• ELDORADO STONE Antique Red / Brick (Corner Piece)

  ELDORADO STONE Antique Red / Brick (Corner Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 1.82 m / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง

  ELDORADO STONE Antique Red / Brick (Corner Piece)

  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Antique Red / Brick (Flat Piece)

  ELDORADO STONE Antique Red / Brick (Flat Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 0.83 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง

  ELDORADO STONE Antique Red / Brick (Flat Piece)

  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง
 • ELDORADO STONE California / Brick (Corner Piece)

  ELDORADO STONE California / Brick (Corner Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 1.82 m / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง

  ELDORADO STONE California / Brick (Corner Piece)

  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง
 • ELDORADO STONE California / Brick (Flat Piece)

  ELDORADO STONE California / Brick (Flat Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 0.83 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง

  ELDORADO STONE California / Brick (Flat Piece)

  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Clinker / Brick (Corner Piece)

  ELDORADO STONE Clinker / Brick (Corner Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 1.82 m / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง

  ELDORADO STONE Clinker / Brick (Corner Piece)

  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Clinker / Brick (Flat Piece)

  ELDORADO STONE Clinker / Brick (Flat Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 0.83 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง

  ELDORADO STONE Clinker / Brick (Flat Piece)

  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Mountain / Brick (Corner Piece)

  ELDORADO STONE Mountain / Brick (Corner Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 1.82 m / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง

  ELDORADO STONE Mountain / Brick (Corner Piece)

  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Mountain / Brick (Flat Piece)

  ELDORADO STONE Mountain / Brick (Flat Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 0.83 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง

  ELDORADO STONE Mountain / Brick (Flat Piece)

  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Northwestern Antique Buff / Brick (Corner Piece)

  ELDORADO STONE Northwestern Antique Buff / Brick (Corner Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 1.82 m / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Northwestern Antique Buff / Brick (Flat Piece)

  ELDORADO STONE Northwestern Antique Buff / Brick (Flat Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 0.83 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Used / Brick (Corner Piece)

  ELDORADO STONE Used / Brick (Corner Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 1.82 m / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง

  ELDORADO STONE Used / Brick (Corner Piece)

  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Used / Brick (Flat Piece)

  ELDORADO STONE Used / Brick (Flat Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 0.83 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง

  ELDORADO STONE Used / Brick (Flat Piece)

  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Vintage Used / Brick (Corner Piece)

  ELDORADO STONE Vintage Used / Brick (Corner Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 1.82 m / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง

  ELDORADO STONE Vintage Used / Brick (Corner Piece)

  ฿ 1,001฿ 2,002 / กล่อง
 • ELDORADO STONE Vintage Used / Brick (Flat Piece)

  ELDORADO STONE Vintage Used / Brick (Flat Piece)

   

  ขนาดบรรจุ 0.83 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Classic Brick Collection – อิฐเป็นวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง โดยเฉพาะ Classic Brick Collection ของ Eldorado Stone ที่มีรายละเอียดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเรื่องราวแห่งอดีตกาล ซึ่งถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของอิฐเก่า เหมาะสำหรับการสรรสร้างความสวยงามให้กับผนัง ด้วยจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง

  ELDORADO STONE Vintage Used / Brick (Flat Piece)

  ฿ 955฿ 1,909 / กล่อง
 • SUZUKA AR-3001 KASTONE Brick Veneer / Kastone Air

  SUZUKA AR-3001 KASTONE Brick Veneer / Kastone Air

   

  ขนาดต่อชิ้น W6.5 x L22 cm
  ครอบคลุมพื้นที่ 1.00 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Kastone Air – มอบความบางเบา ยืดหยุ่นสูง แต่คงไว้ซึ่งสัมผัสและความรู้สึกดั่งเช่นอิฐจริง สามารถติดบนพื้นผิวโค้งได้โดยไม่แตกร้าว (พื้นผิววงรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 cm ขึ้นไป) และสามารถใช้กรรไกรตัดแต่ง บันดาลรูปลักษณ์ รูปทรง ดั่งที่คุณปรารถนา เพื่อให้งานชิ้นเอกของคุณออกมาโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
  • สรรค์สร้างสไตล์การตกแต่งที่เป็นรูปธรรมด้วย KASTONE Brick & Stone Veneer ผลิตภัณฑ์หินเทียมและอิฐเทียม เสริมสถานที่ของคุณให้โดดเด่นอยู่เหนือกาลเวลา ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่ง ตั้งแต่คลาสสิกจนถึงโมเดิร์น ด้วยสีสัน รูปแบบ และพื้นผิวที่หลากหลาย สะท้อนภาพลักษณ์และมอบความรู้สึกของหินธรรมชาติและอิฐจริง
  • พิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว คงทนแข็งแรง ทนทุกสภาพอากาศ พร้อมเคลือบสารป้องกันเชื้อรา และช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรติดตั้ง KASTONE Brick & Stone Veneer กับ KASTONE Grouting และ KASTONE Stone Care
  ฿ 1,580 / กล่อง
 • SUZUKA AR-3002 KASTONE Brick Veneer / Kastone Air

  SUZUKA AR-3002 KASTONE Brick Veneer / Kastone Air

   

  ขนาดต่อชิ้น W6.5 x L22 cm
  ครอบคลุมพื้นที่ 1.00 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Kastone Air – มอบความบางเบา ยืดหยุ่นสูง แต่คงไว้ซึ่งสัมผัสและความรู้สึกดั่งเช่นอิฐจริง สามารถติดบนพื้นผิวโค้งได้โดยไม่แตกร้าว (พื้นผิววงรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 cm ขึ้นไป) และสามารถใช้กรรไกรตัดแต่ง บันดาลรูปลักษณ์ รูปทรง ดั่งที่คุณปรารถนา เพื่อให้งานชิ้นเอกของคุณออกมาโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
  • สรรค์สร้างสไตล์การตกแต่งที่เป็นรูปธรรมด้วย KASTONE Brick & Stone Veneer ผลิตภัณฑ์หินเทียมและอิฐเทียม เสริมสถานที่ของคุณให้โดดเด่นอยู่เหนือกาลเวลา ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่ง ตั้งแต่คลาสสิกจนถึงโมเดิร์น ด้วยสีสัน รูปแบบ และพื้นผิวที่หลากหลาย สะท้อนภาพลักษณ์และมอบความรู้สึกของหินธรรมชาติและอิฐจริง
  • พิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว คงทนแข็งแรง ทนทุกสภาพอากาศ พร้อมเคลือบสารป้องกันเชื้อรา และช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรติดตั้ง KASTONE Brick & Stone Veneer กับ KASTONE Grouting และ KASTONE Stone Care
  ฿ 1,580 / กล่อง
 • SUZUKA AR-3003 KASTONE Brick Veneer / Kastone Air

  SUZUKA AR-3003 KASTONE Brick Veneer / Kastone Air

   

  ขนาดต่อชิ้น W6.5 x L22 cm
  ครอบคลุมพื้นที่ 1.00 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Kastone Air – มอบความบางเบา ยืดหยุ่นสูง แต่คงไว้ซึ่งสัมผัสและความรู้สึกดั่งเช่นอิฐจริง สามารถติดบนพื้นผิวโค้งได้โดยไม่แตกร้าว (พื้นผิววงรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 cm ขึ้นไป) และสามารถใช้กรรไกรตัดแต่ง บันดาลรูปลักษณ์ รูปทรง ดั่งที่คุณปรารถนา เพื่อให้งานชิ้นเอกของคุณออกมาโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
  • สรรค์สร้างสไตล์การตกแต่งที่เป็นรูปธรรมด้วย KASTONE Brick & Stone Veneer ผลิตภัณฑ์หินเทียมและอิฐเทียม เสริมสถานที่ของคุณให้โดดเด่นอยู่เหนือกาลเวลา ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่ง ตั้งแต่คลาสสิกจนถึงโมเดิร์น ด้วยสีสัน รูปแบบ และพื้นผิวที่หลากหลาย สะท้อนภาพลักษณ์และมอบความรู้สึกของหินธรรมชาติและอิฐจริง
  • พิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว คงทนแข็งแรง ทนทุกสภาพอากาศ พร้อมเคลือบสารป้องกันเชื้อรา และช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรติดตั้ง KASTONE Brick & Stone Veneer กับ KASTONE Grouting และ KASTONE Stone Care
  ฿ 1,580 / กล่อง
 • SUZUKA AR-3004 KASTONE Brick Veneer / Kastone Air

  SUZUKA AR-3004 KASTONE Brick Veneer / Kastone Air

   

  ขนาดต่อชิ้น W6.5 x L22 cm
  ครอบคลุมพื้นที่ 1.00 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Kastone Air – มอบความบางเบา ยืดหยุ่นสูง แต่คงไว้ซึ่งสัมผัสและความรู้สึกดั่งเช่นอิฐจริง สามารถติดบนพื้นผิวโค้งได้โดยไม่แตกร้าว (พื้นผิววงรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 cm ขึ้นไป) และสามารถใช้กรรไกรตัดแต่ง บันดาลรูปลักษณ์ รูปทรง ดั่งที่คุณปรารถนา เพื่อให้งานชิ้นเอกของคุณออกมาโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
  • สรรค์สร้างสไตล์การตกแต่งที่เป็นรูปธรรมด้วย KASTONE Brick & Stone Veneer ผลิตภัณฑ์หินเทียมและอิฐเทียม เสริมสถานที่ของคุณให้โดดเด่นอยู่เหนือกาลเวลา ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่ง ตั้งแต่คลาสสิกจนถึงโมเดิร์น ด้วยสีสัน รูปแบบ และพื้นผิวที่หลากหลาย สะท้อนภาพลักษณ์และมอบความรู้สึกของหินธรรมชาติและอิฐจริง
  • พิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว คงทนแข็งแรง ทนทุกสภาพอากาศ พร้อมเคลือบสารป้องกันเชื้อรา และช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรติดตั้ง KASTONE Brick & Stone Veneer กับ KASTONE Grouting และ KASTONE Stone Care
  ฿ 1,580 / กล่อง
 • SUZUKA BK-1011 KASTONE Brick Veneer / Balinese Brick

  SUZUKA BK-1011 KASTONE Brick Veneer / Balinese Brick

   

  ขนาดต่อชิ้น W5 x L19 cm
  ครอบคลุมพื้นที่ 1.00 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Balinese Brick – ดีไซน์คล้ายหินทรายแต่สีสันสดใสและลวดลายคมชัดกว่า ขนาดหินไม่ใหญ่มาก โชว์หน้าหินลวดลายเล็กละเอียด ทำให้ดูนุ่มนวลและมีความเป็นธรรมชาติ
  • สรรค์สร้างสไตล์การตกแต่งที่เป็นรูปธรรมด้วย KASTONE Brick & Stone Veneer ผลิตภัณฑ์หินเทียมและอิฐเทียม เสริมสถานที่ของคุณให้โดดเด่นอยู่เหนือกาลเวลา ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่ง ตั้งแต่คลาสสิกจนถึงโมเดิร์น ด้วยสีสัน รูปแบบ และพื้นผิวที่หลากหลาย สะท้อนภาพลักษณ์และมอบความรู้สึกของหินธรรมชาติและอิฐจริง
  • พิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว คงทนแข็งแรง ทนทุกสภาพอากาศ พร้อมเคลือบสารป้องกันเชื้อรา และช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรติดตั้ง KASTONE Brick & Stone Veneer กับ KASTONE Grouting และ KASTONE Stone Care
  ฿ 1,180 / กล่อง
 • SUZUKA BK-1012 KASTONE Brick Veneer / Balinese Brick

  SUZUKA BK-1012 KASTONE Brick Veneer / Balinese Brick

   

  ขนาดต่อชิ้น W5 x L19 cm
  ครอบคลุมพื้นที่ 1.00 m² / กล่อง

   

  คุณสมบัติ

   

  • Balinese Brick – ดีไซน์คล้ายหินทรายแต่สีสันสดใสและลวดลายคมชัดกว่า ขนาดหินไม่ใหญ่มาก โชว์หน้าหินลวดลายเล็กละเอียด ทำให้ดูนุ่มนวลและมีความเป็นธรรมชาติ
  • สรรค์สร้างสไตล์การตกแต่งที่เป็นรูปธรรมด้วย KASTONE Brick & Stone Veneer ผลิตภัณฑ์หินเทียมและอิฐเทียม เสริมสถานที่ของคุณให้โดดเด่นอยู่เหนือกาลเวลา ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่ง ตั้งแต่คลาสสิกจนถึงโมเดิร์น ด้วยสีสัน รูปแบบ และพื้นผิวที่หลากหลาย สะท้อนภาพลักษณ์และมอบความรู้สึกของหินธรรมชาติและอิฐจริง
  • พิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว คงทนแข็งแรง ทนทุกสภาพอากาศ พร้อมเคลือบสารป้องกันเชื้อรา และช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรติดตั้ง KASTONE Brick & Stone Veneer กับ KASTONE Grouting และ KASTONE Stone Care
  ฿ 1,180 / กล่อง
thTH

Main Menu