• AMERICAN STANDARD A-8101-AC/DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบจ่ายสบู่ (ใช้ไฟฟ้า/ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8101-AC/DC (FFAS8101-AD0500BT0) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบจ่ายสบู่ (ใช้ไฟฟ้า/ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด
  • สามารถติดตั้งการใช้งานได้ทั้งรูปแบบ ใช้ไฟฟ้า 220 V หรือ แบตเตอรี่ D 4 ก้อน
  • ระยะเซ็นเซอร์สำหรับก๊อกน้ำ : 5–16.5 cm
  • ระยะเซ็นเชอร์สำหรับโฟมสบู่ : 9±2 cm
  • ใช้กับสบู่เหลวชนิดโฟม ความหนืด 1–20 cp
  • ปริมาณไฟที่ใช้ระหว่างรอการใช้งาน < 2 W, ระหว่างการใช้งาน < 4 W
  • ความจุสบู่ 1.6 L
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8506-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

  AMERICAN STANDARD A-8506-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8506-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8506-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8507-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

  AMERICAN STANDARD A-8507-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8507-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8507-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8508-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

  AMERICAN STANDARD A-8508-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8508-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8508-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8509-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

  AMERICAN STANDARD A-8509-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8509-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8509-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8510-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

  AMERICAN STANDARD A-8510-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8510-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8510-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8511-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

  AMERICAN STANDARD A-8511-AC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง รุ่น Line Sensor (ใช้ไฟฟ้า)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8511-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8511-DC ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติแบบติดผนัง รุ่น Line Sensor (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • LINE SENSOR
   ควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ อินฟราเรด ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำ ลดการสูญเสียน้ำจากการรับสัญญาณผิดพลาด และน้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
  • PCA AERATOR
   ปากกรอง PCA ช่วยให้ประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำคงที่ ให้ความนุ่มนวล ถึงแม้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้น
  • WATER SAVING
   ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • EXTREMELY DURABLE
   ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน
  • DURASHINE
   เงางามยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิ้ล โครเมี่ยม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • LOW LEAD
   เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
 • AMERICAN STANDARD A-8601-000-50 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Sense Flow (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8601-000-50 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Sense Flow (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเซ็นเซอร์แบบ Infrared
  • ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน
  • ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน สามารถปรับได้ในระยะ 10-40 cm (ตั้งค่าไว้ที่ 18 cm)
  • ไฟกระพริบเตือน เมื่อแบตเตอรี่หมด
  • ระยะเวลาการไหลของน้ำ 59 วินาทีต่อครั้ง (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
  • ฟิลเตอร์สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
 • AMERICAN STANDARD A-8800-000-50 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Selectronic Waterflow (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8800-000-50 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Selectronic Waterflow (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเซ็นเซอร์แบบ Infrared
  • Lithium แบตเตอรี่ 6V (DC)
  • ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน สามารถปรับได้ในระยะ 5-25 cm (ตั้งค่าไว้ที่ 18 cm)
  • ไฟกระพริบเตือน เมื่อแบตเตอรี่หมด
  • ระยะเวลาการไหลของน้ำ 59 วินาทีต่อครั้ง (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
  • ฟิลเตอร์สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
 • AMERICAN STANDARD A-8805-000-50 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Selectronic Caste Spout (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8805-000-50 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Selectronic Caste Spout (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเซ็นเซอร์แบบ Infrared
  • Lithium แบตเตอรี่ 6V (DC)
  • ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน สามารถปรับได้ในระยะ 5-25 cm (ตั้งค่าไว้ที่ 18 cm)
  • ไฟกระพริบเตือน เมื่อแบตเตอรี่หมด
  • ระยะเวลาการไหลของน้ำ 59 วินาทีต่อครั้ง (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
  • ฟิลเตอร์สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
 • AMERICAN STANDARD A-8806-AF ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าทรงสูงอัตโนมัติ รุ่น Gooseneck (ใช้แบตเตอรี่)

  AMERICAN STANDARD A-8806-AF ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าทรงสูงอัตโนมัติ รุ่น Gooseneck (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเซ็นเซอร์แบบ Infrared
  • Lithium แบตเตอรี่ 6V (DC)
  • ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน สามารถปรับได้ในระยะ 5-25 cm (ตั้งค่าไว้ที่ 18 cm)
  • ไฟกระพริบเตือน เมื่อแบตเตอรี่หมด
  • ระยะเวลาการไหลของน้ำ 59 วินาทีต่อครั้ง (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
  • ฟิลเตอร์สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
 • AMERICAN STANDARD A-8815-000-50 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Selectronic Caste Spout (ใช้ไฟฟ้า)

  AMERICAN STANDARD A-8815-000-50 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น Selectronic Caste Spout (ใช้ไฟฟ้า)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ระบบเซ็นเซอร์แบบ Infrared
  • ใช้งานได้ในระบบไฟ 100-240 AC
  • ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน สามารถปรับได้ในระยะ 5-25 cm (ตั้งค่าไว้ที่ 18 cm)
  • ระยะเวลาการไหลของน้ำ 59 วินาทีต่อครั้ง (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
  • ฟิลเตอร์สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
 • CONTI+ CNT01-2000B-GM20 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าเซ็นเซอร์ (Size M) รุ่น Ultra (ใช้แบตเตอรี่)

  CONTI+ CNT01-2000B-GM20 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าเซ็นเซอร์ (Size M) รุ่น Ultra (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบไร้สัมผัส ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • Dual Infrared Sensors : สแกนสภาพแวดล้อมทั้งแกนตั้งและแกนนอน (มุมแคบ-มุมกว้าง) เพื่อระยะการใช้งานที่แม่นยำ
  • น้ำไหลสม่ำเสมอ ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณปลายปากก๊อกน้ำ
  • ตรวจสอบขนาดอ่างที่ใช้งาน ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ พร้อมประมวลค่าการตั้งระยะให้เหมาะกับอ่างที่ติดตั้ง
  • สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการทำงาน เช่น ระยะเวลาที่เปิดใช้, จำนวนครั้งที่ใช้งาน
  • TwistStop : ระบบปิดอัตโนมัติในตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนหรือทำความสะอาดตัวกรอง (ไม่จำเป็นต้องปิดสต็อปวาล์ว)
  • One Tool Service : ชิ้นส่วนระบบทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากด้านบน
  • อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ภายในตัวก๊อก ติดตั้งง่าย เปลี่ยนแทนก๊อกธรรมดาได้ทันที
  • ฟังก์ชั่นชำระล้างทำความสะอาดทุก 12 หรือ 24 ชั่วโมง เพื่อสุขอนามัย
  • ใช้พลังงานเพียง 2 ครั้ง เมื่อเปิดน้ำหรือปิดน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Bi-Stable Valve ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้มาก
  • เปิด-ปิด 1,000,000 ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน

   

  ข้อมูลทางเทคนิค

   

  • แหล่งพลังงาน

  – Battery : ระบบไฟ DC 6 V (ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA x 4) มาตรฐาน; อายุการใช้งานนานถึง 4 ปี

  • แรงดันน้ำที่ใช้งาน : 0.3 – 10 bar
  • อุณหภูมิของน้ำ (สูงสุด) : 80°C
  • อัตราการไหล : ประมาณ 5.7 L/นาที (ที่ความดัน 3 bar)
  • เวลาติดตามผล : ตั้งค่าไว้ที่ 1 วินาที (ปรับได้ 0-10 วินาที)
  • การไหลของน้ำต่อเนื่องและเวลาชำระล้างเพื่อรักษาความสะอาด : ตั้งค่าไว้ที่ 2 นาที (ปรับได้ 0.5-20 นาที)
  • Temporary-off : 2 นาที (คงที่)
  • ความไวของเซ็นเซอร์ : เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ปรับค่าเองอัตโนมัติ
  • ตัวกรองในตัว : ขนาดตาข่าย 0.5 mm
  • Aerator : Aerator RC
  • สายน้ำดี : ยาว 350 mm
  • เกลียวข้อต่อ : G 3/8″
  • มาตรฐานทางวิศวกรรม : DIN EN 200; CE
 • CONTI+ CNT01-2000B-GS20 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าเซ็นเซอร์ (Size S) รุ่น Ultra (ใช้แบตเตอรี่)

  CONTI+ CNT01-2000B-GS20 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าเซ็นเซอร์ (Size S) รุ่น Ultra (ใช้แบตเตอรี่)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบไร้สัมผัส ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • Dual Infrared Sensors : สแกนสภาพแวดล้อมทั้งแกนตั้งและแกนนอน (มุมแคบ-มุมกว้าง) เพื่อระยะการใช้งานที่แม่นยำ
  • น้ำไหลสม่ำเสมอ ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณปลายปากก๊อกน้ำ
  • ตรวจสอบขนาดอ่างที่ใช้งาน ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ พร้อมประมวลค่าการตั้งระยะให้เหมาะกับอ่างที่ติดตั้ง
  • สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการทำงาน เช่น ระยะเวลาที่เปิดใช้, จำนวนครั้งที่ใช้งาน
  • TwistStop : ระบบปิดอัตโนมัติในตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนหรือทำความสะอาดตัวกรอง (ไม่จำเป็นต้องปิดสต็อปวาล์ว)
  • One Tool Service : ชิ้นส่วนระบบทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากด้านบน
  • อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ภายในตัวก๊อก ติดตั้งง่าย เปลี่ยนแทนก๊อกธรรมดาได้ทันที
  • ฟังก์ชั่นชำระล้างทำความสะอาดทุก 12 หรือ 24 ชั่วโมง เพื่อสุขอนามัย
  • ใช้พลังงานเพียง 2 ครั้ง เมื่อเปิดน้ำหรือปิดน้ำ ด้วยเทคโนโลยี Bi-Stable Valve ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้มาก
  • เปิด-ปิด 1,000,000 ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน

   

  ข้อมูลทางเทคนิค

   

  • แหล่งพลังงาน

  – Battery : ระบบไฟ DC 6 V (ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA x 4) มาตรฐาน; อายุการใช้งานนานถึง 4 ปี

  • แรงดันน้ำที่ใช้งาน : 0.3 – 10 bar
  • อุณหภูมิของน้ำ (สูงสุด) : 80°C
  • อัตราการไหล : ประมาณ 5.7 L/นาที (ที่ความดัน 3 bar)
  • เวลาติดตามผล : ตั้งค่าไว้ที่ 1 วินาที (ปรับได้ 0-10 วินาที)
  • การไหลของน้ำต่อเนื่องและเวลาชำระล้างเพื่อรักษาความสะอาด : ตั้งค่าไว้ที่ 2 นาที (ปรับได้ 0.5-20 นาที)
  • Temporary-off : 2 นาที (คงที่)
  • ความไวของเซ็นเซอร์ : เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ปรับค่าเองอัตโนมัติ
  • ตัวกรองในตัว : ขนาดตาข่าย 0.5 mm
  • Aerator : Aerator RC
  • สายน้ำดี : ยาว 350 mm
  • เกลียวข้อต่อ : G 3/8″
  • มาตรฐานทางวิศวกรรม : DIN EN 200; CE
thTH

Main Menu