• AQUA FAT-30S(PP) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 30 L รุ่น Fat (ตะแกรงพลาสติก)

  AQUA FAT-30S(PP) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 30 L รุ่น Fat (ตะแกรงพลาสติก)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) คุณภาพสูง เป็นเนื้อเดียวกันทั้งใบ แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
  • ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ Rotational Moulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน
  • ส่วนที่ 1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมั
  • ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ซิงค์ล้างจานหรือตั้งพื้น
  • ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการถอดตะแกรงดักขยะได้ สามารถระบายน้ำทิ้งได้โดยง่าย
  • อุปกรณ์ :

  – ตะแกรงดักขยะแบบ Plastic (PP)

  – ข้อต่อท่อเข้า-ออก ขนาด 2″

  – ท่อ Drain บน (สายอ่อน) ขนาด 1″

  • การรับประกัน : ตัวถัง 5 ปี / อุปกรณ์ 1 ปี
 • AQUA FAT-30S(SS) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 30 L รุ่น Fat (ตะแกรงสเตนเลส)

  AQUA FAT-30S(SS) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 30 L รุ่น Fat (ตะแกรงสเตนเลส)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) คุณภาพสูง เป็นเนื้อเดียวกันทั้งใบ แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
  • ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ Rotational Moulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน
  • ส่วนที่ 1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมั
  • ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ซิงค์ล้างจานหรือตั้งพื้น
  • ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการถอดตะแกรงดักขยะได้ สามารถระบายน้ำทิ้งได้โดยง่าย
  • อุปกรณ์ :

  – ตะแกรงดักขยะแบบ Stainless (SS)

  – ข้อต่อท่อเข้า-ออก ขนาด 2″

  – ท่อ Drain บน (สายอ่อน) ขนาด 1″

  • การรับประกัน : ตัวถัง 5 ปี / อุปกรณ์ 1 ปี
 • AQUA FAT-40S(PP) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 40 L รุ่น Fat (ตะแกรงพลาสติก)

  AQUA FAT-40S(PP) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 40 L รุ่น Fat (ตะแกรงพลาสติก)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) คุณภาพสูง เป็นเนื้อเดียวกันทั้งใบ แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
  • ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ Rotational Moulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน
  • ส่วนที่ 1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมั
  • ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ซิงค์ล้างจานหรือตั้งพื้น
  • ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการถอดตะแกรงดักขยะได้ สามารถระบายน้ำทิ้งได้โดยง่าย
  • อุปกรณ์ :

  – ตะแกรงดักขยะแบบ Plastic (PP)

  – ข้อต่อท่อเข้า-ออก ขนาด 2″

  – ท่อ Drain บน (สายอ่อน) ขนาด 1″

  • การรับประกัน : ตัวถัง 5 ปี / อุปกรณ์ 1 ปี
 • AQUA FAT-40S(SS) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 40 L รุ่น Fat (ตะแกรงสเตนเลส)

  AQUA FAT-40S(SS) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 40 L รุ่น Fat (ตะแกรงสเตนเลส)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) คุณภาพสูง เป็นเนื้อเดียวกันทั้งใบ แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
  • ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ Rotational Moulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน
  • ส่วนที่ 1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมั
  • ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ซิงค์ล้างจานหรือตั้งพื้น
  • ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการถอดตะแกรงดักขยะได้ สามารถระบายน้ำทิ้งได้โดยง่าย
  • อุปกรณ์ :

  – ตะแกรงดักขยะแบบ Stainless (SS)

  – ข้อต่อท่อเข้า-ออก ขนาด 2″

  – ท่อ Drain บน (สายอ่อน) ขนาด 1″

  • การรับประกัน : ตัวถัง 5 ปี / อุปกรณ์ 1 ปี
 • AQUA GT-150S ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 150 L รุ่น GT

  AQUA GT-150S ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 150 L รุ่น GT

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) คุณภาพสูง เป็นเนื้อเดียวกันทั้งใบ แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
  • ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ Rotational Moulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน
  • ส่วนที่ 1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมั
  • ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ซิงค์ล้างจานหรือตั้งพื้น
  • ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการถอดตะแกรงดักขยะได้ สามารถระบายน้ำทิ้งได้โดยง่าย
  • อุปกรณ์ :

  – ตะแกรงดักขยะแบบ Stainless (SS)

  – ข้อต่อท่อเข้า-ออก ขนาด 2″

  – ท่อ Drain บน (สายอ่อน) ขนาด 1″

  • การรับประกัน : ตัวถัง 5 ปี / อุปกรณ์ 1 ปี
 • AQUA GT-15S ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 15 L รุ่น GT

  AQUA GT-15S ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 15 L รุ่น GT

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) คุณภาพสูง เป็นเนื้อเดียวกันทั้งใบ แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
  • ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ Rotational Moulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน
  • ส่วนที่ 1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมั
  • ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ซิงค์ล้างจานหรือตั้งพื้น
  • ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการถอดตะแกรงดักขยะได้ สามารถระบายน้ำทิ้งได้โดยง่าย
  • อุปกรณ์ :

  – ตะแกรงดักขยะแบบ Stainless (SS)

  – ข้อต่อท่อเข้า-ออก ขนาด 2″

  – ท่อ Drain บน (สายอ่อน) ขนาด 1″

  • การรับประกัน : ตัวถัง 5 ปี / อุปกรณ์ 1 ปี
 • AQUA GT-30S ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 30 L รุ่น GT

  AQUA GT-30S ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 30 L รุ่น GT

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) คุณภาพสูง เป็นเนื้อเดียวกันทั้งใบ แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
  • ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ Rotational Moulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน
  • ส่วนที่ 1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมั
  • ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ซิงค์ล้างจานหรือตั้งพื้น
  • ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการถอดตะแกรงดักขยะได้ สามารถระบายน้ำทิ้งได้โดยง่าย
  • อุปกรณ์ :

  – ตะแกรงดักขยะแบบ Stainless (SS)

  – ข้อต่อท่อเข้า-ออก ขนาด 2″

  – ท่อ Drain บน (สายอ่อน) ขนาด 1″

  • การรับประกัน : ตัวถัง 5 ปี / อุปกรณ์ 1 ปี
 • AQUA GT-60S ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 60 L รุ่น GT

  AQUA GT-60S ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 60 L รุ่น GT

   

  คุณสมบัติ

   

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) คุณภาพสูง เป็นเนื้อเดียวกันทั้งใบ แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
  • ภายในมีแผ่นบังคับทิศทางน้ำเพื่อการแยกชั้นของไขมันที่ดีขึ้น มีตะแกรงดักขยะทำจากวัสดุสแตนเลสกันสนิม ผลิตจากกระบวนการ Rotational Moulding ทำให้ผนังหนาและมีความแข็งแรงทนทาน
  • ส่วนที่ 1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมั
  • ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งใต้ซิงค์ล้างจานหรือตั้งพื้น
  • ทำความสะอาดได้ง่าย โดยการถอดตะแกรงดักขยะได้ สามารถระบายน้ำทิ้งได้โดยง่าย
  • อุปกรณ์ :

  – ตะแกรงดักขยะแบบ Stainless (SS)

  – ข้อต่อท่อเข้า-ออก ขนาด 2″

  – ท่อ Drain บน (สายอ่อน) ขนาด 1″

  • การรับประกัน : ตัวถัง 5 ปี / อุปกรณ์ 1 ปี
 • DOS GT-01/BK-140L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 140 L รุ่น DGT

  DOS GT-01/BK-140L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 140 L รุ่น DGT

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังดักไขมัน รุ่น DGT ทรงสี่เหลี่ยม ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น รองรับการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
  • ผิวเรียบลื่น ไขมันเกาะตัวยาก และทำความสะอาดได้ง่าย
  • ตะแกรงภายในผลิตด้วยวัสดุ PP เหนียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม
  • ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ มีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
 • DOS GT-01/BK-50L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 50 L รุ่น DGT

  DOS GT-01/BK-50L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 50 L รุ่น DGT

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังดักไขมัน รุ่น DGT ทรงสี่เหลี่ยม ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น รองรับการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
  • ผิวเรียบลื่น ไขมันเกาะตัวยาก และทำความสะอาดได้ง่าย
  • ตะแกรงภายในผลิตด้วยวัสดุ PP เหนียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม
  • ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ มีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
 • DOS GT-01/BK-90L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 90 L รุ่น DGT

  DOS GT-01/BK-90L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 90 L รุ่น DGT

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังดักไขมัน รุ่น DGT ทรงสี่เหลี่ยม ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น รองรับการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
  • ผิวเรียบลื่น ไขมันเกาะตัวยาก และทำความสะอาดได้ง่าย
  • ตะแกรงภายในผลิตด้วยวัสดุ PP เหนียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม
  • ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำ มีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
 • DOS GT-03/BK-10L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 10 L รุ่น Century

  DOS GT-03/BK-10L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 10 L รุ่น Century

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังดักไขมันที่มีระบบการทำงานและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหรือห้องครัวภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
  • ดีไซน์ฝาถังใหม่ สี Two Tone สวยสะดุดตา ลวดลายบนฝาและหูหิ้วลายใหม่ กลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์ ใช้งานสะดวกทั้งจากการถ่ายเศษอาหารและการทำความสะอาด
  • ท่อระบายไขมัน (Grease Drainage) ยืดหยุ่น ทนทาน ระบายได้ดี ด้วย Flexy Flex สายอ่อนระบายไขมันชนิดมีลอนสปริง พร้อมที่พักสายไม่คดงอบิดเบี้ยวง่าย สะดวกต่อการใช้งานด้วยที่พักสายที่เก็บได้มิดชิดและแน่นหนากว่าแบบทั่ว ๆ ไป
  • ข้อต่อน้ำเข้า-ออกและระบายตะกอน (Inlet-Outlet Pipe) ผลิตจากพลาสติก ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน
  • ตะแกรงดักเศษอาหาร (Screen) ตะแกรงพอลิเมอร์ ขนาดใหญ่พิเศษ ผลิตจาก Nylon-6 เหนียวทน ไม่เป็นสนิม ไม่บุบหรือเปราะแตกหักง่าย จุเศษอาหารได้มาก เพิ่มปริมาตรเก็บกักมากกว่ารูปแบบเดิมกว่าเท่าตัว และทำความสะอาดง่ายกว่าตะแกรงโลหะแบบเดิม
  • ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน
   1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไว้
   2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
   3. ท่อระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ 7 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่อน้ำออกลงถุงดำหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง
  • ตำแหน่งการทำงาน : เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี
  • รับประกัน 1 ปี
 • DOS GT-03/BK-120L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 120 L รุ่น Century

  DOS GT-03/BK-120L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 120 L รุ่น Century

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังดักไขมันที่มีระบบการทำงานและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหรือห้องครัวภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
  • ดีไซน์ฝาถังใหม่ สี Two Tone สวยสะดุดตา ลวดลายบนฝาและหูหิ้วลายใหม่ กลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์ ใช้งานสะดวกทั้งจากการถ่ายเศษอาหารและการทำความสะอาด
  • ท่อระบายไขมัน (Grease Drainage) ยืดหยุ่น ทนทาน ระบายได้ดี ด้วย Flexy Flex สายอ่อนระบายไขมันชนิดมีลอนสปริง พร้อมที่พักสายไม่คดงอบิดเบี้ยวง่าย สะดวกต่อการใช้งานด้วยที่พักสายที่เก็บได้มิดชิดและแน่นหนากว่าแบบทั่ว ๆ ไป
  • ข้อต่อน้ำเข้า-ออกและระบายตะกอน (Inlet-Outlet Pipe) ผลิตจากพลาสติก ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน
  • ตะแกรงดักเศษอาหาร (Screen) ตะแกรงพอลิเมอร์ ขนาดใหญ่พิเศษ ผลิตจาก Nylon-6 เหนียวทน ไม่เป็นสนิม ไม่บุบหรือเปราะแตกหักง่าย จุเศษอาหารได้มาก เพิ่มปริมาตรเก็บกักมากกว่ารูปแบบเดิมกว่าเท่าตัว และทำความสะอาดง่ายกว่าตะแกรงโลหะแบบเดิม
  • ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน
   1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไว้
   2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
   3. ท่อระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ 7 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่อน้ำออกลงถุงดำหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง
  • ตำแหน่งการทำงาน : เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี
  • รับประกัน 1 ปี
 • DOS GT-03/BK-260L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 260 L รุ่น Century

  DOS GT-03/BK-260L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 260 L รุ่น Century

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังดักไขมันที่มีระบบการทำงานและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหรือห้องครัวภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
  • ดีไซน์ฝาถังใหม่ สี Two Tone สวยสะดุดตา ลวดลายบนฝาและหูหิ้วลายใหม่ กลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์ ใช้งานสะดวกทั้งจากการถ่ายเศษอาหารและการทำความสะอาด
  • ท่อระบายไขมัน (Grease Drainage) ยืดหยุ่น ทนทาน ระบายได้ดี ด้วย Flexy Flex สายอ่อนระบายไขมันชนิดมีลอนสปริง พร้อมที่พักสายไม่คดงอบิดเบี้ยวง่าย สะดวกต่อการใช้งานด้วยที่พักสายที่เก็บได้มิดชิดและแน่นหนากว่าแบบทั่ว ๆ ไป
  • ข้อต่อน้ำเข้า-ออกและระบายตะกอน (Inlet-Outlet Pipe) ผลิตจากพลาสติก ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน
  • ตะแกรงดักเศษอาหาร (Screen) ตะแกรงพอลิเมอร์ ขนาดใหญ่พิเศษ ผลิตจาก Nylon-6 เหนียวทน ไม่เป็นสนิม ไม่บุบหรือเปราะแตกหักง่าย จุเศษอาหารได้มาก เพิ่มปริมาตรเก็บกักมากกว่ารูปแบบเดิมกว่าเท่าตัว และทำความสะอาดง่ายกว่าตะแกรงโลหะแบบเดิม
  • ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน
   1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไว้
   2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
   3. ท่อระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ 7 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่อน้ำออกลงถุงดำหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง
  • ตำแหน่งการทำงาน : เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี
  • รับประกัน 1 ปี
 • DOS GT-03/BK-50L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 50 L รุ่น Century

  DOS GT-03/BK-50L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 50 L รุ่น Century

   

  คุณสมบัติ

   

  • ถังดักไขมันที่มีระบบการทำงานและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าหรือห้องครัวภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
  • ดีไซน์ฝาถังใหม่ สี Two Tone สวยสะดุดตา ลวดลายบนฝาและหูหิ้วลายใหม่ กลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์ ใช้งานสะดวกทั้งจากการถ่ายเศษอาหารและการทำความสะอาด
  • ท่อระบายไขมัน (Grease Drainage) ยืดหยุ่น ทนทาน ระบายได้ดี ด้วย Flexy Flex สายอ่อนระบายไขมันชนิดมีลอนสปริง พร้อมที่พักสายไม่คดงอบิดเบี้ยวง่าย สะดวกต่อการใช้งานด้วยที่พักสายที่เก็บได้มิดชิดและแน่นหนากว่าแบบทั่ว ๆ ไป
  • ข้อต่อน้ำเข้า-ออกและระบายตะกอน (Inlet-Outlet Pipe) ผลิตจากพลาสติก ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน
  • ตะแกรงดักเศษอาหาร (Screen) ตะแกรงพอลิเมอร์ ขนาดใหญ่พิเศษ ผลิตจาก Nylon-6 เหนียวทน ไม่เป็นสนิม ไม่บุบหรือเปราะแตกหักง่าย จุเศษอาหารได้มาก เพิ่มปริมาตรเก็บกักมากกว่ารูปแบบเดิมกว่าเท่าตัว และทำความสะอาดง่ายกว่าตะแกรงโลหะแบบเดิม
  • ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน
   1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไว้
   2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
   3. ท่อระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ 7 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่อน้ำออกลงถุงดำหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง
  • ตำแหน่งการทำงาน : เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี
  • รับประกัน 1 ปี
 • DOS GT-05/GY-15L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 15 L รุ่น G-TEK

  DOS GT-05/GY-15L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 15 L รุ่น G-TEK

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปัญหาน้ำเสีย ท่อน้ำอุดตันอันเนื่องมาจากไขมันจะหมดไป เมื่อคุณเลือกใช้ถังดักไขมัน DOS G-TEK ที่มีระบบการทำงานภายในที่สมบูรณ์แบบ เพื่อคงประสิทธิภาพการบำบัดที่ดี
  • ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหาร หรือภัตตาคาร เนื่องจากน้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่จำกัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน
  • ถังดักไขมันจะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ เมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น
  • ผิวเรียบลื่น ทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ Polypropylene (PP) ผสานการขึ้นรูปด้วยการฉีดทำให้ได้ถังดักไขมันที่มีผิวเรียบลื่นเป็นพิเศษ ไขมันจึงเกาะตัวยาก สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
  • วัสดุแห่งนวัตกรรมยานยนต์ ตัวถังและฝาผลิตจาก Polypropylene (PP) ที่มีผิวเรียบลื่น ทนต่อการกัดกร่อนและความร้อนสูงกว่า PE
  • ท่อเข้า-ออก ใช้ Spin Weld Technology ตัดปัญหาการรั่วซึมบริเวณท่อเข้า-ออกจากเทคโนโลยีการเชื่อมแบบเดิม
  • ชุดท่อน้ำออกและชุดระบายไขมัน ออกแบบใหม่ให้ผสานระหว่างความสวยงามกับการใช้งานที่ลงตัว โดยให้ซ่อนท่อระบายไขมันในแนวดิ่ง มีผลให้ระบายไขมันได้หมดจดและไม่ยื่นเกะกะ
  • ตะแกรงภายใน ผลิตด้วยวัสดุ Nylon 6 ที่เหนียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ตัดปัญหาเรื่องสนิมหรือการบุบสลายเมื่อเคาะล้างทำความสะอาด
  • ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน
   1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไว้
   2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
   3. ท่อระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ 7 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่อน้ำออกลงถุงดำหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง
  • ตำแหน่งการทำงาน : เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี
  • รับประกัน 1 ปี
 • DOS GT-05/GY-40L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 40 L รุ่น G-TEK

  DOS GT-05/GY-40L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 40 L รุ่น G-TEK

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปัญหาน้ำเสีย ท่อน้ำอุดตันอันเนื่องมาจากไขมันจะหมดไป เมื่อคุณเลือกใช้ถังดักไขมัน DOS G-TEK ที่มีระบบการทำงานภายในที่สมบูรณ์แบบ เพื่อคงประสิทธิภาพการบำบัดที่ดี
  • ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหาร หรือภัตตาคาร เนื่องจากน้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่จำกัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน
  • ถังดักไขมันจะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ เมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น
  • ผิวเรียบลื่น ทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ Polypropylene (PP) ผสานการขึ้นรูปด้วยการฉีดทำให้ได้ถังดักไขมันที่มีผิวเรียบลื่นเป็นพิเศษ ไขมันจึงเกาะตัวยาก สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
  • วัสดุแห่งนวัตกรรมยานยนต์ ตัวถังและฝาผลิตจาก Polypropylene (PP) ที่มีผิวเรียบลื่น ทนต่อการกัดกร่อนและความร้อนสูงกว่า PE
  • ท่อเข้า-ออก ใช้ Spin Weld Technology ตัดปัญหาการรั่วซึมบริเวณท่อเข้า-ออกจากเทคโนโลยีการเชื่อมแบบเดิม
  • ชุดท่อน้ำออกและชุดระบายไขมัน ออกแบบใหม่ให้ผสานระหว่างความสวยงามกับการใช้งานที่ลงตัว โดยให้ซ่อนท่อระบายไขมันในแนวดิ่ง มีผลให้ระบายไขมันได้หมดจดและไม่ยื่นเกะกะ
  • ตะแกรงภายใน ผลิตด้วยวัสดุ Nylon 6 ที่เหนียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ตัดปัญหาเรื่องสนิมหรือการบุบสลายเมื่อเคาะล้างทำความสะอาด
  • ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน
   1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไว้
   2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
   3. ท่อระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ 7 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่อน้ำออกลงถุงดำหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง
  • ตำแหน่งการทำงาน : เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี
  • รับประกัน 1 ปี
 • DOS GT-06/BK-15L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 15 L รุ่น D-SURE

  DOS GT-06/BK-15L ถังดักไขมันใต้ซิงค์ 15 L รุ่น D-SURE

   

  คุณสมบัติ

   

  • ปัญหาน้ำเสีย ท่อน้ำอุดตันอันเนื่องมาจากไขมันจะหมดไป เมื่อคุณเลือกใช้ถังดักไขมัน DOS D-SURE ที่มีระบบการทำงานภายในที่สมบูรณ์แบบ เพื่อคงประสิทธิภาพการบำบัดที่ดี
  • ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียจากครัวของบ้านพักอาศัย ห้องอาหาร หรือภัตตาคาร เนื่องจากน้ำเสียดังกล่าวจะมีน้ำมันและไขมันปนอยู่มาก หากไม่จำกัดออกจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน
  • ถังดักไขมันจะกักน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันลอยตัวขึ้นมาสะสมกันอยู่บนผิวน้ำ เมื่อปริมาณไขมันและน้ำมันสะสมมากขึ้น
  • ชุดท่อน้ำออกและชุดระบายไขมัน ออกแบบใหม่ให้ผสานระหว่างความสวยงามกับการใช้งานที่ลงตัว โดยให้ซ่อนท่อระบายไขมันในแนวดิ่ง มีผลให้ระบายไขมันได้หมดจดและไม่ยื่นเกะกะ
  • ตะแกรงภายใน ผลิตด้วยวัสดุ Nylon 6 ที่เหนียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ตัดปัญหาเรื่องสนิมหรือการบุบสลายเมื่อเคาะล้างทำความสะอาด
  • ระบบการทำงาน 3 ขั้นตอน
   1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไว้
   2. ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับทิศทางการไหลของน้ำและรูปร่างถัง จึงมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
   3. ท่อระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกออกจากน้ำและสะสมอยู่ภายในถังในระยะเวลาประมาณ 7 วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางท่อน้ำออกลงถุงดำหรือภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อนำไปทิ้ง
  • ตำแหน่งการทำงาน : เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อมาตรฐานน้ำที่ดี
  • วัสดุ : Polypropylene (PP)
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP GT-130 AG ถังดักไขมันตั้งพื้น 130 L รุ่น GT

  PP GT-130 AG ถังดักไขมันตั้งพื้น 130 L รุ่น GT

   

  • เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pre-Treatment) โดยระบบจะดักกรองของแข็งและเศษอาหาร และแยกไขมันออกจากน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน ไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวง่าย
  • ตะแกรงดักและกรองเศษอาหาร ผลิตจากวัสดุสเตนเลส ออกจากน้ำทิ้ง
  • ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้มีรูปร่างที่เหมาะสมทางด้านชลศาสตร์บนพื้นผิว เพื่อให้สามารถแยกไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ส่วนกั้นตะกอนหนัก ช่วยป้องกันตะกอนหนักจากการดักไขมันที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ปราศจากสนิม
  • ท่ออ่อนระบายไขมัน ช่วยระบายน้ำ ไขมัน ทิ้งออกจากถัง
  • ประหยัดพื้นที่
  • ใช้สำหรับดักและกรองเศษอาหารรวมถึงไขมันจากเศษอาหาร
  • เหมาะกับการตั้งใต้ซิงค์ล้างจาน
  • รับประกัน 1 ปี
 • PP GT-20 AG ถังดักไขมันตั้งพื้น 20 L รุ่น GT

  PP GT-20 AG ถังดักไขมันตั้งพื้น 20 L รุ่น GT

   

  • เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pre-Treatment) โดยระบบจะดักกรองของแข็งและเศษอาหาร และแยกไขมันออกจากน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP)
  • แข็งแรง ทนทาน ไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวง่าย
  • ตะแกรงดักและกรองเศษอาหาร ผลิตจากวัสดุสเตนเลส ออกจากน้ำทิ้ง
  • ส่วนแยกไขมัน ถูกออกแบบให้มีรูปร่างที่เหมาะสมทางด้านชลศาสตร์บนพื้นผิว เพื่อให้สามารถแยกไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ส่วนกั้นตะกอนหนัก ช่วยป้องกันตะกอนหนักจากการดักไขมันที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ปราศจากสนิม
  • ท่ออ่อนระบายไขมัน ช่วยระบายน้ำ ไขมัน ทิ้งออกจากถัง
  • ประหยัดพื้นที่
  • ใช้สำหรับดักและกรองเศษอาหารรวมถึงไขมันจากเศษอาหาร
  • เหมาะกับการตั้งใต้ซิงค์ล้างจาน
  • รับประกัน 1 ปี
thTH

Main Menu