• JORAKAY จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์ 25 kg

  JORAKAY จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์ 25 kg

   

  • จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์ ซีเมนต์ทากันซึม ตกผลึกผิวหน้าแข็ง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ซีเมนต์ทากันซึมแบบตกผลึก มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ทรายละเอียดและสารเคมี เพื่อใช้สำหรับทำระบบกันซึมในงานคอนกรีต ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาบนคอนกรีต ส่วนผสมของสารเคมีทำหน้าที่แทรกซึมลงไปในผิวคอนกรีตและไปก่อตัวเป็นผลึก สกัดไม่ให้น้ำซึมผ่านผิวคอนกรีตได้ และมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนของผิวคอนกรีตจากสารเคมีและกรด
  • ซีเมนต์ตกผลึกอุดรูพรุนให้ผิวหน้าคอนกรีต ป้องกันน้ำซึมผ่าน
  • กันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม
  • ทนแรงดันน้ำสูงสุด ได้ถึง 7 bar (น้ำ 70 m)
  • ป้องกันการกัดกร่อนของผิวคอนกรีตจากสารเคมีและกรด เช่น ไนเตรด (Nitrates) ซัลเฟต (Sulfates) คลอไรด์ (Chlorides) และ คาร์บอเนต (Carbonates)
  • ไม่มีสารพิษ
  • เหมาะสำหรับงานกันซึมในงานคอนกรีต ซีเมนต์ทั่วไปและอื่น ๆ เช่น ดาดฟ้า ระเบียง ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลา พื้นและผันงคอนกรีต บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์ 5 kg

  JORAKAY จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์ 5 kg

   

  • จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์ ซีเมนต์ทากันซึม ตกผลึกผิวหน้าแข็ง

   

  คุณสมบัติ

   

  • ซีเมนต์ทากันซึมแบบตกผลึก มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ทรายละเอียดและสารเคมี เพื่อใช้สำหรับทำระบบกันซึมในงานคอนกรีต ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำและทาบนคอนกรีต ส่วนผสมของสารเคมีทำหน้าที่แทรกซึมลงไปในผิวคอนกรีตและไปก่อตัวเป็นผลึก สกัดไม่ให้น้ำซึมผ่านผิวคอนกรีตได้ และมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนของผิวคอนกรีตจากสารเคมีและกรด
  • ซีเมนต์ตกผลึกอุดรูพรุนให้ผิวหน้าคอนกรีต ป้องกันน้ำซึมผ่าน
  • กันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม
  • ทนแรงดันน้ำสูงสุด ได้ถึง 7 bar (น้ำ 70 m)
  • ป้องกันการกัดกร่อนของผิวคอนกรีตจากสารเคมีและกรด เช่น ไนเตรด (Nitrates) ซัลเฟต (Sulfates) คลอไรด์ (Chlorides) และ คาร์บอเนต (Carbonates)
  • ไม่มีสารพิษ
  • เหมาะสำหรับงานกันซึมในงานคอนกรีต ซีเมนต์ทั่วไปและอื่น ๆ เช่น ดาดฟ้า ระเบียง ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลา พื้นและผันงคอนกรีต บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ปลั๊ก 1 kg

  JORAKAY จระเข้ ปลั๊ก 1 kg

   

  • จระเข้ ปลั๊ก ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ซีเมนต์ผสมเสร็จ สามารถทำปฏิกิริยาในน้ำได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมรอยรั่วที่เร่งด่วนของคอนกรีตในสภาวะที่รับแรงดันน้ำ รอยรั่วที่มีน้ำซึมตลอดเวลาหรืออยู่ใต้น้ำ จระเข้ ปลั๊ก จะก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานและอุดพื้นผิวงาน เพื่อปิดกั้นการไหลของน้ำได้อย่างถาวร ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการก่อตัวเร็ว การต้านการหดตัว และแรงยึดเหนี่ยวกำลังสูงของจระเข้ ปลั๊ก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้เป็นมอร์ต้าเพื่อยึดประสานกับเหล็ก (Bolts) เสา (Posts) และเหล็กเดือย (Dowels) และสามารถใช้ซ่อมพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C ได้ ที่อุณหภูมิดังกล่าวนี้ ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมหลายชนิดไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับจระเข้ ปลั๊ก ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะผสมจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการก่อตัวให้มากเพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงยึดหน่วงระหว่างพื้นผิว เมื่อนำปลั๊กไปใช้ในงานอุดรอยป้องกันน้ำซึม จะมีคุณสมบัติคงทนถาวร ไม่สึกกร่อนหรือเสื่อมคุณสมบัติ
  • สามารถก่อตัวและขยายตัวปิดกั้นการไหลของน้ำอย่างรวดเร็ว
  • ใช้เวลาก่อตัวเพียง 30 วินาที – 3 นาที
  • ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
  • สามารถใช้กับงานซ่อมแซมที่อยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ (< 0°C)
  • ยึดเกาะกับหมุดเหล็กหรือเหล็กเดือย (Dowels) ได้ดี
  • สามารถใช้บรรจุน้ำได้หลังจากทำการบ่ม
  • เหมาะสำหรับใช้ปะหรืออุดรอยรั่วในงานห้องใต้ดิน ท่าเรือ เขื่อน เหมือง ท่ออุโมงค์ แทงค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เสาเข็ม กำแพง รอยเขื่อน กำแพงกั้นดิน งานซ่อมถนน พื้นสะพาน ห้องทำความเย็น และงานคอนกรีตอื่น ๆ
  • สีของผลิคภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ ปลั๊ก 4.5 kg

  JORAKAY จระเข้ ปลั๊ก 4.5 kg

   

  • จระเข้ ปลั๊ก ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว

   

  คุณสมบัติ

   

  • ซีเมนต์ผสมเสร็จ สามารถทำปฏิกิริยาในน้ำได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมรอยรั่วที่เร่งด่วนของคอนกรีตในสภาวะที่รับแรงดันน้ำ รอยรั่วที่มีน้ำซึมตลอดเวลาหรืออยู่ใต้น้ำ จระเข้ ปลั๊ก จะก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานและอุดพื้นผิวงาน เพื่อปิดกั้นการไหลของน้ำได้อย่างถาวร ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการก่อตัวเร็ว การต้านการหดตัว และแรงยึดเหนี่ยวกำลังสูงของจระเข้ ปลั๊ก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้เป็นมอร์ต้าเพื่อยึดประสานกับเหล็ก (Bolts) เสา (Posts) และเหล็กเดือย (Dowels) และสามารถใช้ซ่อมพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C ได้ ที่อุณหภูมิดังกล่าวนี้ ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมหลายชนิดไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับจระเข้ ปลั๊ก ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะผสมจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการก่อตัวให้มากเพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงยึดหน่วงระหว่างพื้นผิว เมื่อนำปลั๊กไปใช้ในงานอุดรอยป้องกันน้ำซึม จะมีคุณสมบัติคงทนถาวร ไม่สึกกร่อนหรือเสื่อมคุณสมบัติ
  • สามารถก่อตัวและขยายตัวปิดกั้นการไหลของน้ำอย่างรวดเร็ว
  • ใช้เวลาก่อตัวเพียง 30 วินาที – 3 นาที
  • ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
  • สามารถใช้กับงานซ่อมแซมที่อยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ (< 0°C)
  • ยึดเกาะกับหมุดเหล็กหรือเหล็กเดือย (Dowels) ได้ดี
  • สามารถใช้บรรจุน้ำได้หลังจากทำการบ่ม
  • เหมาะสำหรับใช้ปะหรืออุดรอยรั่วในงานห้องใต้ดิน ท่าเรือ เขื่อน เหมือง ท่ออุโมงค์ แทงค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เสาเข็ม กำแพง รอยเขื่อน กำแพงกั้นดิน งานซ่อมถนน พื้นสะพาน ห้องทำความเย็น และงานคอนกรีตอื่น ๆ
  • สีของผลิคภัณฑ์ : สีเทา
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 1 kg สีขาว

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 1 kg สีขาว

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 1 kg สีเขียว

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 1 kg สีเขียว

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 1 kg สีเทา

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 1 kg สีเทา

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 1 kg สีเทาเข้ม

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 1 kg สีเทาเข้ม

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 20 kg สีขาว

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 20 kg สีขาว

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 20 kg สีเขียว

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 20 kg สีเขียว

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 20 kg สีเทา

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 20 kg สีเทา

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 20 kg สีเทาเข้ม

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 20 kg สีเทาเข้ม

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 4 kg สีขาว

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 4 kg สีขาว

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 4 kg สีเขียว

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 4 kg สีเขียว

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 4 kg สีเทา

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 4 kg สีเทา

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 4 kg สีเทาเข้ม

  JORAKAY จระเข้ รูฟ ชิลด์ 4 kg สีเทาเข้ม

   

  • จระเข้ รูฟ ชิลด์ อะคริลิกทากันซึม

   

  คุณสมบัติ

   

  • วัสดุทากันซึม ชนิดอะคริลิกสำเร็จรูปพร้อมใช้ สำหรับทากันซึมดาดฟ้า หลังคา หรือผนัง เมื่อแห้งตัวจะมีลักษณะเหมือนแผ่นยางบาง ๆ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับใช้กันซึมพื้นที่กว้าง ๆ และบริเวณรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ (< 1.5 mm)
  • ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปกปิดรอยแตกลายงา
  • อะคริลิกคุณภาพสูง ทนทานแช่น้ำขังได้นานกว่าอะคริลิกทั่วไป
  • ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
  • ทนฝน ทน UV
  • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
  • ยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลายพื้นที่
  • สามารถผสมสีหรือทาสีทับได้
  • เหมาะสำหรับกันซึมดาดฟ้าที่ระบายน้ำได้ดี หลังคาคอนกรีต หลังคาเหล็ก รอยต่อบัวกันน้ำ ครอบสันหลังคา และเหมาะกับการทาปกปิดรอยแตกลายงาผนังอาคาร ทากลบรอยต่อผนังที่อุดด้วย ซีลแลนท์ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ พลาสติก PVC เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม กระเบื้องมุงหลังคา พื้นแผ่นยางมะตอย ไม้ อิฐ และอื่น ๆ
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว / สีเทาเข้ม / สีเขียว / สีเทา (สะท้อนความร้อน)
 • JORAKAY จระเข้ วอเตอร์ สต็อป หน้าตัด 20 X 10 mm ยาว 9 m

  JORAKAY จระเข้ วอเตอร์ สต็อป หน้าตัด 20 X 10 mm ยาว 9 m

   

  • จระเข้ วอเตอร์ สต็อป วัสดุหยุดน้ำชนิดยางบวม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์กันน้ำบริเวณรอยต่อที่เกิดจากการเทคอนกรีต มีลักษณะเป็นเส้นหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากแร่เบนโทไนท์ ผสมกับยางบิวทิล ที่มีคุณสมบัติ ไฮโดรฟิลลิค มีความยืดหยุ่นสูง สามารถกันน้ำไม่ให้ผ่านรอยต่อได้โดยการขยายตัวอัดแน่นในคอนกรีตเมื่อสัมผัสน้ำ ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนวัสดุแผ่นกันน้ำ แบบยางพีวีซีแบบเดิมที่ต้องติดตั้งในขณะคอนกรีตเดิมยังไม่เซทตัวและมักมีปัญหาการพับงอเมื่อเทคอนกรีตใหม่ ลดความยุ่งยากในการประกอบแบบเทคอนกรีตและต่อเชื่อมได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน สามารถทนแรงดันน้ำได้มากกว่า 8 bar
  • ลดความยุ่งยากในการติดตั้ง การประกอบแบบ การเชื่อมรอยต่อ ด้วยความร้อน ประหยัดเวลา และแรงงาน
  • สามารถขยายตัว ประสานช่องอากาศ และรอยร้าวขนาดเล็กได้อย่างถาวร และยังคงการขยายตัวแม้นํ้าจะออกไปจากระบบ สามารถในการกั้นนํ้าเมื่อเข้ามาอีกครั้ง
  • เหมาะกับการใช้งานในการกั้นนํ้ารอยต่อโครงสร้างที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือขยายตัว ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
  • ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นและนํ้าหนักเบา สามารถติดตั้งได้กับบริเวณที่พื้นผิวไม่เรียบและใช้พันรอบท่อที่ฝังในคอนกรีตได้
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งในสภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็น ใช้ได้ทั้งในสภาวะที่มีแรงดันนํ้าตลอดเวลา และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง ของระดับนํ้า
  • ติดตั้งได้ทั้งกับคอนกรีต เหล็ก พีวีซี ด้วยการติดลงบนหน้า สัมผัสหรือยึดด้วยตะปู หรืออาจใช้ จระเข้ ลาเท็กซ์ หรือกาวชนิด บิทูเมนเป็นตัวประสาน โดยต้องการระยะคอนกรีตห่อหุ้มไม่มาก (> 5 cm จากขอบ)
  • รอยต่อประสานกันด้วยการต่อชนธรรมดา ไม้ต้องซ้อนทับ
  • ไม่มีสารอันตรายและปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • ขนาดบรรจุ : หน้าตัด 20 mm x 10 mm ยาวม้วนละ 9 m (6 ม้วน / กล่อง)
 • JORAKAY จระเข้ วอเตอร์ สต็อป หน้าตัด 20 X 15 mm ยาว 6 m

  JORAKAY จระเข้ วอเตอร์ สต็อป หน้าตัด 20 X 15 mm ยาว 6 m

   

  • จระเข้ วอเตอร์ สต็อป วัสดุหยุดน้ำชนิดยางบวม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์กันน้ำบริเวณรอยต่อที่เกิดจากการเทคอนกรีต มีลักษณะเป็นเส้นหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากแร่เบนโทไนท์ ผสมกับยางบิวทิล ที่มีคุณสมบัติ ไฮโดรฟิลลิค มีความยืดหยุ่นสูง สามารถกันน้ำไม่ให้ผ่านรอยต่อได้โดยการขยายตัวอัดแน่นในคอนกรีตเมื่อสัมผัสน้ำ ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนวัสดุแผ่นกันน้ำ แบบยางพีวีซีแบบเดิมที่ต้องติดตั้งในขณะคอนกรีตเดิมยังไม่เซทตัวและมักมีปัญหาการพับงอเมื่อเทคอนกรีตใหม่ ลดความยุ่งยากในการประกอบแบบเทคอนกรีตและต่อเชื่อมได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน สามารถทนแรงดันน้ำได้มากกว่า 8 bar
  • ลดความยุ่งยากในการติดตั้ง การประกอบแบบ การเชื่อมรอยต่อ ด้วยความร้อน ประหยัดเวลา และแรงงาน
  • สามารถขยายตัว ประสานช่องอากาศ และรอยร้าวขนาดเล็กได้อย่างถาวร และยังคงการขยายตัวแม้นํ้าจะออกไปจากระบบ สามารถในการกั้นนํ้าเมื่อเข้ามาอีกครั้ง
  • เหมาะกับการใช้งานในการกั้นนํ้ารอยต่อโครงสร้างที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือขยายตัว ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
  • ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นและนํ้าหนักเบา สามารถติดตั้งได้กับบริเวณที่พื้นผิวไม่เรียบและใช้พันรอบท่อที่ฝังในคอนกรีตได้
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งในสภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็น ใช้ได้ทั้งในสภาวะที่มีแรงดันนํ้าตลอดเวลา และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง ของระดับนํ้า
  • ติดตั้งได้ทั้งกับคอนกรีต เหล็ก พีวีซี ด้วยการติดลงบนหน้า สัมผัสหรือยึดด้วยตะปู หรืออาจใช้ จระเข้ ลาเท็กซ์ หรือกาวชนิด บิทูเมนเป็นตัวประสาน โดยต้องการระยะคอนกรีตห่อหุ้มไม่มาก (> 5 cm จากขอบ)
  • รอยต่อประสานกันด้วยการต่อชนธรรมดา ไม้ต้องซ้อนทับ
  • ไม่มีสารอันตรายและปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • ขนาดบรรจุ : หน้าตัด 20 mm x 15 mm ยาวม้วนละ 6 m (6 ม้วน / กล่อง)
 • JORAKAY จระเข้ วอเตอร์ สต็อป หน้าตัด 25 X 20 mm ยาว 5 m

  JORAKAY จระเข้ วอเตอร์ สต็อป หน้าตัด 25 X 20 mm ยาว 5 m

   

  • จระเข้ วอเตอร์ สต็อป วัสดุหยุดน้ำชนิดยางบวม

   

  คุณสมบัติ

   

  • ผลิตภัณฑ์กันน้ำบริเวณรอยต่อที่เกิดจากการเทคอนกรีต มีลักษณะเป็นเส้นหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากแร่เบนโทไนท์ ผสมกับยางบิวทิล ที่มีคุณสมบัติ ไฮโดรฟิลลิค มีความยืดหยุ่นสูง สามารถกันน้ำไม่ให้ผ่านรอยต่อได้โดยการขยายตัวอัดแน่นในคอนกรีตเมื่อสัมผัสน้ำ ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนวัสดุแผ่นกันน้ำ แบบยางพีวีซีแบบเดิมที่ต้องติดตั้งในขณะคอนกรีตเดิมยังไม่เซทตัวและมักมีปัญหาการพับงอเมื่อเทคอนกรีตใหม่ ลดความยุ่งยากในการประกอบแบบเทคอนกรีตและต่อเชื่อมได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน สามารถทนแรงดันน้ำได้มากกว่า 8 bar
  • ลดความยุ่งยากในการติดตั้ง การประกอบแบบ การเชื่อมรอยต่อ ด้วยความร้อน ประหยัดเวลา และแรงงาน
  • สามารถขยายตัว ประสานช่องอากาศ และรอยร้าวขนาดเล็กได้อย่างถาวร และยังคงการขยายตัวแม้นํ้าจะออกไปจากระบบ สามารถในการกั้นนํ้าเมื่อเข้ามาอีกครั้ง
  • เหมาะกับการใช้งานในการกั้นนํ้ารอยต่อโครงสร้างที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือขยายตัว ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
  • ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นและนํ้าหนักเบา สามารถติดตั้งได้กับบริเวณที่พื้นผิวไม่เรียบและใช้พันรอบท่อที่ฝังในคอนกรีตได้
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งในสภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็น ใช้ได้ทั้งในสภาวะที่มีแรงดันนํ้าตลอดเวลา และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง ของระดับนํ้า
  • ติดตั้งได้ทั้งกับคอนกรีต เหล็ก พีวีซี ด้วยการติดลงบนหน้า สัมผัสหรือยึดด้วยตะปู หรืออาจใช้ จระเข้ ลาเท็กซ์ หรือกาวชนิด บิทูเมนเป็นตัวประสาน โดยต้องการระยะคอนกรีตห่อหุ้มไม่มาก (> 5 cm จากขอบ)
  • รอยต่อประสานกันด้วยการต่อชนธรรมดา ไม้ต้องซ้อนทับ
  • ไม่มีสารอันตรายและปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • ขนาดบรรจุ : หน้าตัด 25 mm x 20 mm ยาวม้วนละ 5 m (6 ม้วน / กล่อง)
 • JORAKAY จระเข้ อัลตร้า เฟล็กซ์ (น้ำยา) 10 L

  JORAKAY จระเข้ อัลตร้า เฟล็กซ์ (น้ำยา) 10 L

   

  • จระเข้ อัลตร้า เฟล็กซ์ ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง (แบบ 2 ส่วนผสม)

   

  คุณสมบัติ

   

  • ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง ชนิด 2 ส่วนผสม (High Flexible Waterproofing Cement-2K) ประกอบด้วยปูนทรายปรุงแต่งพิเศษและน้ำยาเรซิ่น เมื่อผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน จะได้ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นตัวสูง มีคุณสมบัติทนต่อการสั่นสะเทือน สามารถปิดรอยร้าวได้ ใช้ทาหรือฉาบบนผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของโครงสร้าง เหมาะสำหรับกันซึมรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง พื้นที่ที่มีขอบสันโค้ง พื้นที่ที่มีโอกาสขยับเคลื่อนไหว เป็นต้น
  • ใช้งานง่าย โดยการทาด้วยแปรง
  • มีความยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยร้าวได้ดี
  • ทนทานต่อการสั่นสะเทือน
  • สามารถปูกระเบื้องทับได้
  • สามารถทนแรงดันน้ำได้ โดยไม่รั่วซึม
  • เหมาะสำหรับงานกันซึมในงานซีเมนต์ทั่วไป และอื่น ๆ เช่น กันซึมรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง พื้นที่ที่มีขอบสันโค้ง ดาดฟ้า ห้องน้ำ แท็งค์เก็บน้ำ บ่อเลี้ยงปลา พื้นที่ที่มีโอกาสขยับเคลื่อนไหว หรือทาก่อนปูกระเบื้อง
  • สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
thTH

Main Menu