• AQUA AUT-1000 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,000 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-1000 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,000 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-1200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,200 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-1200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,200 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-1600 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,600 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-1600 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,600 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-1900 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,900 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-1900 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1,900 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-2100 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2,100 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-2100 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 2,100 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-3000 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 3,000 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-3000 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 3,000 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-4100 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4,100 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-4100 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4,100 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-5200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 5,200 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-5200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 5,200 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA AUT-6200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 6,200 L รุ่น AUT

  AQUA AUT-6200 ถังเก็บน้ำใต้ดิน 6,200 L รุ่น AUT

   

  คุณสมบัติ

   

  • เหมาะสำหรับใช้เก็บน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดถูกหลักอนามัย
  • ผลิตจากวัตถุดิบ PE Polymer เกรดบรรจุอาหาร คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก U.S. Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานในการใช้งาน พร้อมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • พิเศษด้วยการออกแบบฝาถังที่ปิดล็อคแน่นสนิทกับคอถัง จึงมั่นใจในการป้องกันแมลงและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง
  • ภายในถังเก็บน้ำได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฟุตวาล์วทองเหลืองและลูกลอยมาเรียบร้อยแล้ว เพียงนำถังฝังดิน พร้อมท่อน้ำ เข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที
  • ปลอดภัย ไร้สารตกค้างปนเปื้อน ประหยัด และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  • รับประกันสินค้า 5 ปี
 • AQUA CLEAR-1000 ถังเก็บน้ำบนดิน 1,000 L รุ่น Clear สีเรียบ

  AQUA CLEAR-1000 ถังเก็บน้ำบนดิน 1,000 L รุ่น Clear สีเรียบ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 15 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-1000G ถังเก็บน้ำบนดิน 1,000 L รุ่น Clear สีแกรนิต

  AQUA CLEAR-1000G ถังเก็บน้ำบนดิน 1,000 L รุ่น Clear สีแกรนิต

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 20 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-1500 ถังเก็บน้ำบนดิน 1,500 L รุ่น Clear สีเรียบ

  AQUA CLEAR-1500 ถังเก็บน้ำบนดิน 1,500 L รุ่น Clear สีเรียบ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 20 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-1500G ถังเก็บน้ำบนดิน 1,500 L รุ่น Clear สีแกรนิต

  AQUA CLEAR-1500G ถังเก็บน้ำบนดิน 1,500 L รุ่น Clear สีแกรนิต

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 20 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-2000 ถังเก็บน้ำบนดิน 2,000 L รุ่น Clear สีเรียบ

  AQUA CLEAR-2000 ถังเก็บน้ำบนดิน 2,000 L รุ่น Clear สีเรียบ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 20 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-2000G ถังเก็บน้ำบนดิน 2,000 L รุ่น Clear สีแกรนิต

  AQUA CLEAR-2000G ถังเก็บน้ำบนดิน 2,000 L รุ่น Clear สีแกรนิต

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 20 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-2500 ถังเก็บน้ำบนดิน 2,500 L รุ่น Clear สีเรียบ

  AQUA CLEAR-2500 ถังเก็บน้ำบนดิน 2,500 L รุ่น Clear สีเรียบ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 15 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-2500G ถังเก็บน้ำบนดิน 2,500 L รุ่น Clear สีแกรนิต

  AQUA CLEAR-2500G ถังเก็บน้ำบนดิน 2,500 L รุ่น Clear สีแกรนิต

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 20 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-3000 ถังเก็บน้ำบนดิน 3,000 L รุ่น Clear สีเรียบ

  AQUA CLEAR-3000 ถังเก็บน้ำบนดิน 3,000 L รุ่น Clear สีเรียบ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 15 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-3000G ถังเก็บน้ำบนดิน 3,000 L รุ่น Clear สีแกรนิต

  AQUA CLEAR-3000G ถังเก็บน้ำบนดิน 3,000 L รุ่น Clear สีแกรนิต

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 20 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
 • AQUA CLEAR-4000 ถังเก็บน้ำบนดิน 4,000 L รุ่น Clear สีเรียบ

  AQUA CLEAR-4000 ถังเก็บน้ำบนดิน 4,000 L รุ่น Clear สีเรียบ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุ Elixir พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ สำหรับถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นเม็ดพอลิเมอร์ที่ผสมกับสีจนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
  • แข็งแรง ทนทาน ด้วยวัสดุเนื้อเดียว 100%
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ถังเก็บน้ำทึบแสง 100% ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ปลอดภัย ไร้สารพิษ
  • ซ่อนท่อน้ำเข้า-ออกภายในถัง ตั้งแต่ขนาด 600–2,000 L เพื่อความสะดวกและความสวยงาม
  • รับประกันสินค้า 15 ปี
  • ฟรีลูกลอยอิตาลี ตั้งแต่ขนาด 600–3,000 L
thTH

Main Menu