• HAFELE 499.10.100 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.100 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจทองเหลืองระบบ 5 พิน ความยาว 60 mm พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.101 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.101 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจทองเหลืองระบบ 5 พิน ความยาว 60 mm พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.102 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.102 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจทองเหลืองระบบ 5 พิน ความยาว 60 mm พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.103 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.103 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจทองเหลืองระบบ 5 พิน ความยาว 60 mm พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.104 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.104 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจทองเหลืองระบบ 5 พิน ความยาว 60 mm พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.105 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.105 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจทองเหลืองระบบ 5 พิน ความยาว 60 mm พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.106 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.106 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจทองเหลืองระบบ 5 พิน ความยาว 60 mm พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.107 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.107 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจทองเหลืองระบบ 5 พิน ความยาว 60 mm พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.108 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

  HAFELE 499.10.108 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.109 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

  HAFELE 499.10.109 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.110 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

  HAFELE 499.10.110 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.111 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

  HAFELE 499.10.111 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.112 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

  HAFELE 499.10.112 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.113 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

  HAFELE 499.10.113 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.114 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

  HAFELE 499.10.114 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.115 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

  HAFELE 499.10.115 ชุดมือจับ Mortise ประตูห้องน้ำ

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Standard
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • พร้อมหางปลาบิดทรงรี
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.116 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.116 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Premium
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจแบบระบบลูกปืนสองแถว 10 พิน ความยาว 60 mm
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.117 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.117 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Premium
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจแบบระบบลูกปืนสองแถว 10 พิน ความยาว 60 mm
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.118 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.118 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Premium
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจแบบระบบลูกปืนสองแถว 10 พิน ความยาว 60 mm
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
 • HAFELE 499.10.119 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

  HAFELE 499.10.119 ชุดมือจับ Mortise ประตูทางเข้า

   

  คุณสมบัติ

   

  • ชุดมือจับก้านโยกประตูสเตนเลสสตีล รุ่น Premium
  • เหมาะสำหรับบานแบบไม่มีบังใบ และใช้ได้ทั้งบานเปิดซ้าย-ขวา
  • เหมาะสำหรับบานหนา 35-38 mm
  • มือจับก้านโยกแบบระบบสปริงในตัว
  • ลิ้นตลับกุญแจทำงานด้วยก้านโยก, ลิ้นตายทำงานด้วยไส้กุญแจ
  • ระยะแกนมือจับจากไส้กุญแจ 72 mm และเจาะระยะตลับกุญแจ 55 m แบบกลับลิ้นตลับกุญแจได้
  • ไส้กุญแจแบบระบบลูกปืนสองแถว 10 พิน ความยาว 60 mm
  • ในชุดมาพร้อมมือจับก้านโยก, ตลับกุญแจ และไส้กุญแจ
thTH

Main Menu