจาก การใช้งานให้มีความเรียบ รวมทั้งใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณ พื้นลาดเอียง ทํางานได้บางถึง 1-2 mm/เที่ยว โดยไม่เกิด รอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม ผิวแกร่ง ทนต้อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่ คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สําหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สําหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีนํ้าหนักมาก)
  • ปรับพื้นได้บางสุด 1-2 mm/เที่ยว
  • แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
  • ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับพื้นที่สัญจร
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 5 kg

  JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ 5 kg

   

  • จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมพื้น ปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานปรับผิวพื้นคอนกรีตชนิดบาง ใช้ซ่อม ปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าสึกกร่อนจาก การใช้งานให้มีความเรียบ รวมทั้งใช้ปรับผิวบางสําหรับบริเวณ พื้นลาดเอียง ทํางานได้บางถึง 1-2 mm/เที่ยว โดยไม่เกิด รอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม ผิวแกร่ง ทนต้อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่ คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สําหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สําหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีนํ้าหนักมาก)
  • ปรับพื้นได้บางสุด 1-2 mm/เที่ยว
  • แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
  • ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้า เหมาะสําหรับพื้นที่สัญจร
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีน้ำตาล

  JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีน้ำตาล

   

  • จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์เพิ่มความแข็งแกร่งของพื้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีส่วนประกอบของ ควอทซ์-ซิลิก้า (Quartz-Silica) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารกักกระจายฟองอากาศและสารลดน้ำ ซึ่งทำให้ได้ผิวหน้าคอนกรีตแข็งแรง และทนแรงขูดขีดได้มากกว่าพื้นคอนกรีตที่ไม่ได้เคลือบถึง 300% ใช้สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตใหม่เพื่อทำให้พื้นผิวคอนกรีตแกร่งขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและพื้นคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ทนแรงขัดสีได้ดีแก้ปัญหาฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต
  • สร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้น ทนทานเพิ่มอายุการใช้งาน
  • ไม่ผสมโลหะ ไม่ขึ้นสนิม และสามารถใช้ได้ดีแม้ในบริเวณที่เปียกชื้น
  • ใช้ง่าย แค่โรยบนพื้นคอนกรีต
  • รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่น
  • ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%
  • ทำให้พื้นผิวเรียบและมีความหนาแน่นมากขึ้น จึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
  • ทำความสะอาดง่าย และไม่สึกหรอเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดขัดถู
  • เหมาะสำหรับงานพื้นโรงงาน โกดัง ลานจอดรถ ลานคอนกรีต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา / สีเขียว / สีเขียวอ่อน / สีเขียวพรมศิลา / สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีเขียว

  JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีเขียว

   

  • จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์เพิ่มความแข็งแกร่งของพื้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีส่วนประกอบของ ควอทซ์-ซิลิก้า (Quartz-Silica) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารกักกระจายฟองอากาศและสารลดน้ำ ซึ่งทำให้ได้ผิวหน้าคอนกรีตแข็งแรง และทนแรงขูดขีดได้มากกว่าพื้นคอนกรีตที่ไม่ได้เคลือบถึง 300% ใช้สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตใหม่เพื่อทำให้พื้นผิวคอนกรีตแกร่งขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและพื้นคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ทนแรงขัดสีได้ดีแก้ปัญหาฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต
  • สร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้น ทนทานเพิ่มอายุการใช้งาน
  • ไม่ผสมโลหะ ไม่ขึ้นสนิม และสามารถใช้ได้ดีแม้ในบริเวณที่เปียกชื้น
  • ใช้ง่าย แค่โรยบนพื้นคอนกรีต
  • รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่น
  • ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%
  • ทำให้พื้นผิวเรียบและมีความหนาแน่นมากขึ้น จึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
  • ทำความสะอาดง่าย และไม่สึกหรอเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดขัดถู
  • เหมาะสำหรับงานพื้นโรงงาน โกดัง ลานจอดรถ ลานคอนกรีต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา / สีเขียว / สีเขียวอ่อน / สีเขียวพรมศิลา / สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีเขียวพรมศิลา

  JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีเขียวพรมศิลา

   

  • จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์เพิ่มความแข็งแกร่งของพื้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีส่วนประกอบของ ควอทซ์-ซิลิก้า (Quartz-Silica) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารกักกระจายฟองอากาศและสารลดน้ำ ซึ่งทำให้ได้ผิวหน้าคอนกรีตแข็งแรง และทนแรงขูดขีดได้มากกว่าพื้นคอนกรีตที่ไม่ได้เคลือบถึง 300% ใช้สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตใหม่เพื่อทำให้พื้นผิวคอนกรีตแกร่งขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและพื้นคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ทนแรงขัดสีได้ดีแก้ปัญหาฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต
  • สร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้น ทนทานเพิ่มอายุการใช้งาน
  • ไม่ผสมโลหะ ไม่ขึ้นสนิม และสามารถใช้ได้ดีแม้ในบริเวณที่เปียกชื้น
  • ใช้ง่าย แค่โรยบนพื้นคอนกรีต
  • รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่น
  • ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%
  • ทำให้พื้นผิวเรียบและมีความหนาแน่นมากขึ้น จึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
  • ทำความสะอาดง่าย และไม่สึกหรอเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดขัดถู
  • เหมาะสำหรับงานพื้นโรงงาน โกดัง ลานจอดรถ ลานคอนกรีต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา / สีเขียว / สีเขียวอ่อน / สีเขียวพรมศิลา / สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีเขียวอ่อน

  JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีเขียวอ่อน

   

  • จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์เพิ่มความแข็งแกร่งของพื้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีส่วนประกอบของ ควอทซ์-ซิลิก้า (Quartz-Silica) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารกักกระจายฟองอากาศและสารลดน้ำ ซึ่งทำให้ได้ผิวหน้าคอนกรีตแข็งแรง และทนแรงขูดขีดได้มากกว่าพื้นคอนกรีตที่ไม่ได้เคลือบถึง 300% ใช้สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตใหม่เพื่อทำให้พื้นผิวคอนกรีตแกร่งขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและพื้นคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ทนแรงขัดสีได้ดีแก้ปัญหาฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต
  • สร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้น ทนทานเพิ่มอายุการใช้งาน
  • ไม่ผสมโลหะ ไม่ขึ้นสนิม และสามารถใช้ได้ดีแม้ในบริเวณที่เปียกชื้น
  • ใช้ง่าย แค่โรยบนพื้นคอนกรีต
  • รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่น
  • ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%
  • ทำให้พื้นผิวเรียบและมีความหนาแน่นมากขึ้น จึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
  • ทำความสะอาดง่าย และไม่สึกหรอเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดขัดถู
  • เหมาะสำหรับงานพื้นโรงงาน โกดัง ลานจอดรถ ลานคอนกรีต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา / สีเขียว / สีเขียวอ่อน / สีเขียวพรมศิลา / สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีเทา

  JORAKAY จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ 20 kg สีเทา

   

  • จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์เพิ่มความแข็งแกร่งของพื้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีส่วนประกอบของ ควอทซ์-ซิลิก้า (Quartz-Silica) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารกักกระจายฟองอากาศและสารลดน้ำ ซึ่งทำให้ได้ผิวหน้าคอนกรีตแข็งแรง และทนแรงขูดขีดได้มากกว่าพื้นคอนกรีตที่ไม่ได้เคลือบถึง 300% ใช้สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตใหม่เพื่อทำให้พื้นผิวคอนกรีตแกร่งขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและพื้นคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ทนแรงขัดสีได้ดีแก้ปัญหาฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต
  • สร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้น ทนทานเพิ่มอายุการใช้งาน
  • ไม่ผสมโลหะ ไม่ขึ้นสนิม และสามารถใช้ได้ดีแม้ในบริเวณที่เปียกชื้น
  • ใช้ง่าย แค่โรยบนพื้นคอนกรีต
  • รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่น
  • ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%
  • ทำให้พื้นผิวเรียบและมีความหนาแน่นมากขึ้น จึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
  • ทำความสะอาดง่าย และไม่สึกหรอเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดขัดถู
  • เหมาะสำหรับงานพื้นโรงงาน โกดัง ลานจอดรถ ลานคอนกรีต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา / สีเขียว / สีเขียวอ่อน / สีเขียวพรมศิลา / สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส 20 L

  JORAKAY จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส 20 L

   

  • จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส นํ้ายาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่ง

   

  คุณสมบัติ

   

  • นํ้ายาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่งสูตรนํ้า ผลิตจากไฮบริด ซิลิเกต ใช้สําหรับงานขัดเคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแกร่ง ป้องกัน การเกิดฝุ่น ป้องกันนํ้าและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมนํ้า สามารถใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิว คอนกรีตเดิม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสําหรับงานพื้นซีเมนต์ทุกชนิด เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นโกดังสินค้า พื้นอู่ซ่อมรถยนต์ พื้นโรงจอดรถ พื้นอาคารสํานักงาน และอื่น ๆ
  • เพิ่มความแกร่ง ป้องกันนํ้าและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว
  • ป้องกันการเกิดฝุ่น
  • ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และ พื้นผิวคอนกรีตเดิม
 • JORAKAY จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง 20 kg

  JORAKAY จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง 20 kg

   

  • จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง งานพื้นและปกป้องผิว ปูนปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวได้

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนสำหรับใช้เตรียมพื้นผิวคอนกรีตหรือซีเมนต์ให้เรียบและได้ระดับ สามารถยึดเกาะได้ดีกับผิวซีเมนต์ รับแรงได้สูง ไม่หดตัว แห้งตัวได้เร็ว และสามารถไหลปรับระดับพื้นได้เอง โดยไม่ต้องใช้เกรียงปาดช่วย พื้นผิวที่ได้จะมีความเรียบเนียน และแห้งตัวได้เร็ว (ภายใน 3–4 ชั่วโมง) พื้นผิวที่ได้สามารถตกแต่งผิวด้วยวัสดุอื่น ๆ ได้ภายใน 16 ชั่วโมง สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ความหนาแบบบาง ๆ จนถึง 125 mm (5″) โดยไม่หลุดล่อน
  • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
  • สามารถไหลปรับระดับพื้นได้เอง โดยไม่ต้องใช้เกรียงปาดช่วย
  • มีอัตราการไหลตัวที่ดี สามารถเทได้ด้วยมือ หรือใช้ปั๊มช่วย
  • พื้นผิวที่ได้มีความแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น และไม่หดตัว
  • แห้งตัวเร็ว สามารถรับแรงได้ในระยะเวลาอันสั้น
  • มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ ทำให้ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
  • ไม่มีส่วนผสมของยิปซั่มและโปรตีน
  • เหมาะสำหรับงานปรับพื้นผิวซีเมนต์ทุกชนิด
  • เหมาะสำหรับงานการเตรียมพื้นผิวซีเมนต์ เพื่อปูพรม ปูไม้ลามิเนต ปูไม้ปาร์เก้ ปูกระเบื้องยาง กระเบื้องเซรามิค หรืออื่น ๆ
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ไพร์มเมอร์ เอส 3.75 L

  JORAKAY จระเข้ ไพร์มเมอร์ เอส 3.75 L

   

  • จระเข้ ไพร์มเมอร์ เอส น้ำยาทารองพื้นสำหรับปูนปรับระดับ

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาลาเท็ค โพลีเมอร์มีคุณสมบัติเป็นทั้งน้ำยาประสาน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและช่วยเปิดพื้นผิวใช้ในงานทารองพื้น ก่อนที่จะปรับระดับด้วยจระเข้ ไฟร์มเมอร์ เอส น้ำยาทารองพื้น สำหรับปูนปรับระดับ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับพื้นเดิม
  • ลดการเกิดฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีฟ้าอ่อน
 • LANKO 188 FIBER LEVELLING SCREED 25 kg

  LANKO 188 FIBER LEVELLING SCREED 25 kg

   

  • ปูนปรับระดับด้วยตัวเอง สำหรับความหนา 5 – 30 mm

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปูนปรับระดับผสมเสร็จเสริมไฟเบอร์ สำหรับใช้ปรับระดับพื้นที่มีความหนาไม่เท่ากัน และปรับพื้นผิวที่ผิดปกติ
  • สามารถใช้ได้กับงานพื้น ทั้งภายในและภายนอก งานพื้นเก่าและงานพื้นใหม่
  • ออกแบบมาเพื่อสร้างเป็นสกรีตบาง ๆ หรือเพื่อปรับระดับพื้น สำหรับลานจอดรถ โรงจอดรถส่วนตัว และพื้นที่เก็บของ
  • ไม่เหมาะสำหรับใช้ในพื้นอุตสาหกรรมหนัก เช่น บริเวณบอยเลอร์ (Boiler) โรงเหล็ก โรงงานผลิตอาหาร
  • ทำความหนาได้สูงถึง 30 mm
  • ทาสีทับได้
  • สี : ผงซีเมนต์สีเทา
 • LANKO 243 FLOOR HARDENER 25 kg

  LANKO 243 FLOOR HARDENER 25 kg

   

  • ปูนขัดพิเศษเพิ่มความแข็งแกร่งของผิวหน้าคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผงปูนผสมเสร็จทำให้พื้นผิวแข็งแกร่ง เพื่อทำให้ผิวหน้าคอนกรีตใหม่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  • ทนทานต่อการขัดถูและรอยขีดข่วน
  • ป้องกันน้ำมันและไขมันฝังที่ผิวหน้าคอนกรีต
  • ไม่เป็นสนิม (ไม่มีส่วนผสมของโลหะ)
  • สี : เทา
 • Sika Leveling Mortar 25 kg

  Sika Leveling Mortar 25 kg

   

  • ปูนเทปรับระดับพื้นคอนกรีต สำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์

   

  คุณสมบัติ

   

  • บรรจุถุงพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ
  • ผสมง่าย
  • สามารถปรับระดับได้ด้วยตัวเอง และมีการไหลตัวดี
  • เหมาะสำหรับการปรับระดับที่ความหนาตั้งแต่ 5 – 9 mm
  • เหมาะสำหรับงานปรับระดับพื้น ก่อนที่จะทำการติดตั้ง
  • สามารถเทได้ด้วยมือหรือใช้เครื่องปั๊ม
  • สามารถเดินได้หลังจากการเท 18 ชั่วโมง
  • ไม่เป็นพิษและไม่กัดกร่อน
  • ปราศจากสารคลอไรด์และเหล็ก
  • สี : ผงซีเมนต์สีเทาคอนกรีต
 • Sikafloor-3 Quartztop 25 kg

  Sikafloor-3 Quartztop 25 kg

   

  • ปูนขัดมันพิเศษ (ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์) สำหรับงานขัดพื้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งที่ผิวคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคละคัดพิเศษ สารเพิ่ม และผงสี
  • จะฝังตัวและเป็นเนื้อเดียวกับพื้นผิวคอนกรีต
  • เมื่อโรยบนผิวหน้าคอนกรีตสดและทำการขัดผิว จะได้พื้นผิวที่เรียบ แน่น แข็งแกร่ง
  • เหมาะกับพื้นคลังสินค้า พื้นโกดังเก็บของ พื้นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป พื้นในห้างสรรพสินค้า พื้นที่สาธารณะ ที่ต้องการความทนทานต่อการใช้งาน
  • ส่วนประกอบเดียว พร้อมใช้งาน
  • ทนทานต่อการเสียดสีปานกลาง
  • ทนต่อแรงกระแทก
  • ราคาย่อมเยาว์
  • ลดการเกิดฝุ่น
  • ใช้งานง่าย งานเสร็จไว
  • ทำความสะอาดง่าย
  • เพิ่มความทนทานต่อน้ำมัน และจาระบี
  • คุณภาพคงที่จากโรงงานผลิต
  • สี : ผงซีเมนต์สีเทา
 • WEBER เวเบอร์ฟลอร์ 1145 25 kg

  WEBER เวเบอร์ฟลอร์ 1145 25 kg

   

  • เวเบอร์ฟลอร์ 1145 ปูนปรับระดับพื้น พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (Self-Leveling) ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่น ๆ
  • สี : เทา
  • ปริมาณการใช้งาน : 1.7 kg/m²/mm

   

  คุณสมบัติ

   

  • คุณสมบัติปรับระดับได้เอง Self-Leveling
  • ใช้งานได้ที่ความหนา 4-10 mm (แนะนำที่ 4-5 mm)
  • ใช้งานง่าย ทำงานได้เร็ว
  • ปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ หรือ วัสดุตกแต่งพื้นอื่น ๆ
 • WEBER เวเบอร์ฟลอร์ 4655 25 kg

  WEBER เวเบอร์ฟลอร์ 4655 25 kg

   

  • เวเบอร์ฟลอร์ 4655 ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือย พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (Self-Leveling) รับน้ำหนักได้สูง
  • สี : เทา
  • ปริมาณการใช้งาน : 1.7 kg/m²/mm

   

  คุณสมบัติ

   

  • ทำงานง่าย ใช้ได้ทั้งผสมและเทมือและใช้เครื่องปั๊ม
  • แห้งเร็ว เหมาะสำหรับงานเทพื้นใหม่ และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานแก้ไข ต่อเติม
  • อัตราการหดตัวต่ำ (low shrinkage)
  • รับแรงอัดได้สูง
  • ไม่เป็นพิษ
 • WEBER เวเบอร์ฟลอร์ 4716 5 kg

  WEBER เวเบอร์ฟลอร์ 4716 5 kg

   

  • เวเบอร์ฟลอร์ 4716 น้ำยารองพื้น ประกอบด้วยสาร Styrene Acrylate ใช้ผสมน้ำเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับผลิตภัณฑ์งานพื้นของเวเบอร์ โดยน้ำยา เวเบอร์ฟลอร์ 4716 นี้ ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย จึงให้คุณสมบัติป้องกันความเป็นด่างได้ดี พร้อมทั้งช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะกับพื้นผิวด้านล่างให้ดีขึ้นไม่ว่าจะในสภาพแวดล้อมเปียกหรือแห้ง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ใช้รองพื้นบนพื้นปูนหรือพื้นคอนกรีต ก่อนการเทด้วยเวเบอร์ฟลอร์ 4655
  • ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่นและบนพื้นที่มีอัตราการดูดซึมน้ำสูง
  • ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ
  • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนปรับระดับใหม่
  • ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศบนพื้นผิวที่เทเสร็จแล้ว
 • WEBER เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ 25 kg

  WEBER เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ 25 kg

   

  • เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ ซีเมนต์ผสมพร้อมใช้งาน ใช้โรยและขัดบนผิวหน้าคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแกร่ง เพิ่มความทนทานต่อการขัดถูและรอยขีดข่วน
  • สี : เทา
  • ปริมาณการใช้งาน : 5 kg/m²/mm

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มความแกร่งให้พื้น ทนทานต่อการเสียดสี
  • ทนต่อแรงกระแทก
  • ทนทานต่อคราบน้ำมัน และจาระบี
  • เป็นการเพิ่มความแกร่งให้พื้นที่คุ้มค่า
  • ใช้งานง่าย
thTH

Main Menu