• JORAKAY จระเข้ แอดมิค พรูฟ 1 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค พรูฟ 1 L

   

  • จระเข้ แอดมิค พรูฟ น้ำยาผสมคอนกรีตลดการซึมน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาชนิดลดปริมาณน้ำ (Plasticizer) ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อช่วยปรับสภาพของเนื้อคอนกรีตหรือปูนฉาบให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดรูพรุนที่เกิดจากการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอของปูนซีเมนต์ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านคอนกรีต เพิ่มความทนทาน และคอนกรีตมีการไหลตัวดีขึ้น ง่ายต่อการแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้สวยงาม เหมาะกับงานกันซึมทุกชนิด
  • เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมของคอนกรีต
  • ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ทำให้คอนกรีตหนาแน่นขึ้น เพิ่มกำลังของคอนกรีต
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทของคอนกรีตมากขึ้น และลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต
  • ป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต ไม่ให้หดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว
  • ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
  • ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ เพื่อใช้งานเทกันซึมคอนกรีต ดาดฟ้า ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ห้องใต้ดิน ระบบระบายน้ำ งานอุโมงค์ คลองส่งน้ำ เขื่อนกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง พื้นหล่อสำเร็จ มอร์ต้าและปูนฉาบ สามารถผสมกับปูนซีเมนต์ได้ทุกชนิดรวมทั้งปูนซีเมนต์ทนซัลเฟต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค พรูฟ 20 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค พรูฟ 20 L

   

  • จระเข้ แอดมิค พรูฟ น้ำยาผสมคอนกรีตลดการซึมน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาชนิดลดปริมาณน้ำ (Plasticizer) ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อช่วยปรับสภาพของเนื้อคอนกรีตหรือปูนฉาบให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดรูพรุนที่เกิดจากการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอของปูนซีเมนต์ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านคอนกรีต เพิ่มความทนทาน และคอนกรีตมีการไหลตัวดีขึ้น ง่ายต่อการแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้สวยงาม เหมาะกับงานกันซึมทุกชนิด
  • เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมของคอนกรีต
  • ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ทำให้คอนกรีตหนาแน่นขึ้น เพิ่มกำลังของคอนกรีต
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทของคอนกรีตมากขึ้น และลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต
  • ป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต ไม่ให้หดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว
  • ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
  • ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ เพื่อใช้งานเทกันซึมคอนกรีต ดาดฟ้า ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ห้องใต้ดิน ระบบระบายน้ำ งานอุโมงค์ คลองส่งน้ำ เขื่อนกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง พื้นหล่อสำเร็จ มอร์ต้าและปูนฉาบ สามารถผสมกับปูนซีเมนต์ได้ทุกชนิดรวมทั้งปูนซีเมนต์ทนซัลเฟต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค พรูฟ 200 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค พรูฟ 200 L

   

  • จระเข้ แอดมิค พรูฟ น้ำยาผสมคอนกรีตลดการซึมน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาชนิดลดปริมาณน้ำ (Plasticizer) ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อช่วยปรับสภาพของเนื้อคอนกรีตหรือปูนฉาบให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดรูพรุนที่เกิดจากการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอของปูนซีเมนต์ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านคอนกรีต เพิ่มความทนทาน และคอนกรีตมีการไหลตัวดีขึ้น ง่ายต่อการแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้สวยงาม เหมาะกับงานกันซึมทุกชนิด
  • เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมของคอนกรีต
  • ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ทำให้คอนกรีตหนาแน่นขึ้น เพิ่มกำลังของคอนกรีต
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทของคอนกรีตมากขึ้น และลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต
  • ป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต ไม่ให้หดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว
  • ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
  • ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ เพื่อใช้งานเทกันซึมคอนกรีต ดาดฟ้า ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ห้องใต้ดิน ระบบระบายน้ำ งานอุโมงค์ คลองส่งน้ำ เขื่อนกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง พื้นหล่อสำเร็จ มอร์ต้าและปูนฉาบ สามารถผสมกับปูนซีเมนต์ได้ทุกชนิดรวมทั้งปูนซีเมนต์ทนซัลเฟต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค พรูฟ 5 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค พรูฟ 5 L

   

  • จระเข้ แอดมิค พรูฟ น้ำยาผสมคอนกรีตลดการซึมน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาชนิดลดปริมาณน้ำ (Plasticizer) ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อช่วยปรับสภาพของเนื้อคอนกรีตหรือปูนฉาบให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดรูพรุนที่เกิดจากการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอของปูนซีเมนต์ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านคอนกรีต เพิ่มความทนทาน และคอนกรีตมีการไหลตัวดีขึ้น ง่ายต่อการแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้สวยงาม เหมาะกับงานกันซึมทุกชนิด
  • เพิ่มคุณสมบัติในการกันซึมของคอนกรีต
  • ช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ทำให้คอนกรีตหนาแน่นขึ้น เพิ่มกำลังของคอนกรีต
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทของคอนกรีตมากขึ้น และลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต
  • ป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต ไม่ให้หดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว
  • ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
  • ใช้ผสมปูนซีเมนต์หรือปูนฉาบ เพื่อใช้งานเทกันซึมคอนกรีต ดาดฟ้า ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ห้องใต้ดิน ระบบระบายน้ำ งานอุโมงค์ คลองส่งน้ำ เขื่อนกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง พื้นหล่อสำเร็จ มอร์ต้าและปูนฉาบ สามารถผสมกับปูนซีเมนต์ได้ทุกชนิดรวมทั้งปูนซีเมนต์ทนซัลเฟต
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค พลาส 20 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค พลาส 20 L

   

  • จระเข้ แอดมิค พลาส น้ำยาผสมปูนฉาบ ปูนก่อ เพิ่มการยึดเกาะ

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาผสมปูนซีเมนต์ก่อฉาบชนิดน้ำที่มีส่วนผสมของสารโพลิเมอร์ ซึ่งจะช่วยลดแรงตึงผิวในปูน ทำให้น้ำที่ผสมมีโอกาสทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์หรือทรายได้อย่างทั่วถึงและสมบูรณ์ มีความลื่นในตัว ง่ายต่อการทำให้ผิวเรียบ และยังมีส่วนผสมของสารที่ทำให้ช่วยอุ้มน้ำ ป้องกันการสูญเสียน้ำ โดยทำให้ปูนแห้งอย่างช้า ๆ ป้องกันการแตกร้าว ทำให้ฉาบได้บาง ง่ายต่อการฉาบเพดานและฉาบผนัง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทุกชนิด ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบและแรงยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น และมีความคงทน
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบ
  • ให้ค่ากำลังดีขึ้น การยึดเกาะสูง มีความคงทน
  • ปูนฉาบลื่น อ่อนตัว และช่วยให้ปูนแห้งตัวอย่างสม่ำเสมอ
  • ลดการหดตัว บริเวณเนื้อปูนจึงไม่แยกตัวจากกัน และลดการแตกลายของปูนก่อนฉาบ
  • ใช้ผสมปูนฉาบ หรือปูนก่อ เพิ่มความสามารถในการฉาบและแรงยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค พลาส 200 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค พลาส 200 L

   

  • จระเข้ แอดมิค พลาส น้ำยาผสมปูนฉาบ ปูนก่อ เพิ่มการยึดเกาะ

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาผสมปูนซีเมนต์ก่อฉาบชนิดน้ำที่มีส่วนผสมของสารโพลิเมอร์ ซึ่งจะช่วยลดแรงตึงผิวในปูน ทำให้น้ำที่ผสมมีโอกาสทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์หรือทรายได้อย่างทั่วถึงและสมบูรณ์ มีความลื่นในตัว ง่ายต่อการทำให้ผิวเรียบ และยังมีส่วนผสมของสารที่ทำให้ช่วยอุ้มน้ำ ป้องกันการสูญเสียน้ำ โดยทำให้ปูนแห้งอย่างช้า ๆ ป้องกันการแตกร้าว ทำให้ฉาบได้บาง ง่ายต่อการฉาบเพดานและฉาบผนัง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทุกชนิด ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบและแรงยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น และมีความคงทน
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบ
  • ให้ค่ากำลังดีขึ้น การยึดเกาะสูง มีความคงทน
  • ปูนฉาบลื่น อ่อนตัว และช่วยให้ปูนแห้งตัวอย่างสม่ำเสมอ
  • ลดการหดตัว บริเวณเนื้อปูนจึงไม่แยกตัวจากกัน และลดการแตกลายของปูนก่อนฉาบ
  • ใช้ผสมปูนฉาบ หรือปูนก่อ เพิ่มความสามารถในการฉาบและแรงยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค พลาส 5 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค พลาส 5 L

   

  • จระเข้ แอดมิค พลาส น้ำยาผสมปูนฉาบ ปูนก่อ เพิ่มการยึดเกาะ

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาผสมปูนซีเมนต์ก่อฉาบชนิดน้ำที่มีส่วนผสมของสารโพลิเมอร์ ซึ่งจะช่วยลดแรงตึงผิวในปูน ทำให้น้ำที่ผสมมีโอกาสทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์หรือทรายได้อย่างทั่วถึงและสมบูรณ์ มีความลื่นในตัว ง่ายต่อการทำให้ผิวเรียบ และยังมีส่วนผสมของสารที่ทำให้ช่วยอุ้มน้ำ ป้องกันการสูญเสียน้ำ โดยทำให้ปูนแห้งอย่างช้า ๆ ป้องกันการแตกร้าว ทำให้ฉาบได้บาง ง่ายต่อการฉาบเพดานและฉาบผนัง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทุกชนิด ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบและแรงยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น และมีความคงทน
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบ
  • ให้ค่ากำลังดีขึ้น การยึดเกาะสูง มีความคงทน
  • ปูนฉาบลื่น อ่อนตัว และช่วยให้ปูนแห้งตัวอย่างสม่ำเสมอ
  • ลดการหดตัว บริเวณเนื้อปูนจึงไม่แยกตัวจากกัน และลดการแตกลายของปูนก่อนฉาบ
  • ใช้ผสมปูนฉาบ หรือปูนก่อ เพิ่มความสามารถในการฉาบและแรงยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาล
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค เคียว 20 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค เคียว 20 L

   

  • จระเข้ แอดมิค เคียว น้ำยาบ่มคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิด Sodium Silicate ประสิทธิภาพสูง โดยจะก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบบนผิวหน้าคอนกรีตหรือมอร์ตา เพราะป้องกันการระเหยของน้ำที่เร็วเกินไปในสภาพที่ร้อนหรือลมแรง ซึ่งจะช่วยให้การเกิดปฏิกิริยาในคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการแตกร้าว
  • ลดการหดตัวหรือแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำ
  • เพิ่มความแข็งแกร่งของพื้นผิว
  • ลดฝุ่นจากผิวหน้าคอนกรีต
  • ประหยัดเวลาและแรงงานเมื่อใช้งานแบบพ่น
  • เหมาะสำหรับบ่มคอนกรีตทั่วไปหรือบริเวณบนที่กว้าง เช่น พื้นลานจอดรถ สะพาน ถนน
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีฟ้าอ่อน
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค เคียว 200 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค เคียว 200 L

   

  • จระเข้ แอดมิค เคียว น้ำยาบ่มคอนกรีต

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิด Sodium Silicate ประสิทธิภาพสูง โดยจะก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบบนผิวหน้าคอนกรีตหรือมอร์ตา เพราะป้องกันการระเหยของน้ำที่เร็วเกินไปในสภาพที่ร้อนหรือลมแรง ซึ่งจะช่วยให้การเกิดปฏิกิริยาในคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการแตกร้าว
  • ลดการหดตัวหรือแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำ
  • เพิ่มความแข็งแกร่งของพื้นผิว
  • ลดฝุ่นจากผิวหน้าคอนกรีต
  • ประหยัดเวลาและแรงงานเมื่อใช้งานแบบพ่น
  • เหมาะสำหรับบ่มคอนกรีตทั่วไปหรือบริเวณบนที่กว้าง เช่น พื้นลานจอดรถ สะพาน ถนน
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีฟ้าอ่อน
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว 20 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว 20 L

   

  • จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำเข้มข้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำเข้มข้น มีความหนืดต่ำ สามารถผสมน้ำได้ 4-6 เท่า ใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด น้ำยาจะเคลือบเป็นฟิล์มบางระหว่างผิวแบบและคอนกรีต แต่ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรกกับผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหล่อ ช่วยให้การถอดออกแบบรวดเร็ว สะอาด และง่ายขึ้น ควรใช้ในบริเวณที่ร่ม ไม่มีลมแรงหรือฝนชะล้าง
  • เหมาะสำหรับการถอดแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก และอลูมิเนียม
  • ถอดแบบได้ง่าย และล้างทำความสะอาดได้
  • ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานคอนกรีตที่สวยเรียบเนียน
  • ป้องกันแบบเหล็กสนิม
  • ความหนืดตัวต่ำ ได้พื้นที่มาก
  • ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
  • เหมาะสำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด ในบริเวณที่ร่ม ไม่มีลมแรงหรือฝนชะล้าง
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาลอมเหลืองอ่อน เปลี่ยนเป็นสีขาวนมเมื่อผสมน้ำ
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว 200 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว 200 L

   

  • จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำเข้มข้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำเข้มข้น มีความหนืดต่ำ สามารถผสมน้ำได้ 4-6 เท่า ใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด น้ำยาจะเคลือบเป็นฟิล์มบางระหว่างผิวแบบและคอนกรีต แต่ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรกกับผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหล่อ ช่วยให้การถอดออกแบบรวดเร็ว สะอาด และง่ายขึ้น ควรใช้ในบริเวณที่ร่ม ไม่มีลมแรงหรือฝนชะล้าง
  • เหมาะสำหรับการถอดแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก และอลูมิเนียม
  • ถอดแบบได้ง่าย และล้างทำความสะอาดได้
  • ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานคอนกรีตที่สวยเรียบเนียน
  • ป้องกันแบบเหล็กสนิม
  • ความหนืดตัวต่ำ ได้พื้นที่มาก
  • ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
  • เหมาะสำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด ในบริเวณที่ร่ม ไม่มีลมแรงหรือฝนชะล้าง
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาลอมเหลืองอ่อน เปลี่ยนเป็นสีขาวนมเมื่อผสมน้ำ
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ 20 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ 20 L

   

  • จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำมัน

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำมันสำเร็จรูปพร้อมใช้ มีความหนืดต่ำ ใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด น้ำยาเคลือบเป็นฟิล์มระหว่างผิวแบบ และคอนกรีตแต่ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรกกับผิวคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกาะติดกับแบบหล่อช่วยให้การถอดแบบรวดเร็ว สะอาดและง่ายขึ้น
  • เหมาะสำหรับการถอดแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก และอลูมิเนียม
  • ถอดแบบง่าย และล้างทำความสะอาดได้
  • ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานคอนกรีตที่สวยเรียบเนียน
  • ปกป้องแบบเหล็กจากสนิม
  • ความหนืดตัวต่ำ ทาได้พื้นที่มาก
  • ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
  • เหมาะสำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด ใช้ได้ทั้งบริเวณภายนอกและภายในอาคาร
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาลอมเหลือง
 • JORAKAY จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ 200 L

  JORAKAY จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ 200 L

   

  • จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำมัน

   

  คุณสมบัติ

   

  • น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำมันสำเร็จรูปพร้อมใช้ มีความหนืดต่ำ ใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด น้ำยาเคลือบเป็นฟิล์มระหว่างผิวแบบ และคอนกรีตแต่ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรกกับผิวคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกาะติดกับแบบหล่อช่วยให้การถอดแบบรวดเร็ว สะอาดและง่ายขึ้น
  • เหมาะสำหรับการถอดแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก และอลูมิเนียม
  • ถอดแบบง่าย และล้างทำความสะอาดได้
  • ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานคอนกรีตที่สวยเรียบเนียน
  • ปกป้องแบบเหล็กจากสนิม
  • ความหนืดตัวต่ำ ทาได้พื้นที่มาก
  • ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
  • เหมาะสำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด ใช้ได้ทั้งบริเวณภายนอกและภายในอาคาร
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีน้ำตาลอมเหลือง
 • LANKO 322 PROOF 5 L

  LANKO 322 PROOF 5 L

   

  • น้ำยาผสมกันซึม สำหรับคอนกรีตหรือปูนฉาบ

   

  คุณสมบัติ

   

  • เป็นน้ำยาลดน้ำ (Plasticizer) ใช้ผสม ในคอนกรีตหรือมอร์ต้า ช่วยทำให้คอนกรีตมีความเหลว สามารถเทได้ และมีคุณสมบัติกันซึมที่ดี
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตมากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำในการผสม
  • ง่ายต่อการจี้เนื้อคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตอัดตัวแน่นขึ้น
  • ให้ค่ากำลังอัด และความทนทาน
  • ลดอัตราการหดตัว
  • ช่วยเพิ่มคุณสมบัติกันซึมของคอนกรีต
  • เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเล็ก ๆ ของซีเมนต์ได้ดี
  • ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบ ต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยากันซึม ในงานก่ออิฐฉาบปูน และงานโครงสร้างคอนกรีต
  • สี : ของเหลวสีน้ำตาล
 • LANKO 361 CURE 20 L

  LANKO 361 CURE 20 L

   

  • น้ำยาบ่มคอนกรีต พร้อมใช้

   

  คุณสมบัติ

   

  • เมื่อนำไปฉีดพ่นบนคอนกรีตสด จะก่อตัวเป็นผลึกขนาดเล็กขึ้นบนผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งช่วยชะลอคอนกรีตจากการระเหยของน้ำ
  • ช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตแห้งตัวเร็วเกินไป
  • สำหรับโครงสร้างคอนกรีต พื้นผิวคอนกรีต
  • สี : ของเหลวสีฟ้าใส
  • ขนาด : 20 L / 200 L
 • LANKO 361 CURE 200 L

  LANKO 361 CURE 200 L

   

  • น้ำยาบ่มคอนกรีต พร้อมใช้

   

  คุณสมบัติ

   

  • เมื่อนำไปฉีดพ่นบนคอนกรีตสด จะก่อตัวเป็นผลึกขนาดเล็กขึ้นบนผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งช่วยชะลอคอนกรีตจากการระเหยของน้ำ
  • ช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตแห้งตัวเร็วเกินไป
  • สำหรับโครงสร้างคอนกรีต พื้นผิวคอนกรีต
  • สี : ของเหลวสีฟ้าใส
  • ขนาด : 20 L / 200 L
 • Sika Antisol S TH 200 L

  Sika Antisol S TH 200 L

   

  • น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้ ที่เป็นสารประกอบโซเดียมซิลิเกต ใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิวคอนกรีตสด ช่วยลดการระเหยของน้ำในคอนกรีต และทำให้ปฏิกริยาไฮเดรชั่นในคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • เป็นของเหลวใส ไม่เป็นพิษ และไม่เป็นคราบเปรอะเปื้อน
  • ช่วยทำให้คอนกรีตเกิดปฏิกริยาไฮเดรชั่นที่สมบูรณ์ ทำให้ได้เนื้อคอนกรีตที่คงทนแข็งแรง และมีค่ากำลังที่ดี
  • จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีต เป็นการบ่มคอนกรีตแบบถาวร และด้วยคุณสมบัติการแข็งตัวที่ผิวหน้า จะช่วยป้องกันมิให้เกิดฝุ่นละอองได้ง่าย
  • ไม่ติดไฟ
  • ลดโอกาสของการหดตัวของพื้นผิวคอนกรีตที่เป็นผล ทำให้เกิดการแตกร้าวแบบ Hairline Crack หรือ Crazing Crack
  • สามารถเดินผ่านบนพื้นผิวคอนกรีตที่มีการบ่มด้วย Antisol® S ไว้หลังจาก 24 ชั่วโมงได้
  • เหมาะกับงานบ่มคอนกรีตที่ต้องมีการแต่งผิวอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น งานฉาบแต่งผิว หรือทาสีทับ เป็นต้น
  • ใช้งานง่าย การเตรียมพื้นผิวก่อนการบ่ม จึงไม่จำเป็น
  • สามารถใช้บ่มผิวคอนกรีตในแนวดิ่งได้ ซึ่งน้ำยาบ่มจำพวกเรซิ่นไม่เหมาะสมกับงานในลักษณะดังกล่าว
  • สี : ฟ้าใส
  • ขนาด : 25 L / 200 L
 • Sika Antisol S TH 25 L

  Sika Antisol S TH 25 L

   

  • น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้ ที่เป็นสารประกอบโซเดียมซิลิเกต ใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิวคอนกรีตสด ช่วยลดการระเหยของน้ำในคอนกรีต และทำให้ปฏิกริยาไฮเดรชั่นในคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

   

  คุณสมบัติ

   

  • เป็นของเหลวใส ไม่เป็นพิษ และไม่เป็นคราบเปรอะเปื้อน
  • ช่วยทำให้คอนกรีตเกิดปฏิกริยาไฮเดรชั่นที่สมบูรณ์ ทำให้ได้เนื้อคอนกรีตที่คงทนแข็งแรง และมีค่ากำลังที่ดี
  • จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีต เป็นการบ่มคอนกรีตแบบถาวร และด้วยคุณสมบัติการแข็งตัวที่ผิวหน้า จะช่วยป้องกันมิให้เกิดฝุ่นละอองได้ง่าย
  • ไม่ติดไฟ
  • ลดโอกาสของการหดตัวของพื้นผิวคอนกรีตที่เป็นผล ทำให้เกิดการแตกร้าวแบบ Hairline Crack หรือ Crazing Crack
  • สามารถเดินผ่านบนพื้นผิวคอนกรีตที่มีการบ่มด้วย Antisol® S ไว้หลังจาก 24 ชั่วโมงได้
  • เหมาะกับงานบ่มคอนกรีตที่ต้องมีการแต่งผิวอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น งานฉาบแต่งผิว หรือทาสีทับ เป็นต้น
  • ใช้งานง่าย การเตรียมพื้นผิวก่อนการบ่ม จึงไม่จำเป็น
  • สามารถใช้บ่มผิวคอนกรีตในแนวดิ่งได้ ซึ่งน้ำยาบ่มจำพวกเรซิ่นไม่เหมาะสมกับงานในลักษณะดังกล่าว
  • สี : ฟ้าใส
  • ขนาด : 25 L / 200 L
 • Sika Plastocrete 25 L

  Sika Plastocrete 25 L

   

  • น้ำยากันซึม สำหรับคอนกรีตและมอร์ต้าในรูปแบบของเหลว ช่วยทำให้คอนกรีตสามารถลดน้ำและกันซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มความสามารถในการเทได้โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำ
  • ทำให้ง่ายต่อการจี้เนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตอัดตัวแน่นขึ้น
  • เพิ่มค่ากำลังอัดและความทนทาน
  • ช่วยลดการหดตัวของคอนกรีต
  • ช่วยลดการซึมผ่านของน้ำ
  • ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเล็ก ๆ ของซีเมนต์
  • ไม่มีส่วนผสมของสารคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนเหล็กเสริม
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยากันซึม ในงานก่ออิฐและโครงสร้างคอนกรีต
  • สี : ของเหลวสีน้ำตาล
  • ขนาด : 5 L / 25 L
 • Sika Plastocrete 5 L

  Sika Plastocrete 5 L

   

  • น้ำยากันซึม สำหรับคอนกรีตและมอร์ต้าในรูปแบบของเหลว ช่วยทำให้คอนกรีตสามารถลดน้ำและกันซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  คุณสมบัติ

   

  • เพิ่มความสามารถในการเทได้โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำ
  • ทำให้ง่ายต่อการจี้เนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตอัดตัวแน่นขึ้น
  • เพิ่มค่ากำลังอัดและความทนทาน
  • ช่วยลดการหดตัวของคอนกรีต
  • ช่วยลดการซึมผ่านของน้ำ
  • ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเล็ก ๆ ของซีเมนต์
  • ไม่มีส่วนผสมของสารคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนเหล็กเสริม
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยากันซึม ในงานก่ออิฐและโครงสร้างคอนกรีต
  • สี : ของเหลวสีน้ำตาล
  • ขนาด : 5 L / 25 L
thTH

Main Menu