Payment Methods

วิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • สั่งซื้อผ่านทาง Website

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คสินค้าพร้อมแจ้งราคาค่าขนส่ง โดยลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงิน จนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันยอดที่ต้องชำระ

 • สั่งซื้อผ่านทาง e-mail: majestic_home@hotmail.com

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ e-mail คำสั่งซื้อแล้ว จะสรุปรายการสินค้าและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับภายใน 24 ชั่วโมงของเวลาทำการ (จันทร์ – เสาร์ 08:00 – 17:00)

 • สั่งซื้อผ่านทาง LINE: @majestichome

หมายเหตุ ราคาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ เป็นราคาเฉพาะค่าสินค้า ยังไม่รวมค่าจัดส่ง

วิธีการชำระเงิน

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ออนไลน์ ง่าย สบาย ปลอดภัย (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  1. เพียงลูกค้าแคปหน้าจอหรือแจ้งรหัสสินค้า แล้วแอดไลน์ @majestichome หรือ
   โทร. 02 721 4194 – 5 แล้วแจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่
  2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่ง ลิงก์ชำระเงิน ให้แก่ลูกค้าทาง LINE หรือ e-mail
  3. หลังจากทางร้าน ตรวจสอบยอดชำระ เรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะดำเนินการ สั่งสินค้า/จัดส่งสินค้า ให้แก่ลูกค้า
2C2P
 • ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

⇒ กรณีชำระด้วยเงินสด/เงินโอน ชำระผ่านบัญชี บริษัท มาเจสติกโฮม ธนวัช จำกัด
⇒ กรณีชำระด้วยเช็ค จะต้องเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ก่อน จึงจะจัดส่งสินค้า

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน สลิปการโอน / ใบ Pay In ทาง
e-mail: majestic_home@hotmail.com

MJ Bank Account

หมายเหตุ ชำระเงิน 100% ก่อนส่งสินค้าเท่านั้น

thTH

Main Menu