• GYPROC ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม 25 kg

  GYPROC ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม 25 kg

   

  • ปูนยิปซัม ยิปรอค จ๊อยท์ติ้ง ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม สูตรมาตรฐาน 60 นาที รายแรกของไทยขวัญใจพี่ช่างมานานกว่า 50 ปี

   

  คุณสมบัติ

   

  • สูตรพิเศษผสมง่าย
  • ไม่ยุบตัว
  • ฉาบลื่นและเรียบ
  • แห้งภายใน 60 นาที
  • บริเวณที่ใช้งาน : ใช้ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม งานฉาบปิดหัวสกรู งานซ่อมแซมรอยชำรุด
thTH

Main Menu